Hymyilevä nainen tietokoneella

Kassahantering

Effektivisera ditt företags betalningar och hantering av ekonomin ditt företags betalningar
VIKTIGT

Kassahantering är nyckeln till framgång

En effektiv kassahantering tryggar ditt företags konkurrenskraft i dag och i framtiden. Hos OP får du flexibla och moderna kassahanteringstjänster för företag av alla storlekar.

Med hjälp av kassahanteringstjänsterna kan du enkelt sköta ditt företags betalningar, följa upp ekonomin och placera företagets penningmedel med god avkastning. Tjänsterna anpassas till behoven hos företag av alla storlekar.

Läs mera Stäng

Lätt och flexibel kassahantering

Med hjälp av OP:s kassahanteringstjänster gör du hanteringen av ekonomin i ditt företag och din egen vardag enklare.

Helhetsbild över ditt företags ekonomi

Kassahanteringstjänsterna ger dig en heltäckande bild av ditt företags ekonomi samt låter dig följa upp kontotransaktioner och göra betalningar till hela världen.

Bättre avkastning på ditt företags penningmedel

Få avkastning på företagets penningmedel enkelt och automatiskt med hjälp av en placeringsbaserad kassahantering.

Omfattande internationella kassahanteringstjänster

Vi erbjuder en effektiv och trygg kassahantering i hela världen. Hos OP hittar du mångsidiga betalningsalternativ för ditt företags krävande behov av internationell kassahantering.

Effektivisera kassahanteringen med OP

En effektiv kassahantering är viktigt för företag av alla storlekar. Med hjälp av kassahantering hjälper du ditt företag att vara framgångsrikt och försäkrar dig om att företagets pengar räcker till i alla lägen. 

OP:s kassahanteringstjänster erbjuder ditt företag ett enkelt och flexibelt sätt att sköta betalningar, följa upp ekonomin och placera penningmedel. Vare sig ditt företag är litet eller stort, så hittar vi lösningar för kassahanteringsbehoven i just ditt företag.
 

Välj tjänst efter ditt företags behov.

OP Företagsekonomi – en tjänst för uppföljning av ekonomin och kassahantering

OP Företagsekonomi är en ny digital tjänst som hjälper ditt företag med kassahanteringen och den övergripande ekonomiuppföljningen. En och samma tjänst ger dig en heltäckande bild av ditt företags ekonomi samt låter dig följa upp kontotransaktioner och göra betalningar överallt i världen. OP Företagsekonomi underlättar vardagen för ekonomiexperter i företag av alla storlekar. 

Läs mer om OP Företagsekonomi

Läs mer om OP Virtuellt konto


Placeringsbaserad kassahantering – när ditt företag har extra kapital

Den placeringsbaserade kassahanteringen placerar automatiskt ditt företags överskottsmedel i objekt med bättre avkastning. Tjänsten sköter likviditeten för ditt företag och ger företagets medel möjlighet att växa. Den kostnadsfria tjänsten styr dig att välja en välspridd placeringsportfölj med en lämplig risknivå för ditt företags medel.

Börja använda placeringsbaserad kassahantering >
 

Internationell kassahantering – för företag verksamma utomlands

Internationell kassahantering erbjuder övergripande, gränsöverskridande betalningsalternativ för ditt företags krävande behov. Med hjälp av tjänsterna säkerställer du smidiga och snabba betalningar överallt i världen.

Läs mer om internationell kassahantering >

 

OP:s mångsidiga kassahanteringstjänster

OP:s kassahanteringstjänster erbjuder mångsidiga möjligheter till ekonomihantering efter ditt företags behov. Kassahanteringstjänsterna omfattar:

  • uppföljning av företagets kontoinformation och -transaktioner
  • SEPA-, express- och utlandsbetalningar överallt i världen
  • utskrift och sökning av kontoutdrag för vald tidsperiod
  • administration av koncernkonton
  • placeringsbaserad kassahantering

Läs mer om OP Företagsekonomi

Känner du redan till vår nya digitala tjänst OP Företagsekonomi? En och samma tjänst ger dig en heltäckande bild av ditt företags ekonomi samt låter dig följa upp kontotransaktioner och göra betalningar överallt i världen. Tjänsten kan smidigt anpassas till företag av olika storlek och till olika användarkrav.

Som användare av tjänsten kan ditt företag genomföra transaktioner i realtid på nätet eller schemalägga transaktioner, varvid de genomförs automatiskt på önskad dag och tidpunkt. OP Företagsekonomi är en trygg tjänst, eftersom datakommunikationen mellan tjänsten och banken är krypterad. Konto- och transaktionsuppgifter kan granskas endast av de personer som du auktoriserat att använda tjänsten. 

När du väljer OP som partner för ditt företags kassahantering, hjälper du ditt företag att vara framgångsrikt i dag och i framtiden. Vi gör kassahanteringen smidig och enkel tillsammans med dig, och vi svarar även mot föränderliga behov i framtiden.

Observera att användningen av OP:s gamla kassahanteringstjänst kommer att upphöra. Nu är det alltså rätt läge att uppdatera kassahanteringstjänsterna till en ny tid. Du kan fortfarande använda den gamla tjänsten under år 2020 och du hittar den på adressen https://kassanhallintapalvelu.op.fi.