Hymyilevä nainen tietokoneella

Kassahantering

Effektivisera ditt företags betalningsrörelse med våra mångsidiga tjänster för kassahantering

Helhetsbild över ditt företags ekonomi

OP-Företagsekonomi ger dig en heltäckande bild av ditt företags ekonomi samt låter dig följa upp och hämta kontotransaktioner och göra betalningar överallt i världen.

Betalningar och kontovyer även från andra banker

Du kan göra betalningar och följa upp kontotransaktioner i realtid även på konton i andra banker med hjälp av multibanksfunktionen i OP Företagsekonomi.

 

Bättre avkastning på ditt företags penningmedel

Få avkastning på företagets penningmedel enkelt och automatiskt med hjälp av en placeringsbaserad kassahantering.

Omfattande internationella kassahanteringstjänster

Vi erbjuder en effektiv och trygg kassahantering i hela världen. Hos OP hittar du mångsidiga betalningsalternativ för ditt företags krävande behov av internationell kassahantering.

Tjänster för företagets alla behov

OP Företagsekonomi – en tjänst för uppföljning av ekonomin och kassahantering

OP Företagsekonomi är en ny digital tjänst som hjälper ditt företag med kassahanteringen och den övergripande ekonomiuppföljningen. En och samma tjänst ger dig en heltäckande bild av ditt företags ekonomi samt låter dig följa upp kontotransaktioner och göra betalningar överallt i världen. OP Företagsekonomi underlättar vardagen för ekonomiexperter i företag av alla storlekar. 

Läs mer om OP Företagsekonomi

OP Virtuellt konto – skapa en kontostruktur för just ditt företag

Med hjälp av OP Virtuellt konto kan du planera en kontostruktur som stöder ditt företags affärsrörelse och rutiner. Den nya tjänsten gör kassaflödena transparenta, stöder kostnadskalkyleringen och hjälper till att förhindra risker. Du följer upp konton i realtid och sparar tid vid utredningen av transaktioner när du kan styra kontotransaktioner för till exempel olika kontor, projekt eller produkter till egna virtuella konton.

Läs mer om OP Virtuellt konto

 

Mångsidig och lönsam kassahantering

Placeringsbaserad kassahantering – när ditt företag har extra kapital

Den placeringsbaserade kassahanteringen placerar automatiskt ditt företags överskottsmedel i objekt med bättre avkastning. Tjänsten sköter likviditeten för ditt företag och ger företagets medel möjlighet att växa. Den kostnadsfria tjänsten styr dig att välja en välspridd placeringsportfölj med en lämplig risknivå för ditt företags medel.

Börja använda placeringsbaserad kassahantering

Internationell kassahantering – för företag verksamma utomlands

Internationell kassahantering erbjuder övergripande, gränsöverskridande betalningsalternativ för ditt företags krävande behov. Med hjälp av tjänsterna säkerställer du smidiga och snabba betalningar överallt i världen.

Läs mer om internationell kassahantering