Nainen toimistossa

Internationella betalningar

Det går smidigt och tryggt att betala till utlandet via OP. Du kan betala internationella betalningar till hela världen i nättjänsten op.fi, via Företagets bankförbindelse och OP Företagsekonomi. SEPA-betalningar betalar du bekvämt också i OP-mobilen. Välj lämplig betalningstyp och tjänst samt läs mer i anvisningarna för internationella betalningar.

OP förmedlar nu utlandsbetalningarna snabbare än förr. De ankommande och avgående utlandsbetalningarna förmedlas från betalaren till mottagaren under samma dag mellan de banker som gått med i förmedlingstjänsten. Kunden behöver inte göra något, utan OP sänder automatiskt de internationella betalningar som uppfyller kriterierna snabbare till priset av en betalningsorder i enlighet med swift gpi-löftet.

1. Välj typ av internationell betalning

Du kan betala en internationell betalning antingen som en SEPA-betalning till utlandet, en eurobetalning till ett land utanför SEPA-området i nästan hela världen eller som en valutabetalning. Valutabetalningar betalas i regel till länder med en annan valuta än euro eller om man avtalat att affären görs i en viss valuta.

Du kan betala SEPA-betalningar till utlandet i alla OP-kanaler: OP-mobilen, nättjänsten op.fi, via Företagets bankförbindelse och OP Företagsekonomi. SEPA-betalningen förmedlas i euro till SEPA-länderna. Både betalaren och betalningsmottagaren betalar endast sin egen banks kostnader (betalningens kostnadskod är SHA). För privatkunder är SEPA-betalningen avgiftsfri.

Om mottagarbanken tar emot snabbare SEPA-expressbetalningar och betalningsbeloppet är mindre än 100 000 euro, förmedlas betalningen i allmänhet som en SEPA-expressbetalning på några sekunder till mottagaren. I annat fall förmedlas betalningen till mottagarens konto senast följande bankdag.

Via OP kan du betala dina betalningar i euro till nästan alla länder i hela världen. Vi följer de internationella sanktionerna och förmedlar inte betalningar till länder som omfattas av dessa (t.ex. Nordkorea).

Du kan betala eurobetalningar till ett land utanför SEPA-området i nättjänsten op.fi, via Företagets bankförbindelse och OP Företagsekonomi.

Om du betalar till ett land som inte har euro som valuta, omvandlar mottagarbanken betalningen vanligen till valutan i det land där mottagaren har sitt konto. 

Om du inte har kommit överens med mottagaren om betalningsvalutan är det alltid bäst att betalningen sker i mottagarlandets lokala valuta. Då får du före betalningen genomförs en uppskattning om kursen för din betalning.

Om du har regelbundna betalningar i en viss valuta, kan du överväga att öppna ett valutakonto. 

För regelbundna valutabetalningar erbjuder vi företagen också valutaomvandlingsverktyg med vilka du på förhand kan få en exakt kurs för din betalning.

Då du betalar i euro till länder utanför SEPA-området, ska du också välja den kostnadskod som används i internationella betalningar. Alternativen är SHA, OUR och BEN. 

Den vanligaste kostnadskoden är SHA, då både du och mottagaren betalar kostnaderna endast för er egen bank. 

Den näst vanligaste kostnadskoden är OUR, då du själv betalar mer för att den mottagande banken inte ska dra av kostnader från betalningen. Kostnadskoden OUR används vanligen t.ex. vid betalningen av skatter till utlandet.

Den minst använda kostnadskoden är BEN, då OP drar av kostnaden från beloppet och mottagarbanken gör detsamma.

Om mottagarbanken precis som OP är en GPI-bank, förmedlas din EUR-betalning i allmänhet till mottagaren samma dag. I annat fall förmedlas din betalning till länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet följande dag och till övriga världen i allmänhet på två dagar. Hanteringen av betalningar kan fördröjas t.ex. på grund av lokala helgdagar och s.k. cut-off-tider. 

Valutabetalningar betalas i regel till länder med en annan valuta än euro eller om man avtalat att affären görs i en viss valuta. 

Om betalningen betalas från ett eurokonto får du före betalningen i tjänsten op.fi och OP Företagsekonomi en uppskattning av vilken kurs som används vid förmedlingen av din betalning. Om ditt företag på förhand har gjort en valutaaffär för betalningen med ett valutaomvandlingsverktyg såsom OP EFX, förmedlas betalningen till den här kursen. 

Om mottagaren såsom OP är en GPI-bank, förmedlas din betalning i EUR, USD, GBP, SEK och NOK till mottagaren i allmänhet samma dag. I annat fall förmedlas din betalning till länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet följande dag och till övriga världen i allmänhet på två dagar. Hanteringen av betalningar kan fördröjas t.ex. på grund av lokala helgdagar och s.k. cut-off-tider. Vid behov kan du påskynda krediteringen av betalningen till mottagaren inom cut-off-tiderna genom att i nättjänsten op.fi, OP Företagsekonomi eller bankförbindelseprogrammet välja expressbetalning för betalningen. Företagen kan i sitt bankförbindelseprogram också välja en s.k. nollvaluterad betalning varvid betalningen som bäst krediters mottagaren redan samma dag.

 

2. Så här betalar du en internationell betalning

Du kan betala en internationell betalning i nättjänsten op.fi, via OP Företagsekonomi eller Företagets bankförbindelseprogram. Du kan betala en SEPA-betalning till utlandet också via OP-mobilen. 

 • Välj det konto från vilket du vill att betalningen ska betalas.
 • Välj Ny betalning.
 • Skriv mottagarens kontonummer och mottagarens namn.
 • Skriv mottagarens adress.
 • Skriv mottagarbankens BIC, dvs. SWIFT-adress eller clearing-kod. Om du väljer att skriva clearing-koden ska du uppge mottagarbankens namn och adress.
 • Välj mottagarbankens land.
 • Välj som betalningssätt antingen normal betalningsorder, expressbetalning eller samma bankdag betalning. Om du väljer normal betalningsorder, förmedlas betalningen till mottagaren samma dag om mottagarbanken är en GPI-bank och betalningen betalas i CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, NOK, PLN, USD eller SEK. I annat fall förmedlas betalningen inom 1−5 dagar. Om du väljer expressbetalning förmedlas betalningen följande dag. Om du väljer samma bankdag betalning, förmedlas betalningen till mottagaren i samma dag.
 • Tidsgränser:
Valuta Valuteringsdag Betalningsorder Tidsgräns kl. Valuteringsdag Express betalning Tidsgräns kl. Valuteringsdag Express betalning under samma bankdag Tidsgräns kl.
AED D+2 17.00 D+1 16.00    
AUD D+2 17.00 D+1 16.00    
CAD D+2 17.00 D+1 17.00 D 17.00
CHF D+2 17.00 D+1 16.00 D 15.00
CNH D+2 17.00 D+1 16.00    
CNY D+2 17.00 D+1 16.00    
DKK D+2 17.00 D+1 16.00 D 15.00
EUR D+2 17.00 D+1 17.00 D 17.00
GBP D+2 17.00 D+1 17.00 D 17.00
HKD D+2 17.00 D+1 16.00    
JPY D+2 17.00 D+1 16.00    
NOK D+2 17.00 D+1 17.00 D 16.30
PLN D+2 17.00 D+1 16.00 D 13.00
RUB D+2 17.00 D+1 16.00 D 11.00
SEK D+2 17.00 D+1 16.30 D 16.30
SGD D+2 17.00 D+1 16.00    
USD D+2 17.00 D+1 17.00 D 17.00
Övriga valutor D+2 17.00 D+1 17.00    
  GPI-tidsgränser  
Valuta Valuteringsdag Tidsgräns
CAD D+0 16.00
CHF D+0 11.30
DKK D+0 11.30
EUR D+0 16.00
GBP D+0 16.00
NOK D+0 14.30
PLN D+0 11.30
SEK D+0 14.30
USD D+0 16.00
 • Välj kostnader. Om annat inte har avtalats ska du välja SHA. Då betalar du och mottagaren kostnaderna för er egen bank.
 • Skriv beloppet och välj i vilken valuta du vill betala.
 • Fyll i de övriga fälten och godkänn betalningen.

3. Beakta de landspecifika anvisningarna

Kontrollera de landspecifika anvisningarna om du inte har betalat till landet i fråga tidigare. Var extra noga med betalningar till Kina, Ryssland och betalningar i USD, eftersom små brister leder till att betalningen returneras eller avvisas, vilket medför kostnader.

Så här tar du emot betalningar från utlandet

Om du vill ta emot betalningar från utlandet ska du komma ihåg att sända betalaren följande uppgifter:

1.       Ditt namn och din adress

2.       Ditt IBAN-kontonummer som börjar med FI och är 18 tecken långt

3.       OP:s SWIFT, dvs. BIC-kod: OKOYFIHH

4.       Bankens namn: OP Corporate Bank plc.

5.       Bankens adress: Gebhardsplatsen 1, FI-00510 Helsingfors

Så här gör du ändringar i betalningen

Då betalningen har debiterats ditt konto syns den i transaktionsflödet i OP-mobilen och i nättjänsten op.fi. Det kan ske fördröjningar, men debiteringen av betalningen syns i transaktionsflödet senast följande bankdag eller på den eventuella förfallodagen.

När betalningen har debiterats eller den har valutaomvandlats, går det inte att annullera eller ändra betalningen utan kostnader. Ytterligare information om att ta bort, annullera eller göra ändringar i betalningen samt frågor som gäller oklarheter i betalningens status får du av Företags- och betalningstjänsterna, tfn 0100 05151.