Certifikatstjänsten

OP's certifikatstjänst beviljar PKI-certifikat åt OP's kunder och samarbetspartner för att använda namngivna tjänster. Anvisningar om hur man anhåller om och använder certifikat finns i samband med varje tjänst som använder certifikat.

Tjänster som använder certifikat

Certifikat används av Företagets bankförbindelse (Web Services), Identifieringstjänsten och Tjänsten för förmedling av identifiering

Spärrning av kundcertifikat i Företagets bankförbindelse

Som kund ansvarar du för handlingar som bemyndigats med ditt certifikat tills certifikatet spärrats. Om du misstänker att den publika nyckeln för ditt certifikat är äventyrad, kontakta genast spärrtjänsten på telefonnumret 010 252 8470. Numret svarar dygnet runt varje dag. Observera att endast certifikat kommer att spärräts på spärrjtänsten. Om du behöver råd i andra frågor som gäller certifikat, kontakta vår kundtjänst

För att spärra ett certifikat som används för Företagets bankförbindelse per telefon behöver du användarkoden till Företagets bankförbindelse eller certifikatets serienummer. Red ut uppgifterna innan du ringer till spärrtjänsten. Om du inte har de uppgifter som behövs för att spärra certifikatet, måste du besöka OP's kontor för att spärra det.

I OP Gruppens allmänna villkor för betalningsrörelsetjänster beskrivs närmare villkoren för certifikatet i Företagets bankförbindelse.

Ladda ner rotcertifikatet till ditt bankförbindelseprogram från länkarna nedan. 

Uppgifter om rotcertifikatet

CN: OP-Pohjola Root CA
Country:
FI
Serial Number:
1e 19
Validity Period:
Jun 7, 2012 to Jun 7, 2041
Certificate Fingerprint (MD5):
45:0D:2E:FA:37:B7:96:5A:E7:1A:21:CC:F2:1E:8A:63
Certificate Fingerprint (SHA-1):
B8:57:64:FD:D1:E8:E9:67:5A:66:BC:15:84:8D:FB:32:83:B3:91:37
Key Length:
4096

Testsystemen och de certifikat som används vid testningen har beskrivits på sidan för varje tjänst som använder certifikat: