Placeringsbaserad kassahantering

Bättre avkastning på ditt företags medel genom smart kassahantering
1

Sätt företagets pengar i arbete snabbt och enkelt

Den avgiftsfria tjänsten placerar företagets eller organisationens överlopps pengar automatiskt i de fonder du valt för att få avkastning. Automatiken ser till att det alltid finns tillräckligt med pengar på företagets konto för de löpande utgifterna.

2

Bekväm placering med en risknivå som passar ditt företag

Placeringsbaserad kassahantering lämpar sig för såväl stora som små företag. Tjänsten hjälper dig att välja väldiversifierade ränte- och indexfonder med en lämplig risknivå för företagets pengar. Erfarna placerare kan också välja mer specialiserade fonder i portföljen. 

3

Låga placeringskostnader tack vare den avgiftsfria tjänsten

Placeringsbaserad kassahantering är en avgiftsfri tjänst som du enkelt tar i bruk i tjänsten op.fi. Du betalar endast fondavgifterna.

Avkastning på kontomedlen utan att pruta på likviditeten

Då det finns mer pengar på ditt företags konton än du behöver för två månaders ärenden, lönar det sig att försöka få avkastning på pengarna. Den placeringsbaserade kassahanteringstjänsten sköter likviditeten för ditt företag och ger företagets pengar möjlighet att ge avkastning och växa.

Det finns alltid tillräckligt med pengar på företagets konto för de löpande utgifterna tack vare automatiken. Om kontosaldot underskrider returgränsen som du fastställt, säljer tjänsten fondandelar och överför pengarna på kontot. Försäljningen av fonder inleds med tre dagars mellanrum, räknat från den föregående försäljningen.

Så här tar du i bruk tjänsten Placeringsbaserad kassahantering

Om ditt företag inte ännu är kund hos oss, eller om företaget saknar ett avtal om sparande och placering, kan du ringa oss på numret 010 005 151 och boka tid hos en placeringsexpert. Om du är kund hos oss och företaget har ett avtal om sparande och placering, kan du ta i bruk tjänsten direkt via den här sidan.

Placera företagets pengar i ränte- och indexfonder

I tjänsten Placeringsbaserad kassahantering finns ett stort urval räntefonder med måttlig risk som lämpar sig för företagets kassahantering samt mera riskfyllda aktieindexfonder. Ju större risk du kan ta, desto större avkastning har du möjlighet få.

Du kan själv bestämma viktningen mellan ränte- och indexfonder, och den utgör grunden för placeringarnas totala risk. På basis av den viktning som du har gett tecknar tjänsten automatiskt andelar i de fonder som du har valt.

 

Dina placeringar sprids enligt tid och kvalitet samt geografiskt

Tjänsten Placeringsbaserad kassahantering uppfyller automatiskt tre viktiga placeringsprinciper: tidsmässig, kvalitativ och geografisk diversifiering. Överlopps pengar på kontot överförs automatiskt i små poster till fonder för att få avkastning, varvid den tidsmässiga spridningen är effektiv. Fonderna i tjänsten placerar på olika håll i världen och i olika branscher, vilket innebär en effektiv kvalitativ och geografisk diversifiering.

Du behöver bara bestämma hurdan avkastning du vill sträva efter på företagets pengar. Vill du trygga företagets medel genom ränteplaceringar eller är du intresserad av bättre avkastning via indexfonder som placerar på aktiemarknaden?

Räntefonder som lämpar sig för kassahantering

Fonder som placerar enligt aktieindex

Så här börjar du placera företagets tillgångar

Se hur du kan börja placera på ett sätt som lämpar sig för ditt företag.

Placeringsrådgivning för företag
Vår avgiftsfria placeringsrådgivning ger dig experthjälp i frågor som gäller placering av företagets tillgångar.
Korträntefonder
Smidigt alternativ med låg risk för kortvarig placering.
Bli företagskund
Vi bygger tillsammans upp en lämplig helhet för ditt företag. Ta kontakt och boka tid hos en av våra experter. 
Andelsbanken erbjuder placeringsbaserad kassahantering. Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.