” ”

Lakisääteinen työterveyshuolto yrityksessä

Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajaa järjestämään ehkäisevän työterveyshuollon kaikille työ suhteessa tai virkasuhteessa oleville työntekijöilleen, jotka tekevät työtä Suomessa. Tämä koskee myös ulkomaalaisia työnantajia ja yksityishenkilöitä, joilla on vähintään yksi työntekijä.

Lakisääteiset työterveyspalvelut voit hankkia kunnallisesta terveyskeskuksesta tai liikelaitoksesta, yksityiseltä lääkäriasemalta tai perustaa itse tai toisten työnantajien kanssa oman työterveysaseman.

Lakisääteinen työterveyshuolto ja sen minimivaatimukset on määritelty laissa, mutta voit tarjota työntekijöillesi myös laajempia työterveyspalveluja. Autamme sinua työterveyshuoltoon liittyvissä asioissa, joiden avulla voit tukea työntekijöidesi terveyttä, hyvinvointia ja työssä jaksamista mahdollisimman hyvin. 

Mitä lakisääteinen työterveyshuolto sisältää??

Lakisääteinen työterveyshuolto ennaltaehkäisee työstä aiheutuvia terveyshaittoja erilaisten palveluiden avulla. Palvelut auttavat yritystäsi edistämään työntekijöiden työkykyä. Lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluvat muun muassa seuraavat palvelut:

 • Työpaikkaselvitys, jossa arvioidaan työskentelyolosuhteiden vaikutusta työntekijöiden terveyteen.
 • Työterveystarkastukset.
 • Toimenpide-ehdotukset työolojen parantamiseen ja työkyvyn edistämiseen. 
 • Työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä yrityksesi kanssa.
 • Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus.
 • Ohjaus ensiapuvalmiudesta huolehtimiseen työpaikalla.
 • Kuntoutukseen ohjaaminen työntekijän työkyvyn heikentyessä.

Työterveyshuolto voi tarvittaessa tehdä yhteistyötä esimerkiksi muun terveydenhuollon, sosiaalivakuutuksen ja työsuojeluviranomaisten kanssa.

Tutustu Pohjola Vakuutuksen Terveysturvaan, joka on vapaaehtoinen yrityksen sairauskuluvakuutus. Vapaaehtoisen vakuutuksen avulla voit täydentää yrittäjän ja henkilöstön lakisääteistä vakuutusturvaa ja työterveyshuollon palveluita. Terveysturva varmistaa laadukkaan hoidon ja sujuvan hoitoketjun sinulle ja työntekijöillesi.

Muistilista yrityksen lakisääteisiin työterveys- ja työturvallisuusvelvoitteisiin

 • Varmista suunnitelmallinen ja tavoitteellinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa.
 • Tee työterveyshuollosta kirjallinen sopimus työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa.
 • Huolehdi työntekijöiden työturvallisuudesta kehittämällä työympäristön ja työolosuhteiden turvallisuutta.
 • Ennaltaehkäise työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä tai työympäristöstä aiheutuvia terveyshaittoja.
 • Ota työtapaturmien ja ammattitautien varalle työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen vakuutus. 

Mutkaton työterveyshuolto perustuu yrityksesi ja työterveyshuollon yhdessä toteuttamaan jatkuvaan prosessiin, johon sisältyy

 • työpaikan tarpeiden tunnistaminen ja toiminnan suunnittelu
 • terveysriskien ennaltaehkäisy
 • työntekijän työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen
 • toimien vaikuttavuuden seuranta ja arviointi sekä laadun parantaminen
 • tarvittava hoito ja korjaavat toimenpiteet.

Toimiva työterveyshuolto on asiakaslähtöistä, riippumatonta, eettistä, luottamuksellista, monitieteellistä ja moniammatillista.

Nainen selaa tietokonetta hymyillen, sillä hänellä on työtapaturmavakuutus turvanaan.
Työtapaturmavakuutus
Turvaa työssä tai työmatkalla sattuvien tapaturmien ja työssä aiheutuvien ammattitautien varalle.
Nainen selaa tietokonetta hymyillen, sillä hänellä on työtapaturmavakuutus turvanaan.
Työtapaturmavakuutus
Turvaa työssä tai työmatkalla sattuvien tapaturmien ja työssä aiheutuvien ammattitautien varalle.