Internationella betalningar

Vi har förnyat vår tjänst för internationella betalningar. Du har tillgång till de modernaste tekniska verktygen med vilka du sköter företagets betalningar tryggare, effektivare och smartare. Utöver digitala tjänster i världsklass får du alltid personlig betjäning av våra experter som vet vad ditt företag behöver oberoende var i världen ditt företag har verksamhet.

Säkerhet i den internationella handeln

Nu kan du i realtid följa upp internationella betalningar tills de når mottagarna oberoende av var de befinner sig. 
 
Betalningarna förmedlas nu snabbare än någonsin: redan nio av tio internationella betalningar, dvs. utlandsbetalningar förmedlas via OP till mottagaren samma dag, rent av på några minuter. Inom det europeiska SEPA-betalningsområdet förmedlar vi betalningar i euro huvudsakligen som SEPA-expressbetalningar, varvid betalningarna är framme på några sekunder. 
 
Företagen kan betala internationella betalningar i:

  • OP Företagsekonomi 
  • OP:s mobilappar
  • nättjänsten op.fi 
  • företagets bankförbindelseprogram. 


Företagets betalningar från OP eller ett utländskt konto?

De allt snabbare internationella betalningarna och SEPA-expressbetalningarna som omfattar 36 länder innebär att företaget numera kan bedriva internationell handel framgångsrikt utan ett utländskt bankkonto i mållandet. Betalningarna förmedlas från OP till utlandet mycket snabbt och ditt företag kan effektivt samla alla betalningar på ett konto i OP. Företagets kassahantering är smidigare och effektivare då man inte behöver hantera flera konton i olika länder.

OP:s valutakonto

Om ditt företag handlar i andra valutor än euro, kan det vara förnuftigt att öppna ett valutakonto i OP. Då kan du betala och fakturera i valuta samt hantera valutariskerna. Då skalan för företagets internationella affärer växer har OP moderna digitala verktyg för företagets valutahandel och skydd som lämpar sig såväl för sme-företag som för större företag och organisationer.

Bankkonto i en utländsk bank

Om ditt företag betalar löner till sina anställda lokalt eller fakturerar särskilt konsumenter utomlands kan det vara befogat att öppna ett konto i en utländsk bank. Då kan de lokala konsumenterna betala sina fakturor till ditt företag som inrikesbetalningar. Likaså är det enklare och snabbare att hantera de lokala lönebetalningsrutinerna genom att sköta betalningarna direkt i mållandet.

OP Företagsekonomi

I den digitala tjänsten OP Företagsekonomi kan du se ditt företags konton i de nordiska och europeiska bankerna på samma sida och hantera alla konton och företagets kassa i realtid som en helhet. Via tjänsten kan du också söka kontotransaktioner för företagets utländska konton globalt och hemta medel från de utländska kontona till ett finländskt bankkonto i OP.

Internationella sanktioner

Sanktionerna baserar sig på internationell lagstiftning eller på den nationella lagstiftningen i den stat som påför sanktioner. Läs mer om internationella sanktioner och hur sanktioner påverkar bankärenden för företag.

Anfallskriget har pågått i över två år. På grund av de nuvarande sanktionerna och gällande restriktioner har OP Gruppen ansett det nödvändigt att ytterligare granska hanteringen av betalningar till och från Ryssland och Vitryssland.

Framöver tillåter OP betalningar till och från de här länderna endast av tungt vägande skäl. Sådana skäl är tryggandet av samhällskritiska funktioner och tjänster eller en pågående process för utträde från den ryska marknaden.

Du får ytterligare information från din andelsbank.

Vi stöttar ditt företags internationalisering

Kontakta din andelsbank så tar vi tillsammans fram de bästa lösningarna för ditt företags internationella kassahanteringsbehov.