Korträntefonder

Korträntefonderna fungerar som placeringsobjekt då du är ute efter bättre avkastning på företagets medel. Fonderna erbjuder moderat värdestegring med låg risk och passar därför bra för smidig och förnuftig kassahantering.

Korträntefonderna fungerar bra som en tillfällig förvaringsplats för pengarna. De är fonder med låg risk som lämpar sig i situationer då du vill undvika stora värdefluktuationer i placeringarna.

Korträntefonderna placerar på penning- och obligationslånemarknaderna där placeringarnas värdefluktuationer är moderatare än på aktiemarknaden. Därför passar de också för placering på kort sikt. I praktiken kan du alltså räkna med en avkastning som är lika stor som marknadsräntan minus kostnaderna.

Fonderna förvaltas aktivt enligt marknadsläget så att avkastningspotentialen hos de olika ränteklasserna och fondens ränterisk vid respektive tidpunkt utvecklas gynnsamt för placerarna.

OP-Euro
Ett alternativ med låg risk för företagets penningmedel.
Alla räntefonder
Läs mer om alla räntefonder.
OP-Ränteavkastning
Fonden strävar efter en avkastning som är högre än referensräntan, men med måttlig risk.
Placeringsbaserad kassahantering
Låt företagets pengar växa genom att automatisera placeringarna i ränte- och indexfonder.