Placeringsbaserad kassahantering

Bättre avkastning på ditt företags medel genom smart kassahantering
1

Sätt företagets pengar i arbete snabbt och enkelt

Den placeringsbaserade kassahanteringen placerar automatiskt ditt företags överskottsmedel i objekt med bättre avkastning. Automatiken ser till att det alltid finns tillräckligt med pengar på företagets konto också för de löpande kostnaderna.

2

Bekväm placering med en risknivå som passar ditt företag

Den placeringsbaserade kassahanteringen styr dig att välja en välspridd placeringsportfölj med en lämplig risknivå för ditt företags medel. Erfarna placerare kan också välja mer specialiserade fonder i sin portfölj.

3

Små placeringskostnader

Placeringsbaserad kassahantering är en avgiftsfri tjänst på op.fi. Du betalar endast fondernas löpande kostnader samt tecknings- och inlösenprovisionerna.

Avkastning på kassamedlen utan att pruta på likviditeten

Då det finns mer pengar på ditt företags konton än du behöver för två månaders dagliga ärenden, lönar det sig att placera pengarna via placeringsbaserad kassahantering och få avkastning på pengarna. Tjänsten sköter likviditeten för ditt företag och ger företagets medel möjlighet att växa.

Tack vare automatiken finns det alltid tillräckligt med pengar på företagets konto för de löpande kostnaderna. Om kontosaldot underskrider returgränsen, upprättar tjänsten automatiskt inlösenorder för fondandelar och överför det belopp som behövs till kontot. Dessa inlösenorder inleds med högst tre dagars mellanrum, från betalningsdagen för föregående inlösen.

Placera företagets kontanter i ränte- eller indexfonder

I den placeringsbaserade kassahanteringen erbjuder vi ett stort urval räntefonder med måttlig risk som lämpar sig för företagets kassahantering samt mera riskfyllda aktieindexfonder.

Du kan själv bestämma viktningen mellan ränte- och aktieplaceringar, och den utgör grunden för placeringarnas totala risk. På basis av den viktning som du har gett gör tjänsten automatiskt fondteckningar i de fonder som du har valt.

Placeringarna sprids enligt både tid och kvalitet

Den placeringsbaserade kassahanteringen uppfyller automatiskt två grundprinciper för placering: tidsmässig och kvalitativ diversifiering.

Överskottsmedel i kassan överförs automatiskt till objekt med bättre avkastning. Placeringarna görs i mindre poster så att den tidsmässiga diversifieringen blir effektiv. Fonderna som erbjuds i tjänsten placerar på olika håll i världen och i olika branscher, vilket innebär en effektiv kvalitativ diversifiering.

Du behöver bara bestämma hurdan avkastning du vill sträva efter på företagets medel. Vill du trygga företagets medel genom ränteplaceringar eller är du intresserad av aktiemarknaden med bättre avkastning?

Aktivera tjänsten Placeringsbaserad kassahantering

Om ditt företag inte ännu är kund hos OP, kan du ringa oss på numret 0100 05151 och boka tid hos våra experter.

Om du redan är kund hos oss, kommer du till tjänsten direkt via länken nedan.

Räntefonder som lämpar sig för kassahantering

Fonder som placerar enligt aktieindex

Tjänsten tillhandahålls av och OP:s fonder förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.