Bli företagskund

Hos oss får du alla bank- och försäkringstjänster som ditt företag behöver.

Grundläggande banktjänster för företagare 11,55 €/mån.*

* Dessutom debiteras transaktionsvisa serviceavgifter enligt användning.

 • Företagskonto

  Ett konto för företagets betalningar.

 • Verifikatkontoutdrag i nättjänsten för företag

  En gång per månad i nättjänsten verifikatkontoutdrag som duger i bokföringen.

 • OP-Visa Business Card

  Ett internationellt betal- och automatkort för ditt företag.

 • OP-företagsmobilen och tjänsten op.fi för företag

  Med ett avtal om digital kommunikation för företag får du båda tjänsterna.

Företagare som är privatkund hos OP

Fyll i ansökan (på finska)

Övriga företag och andra än kunder hos OP

Boka tid

Det är lätt att fylla i ansökan

Ansökan är avsedd för näringsidkare och ägare av en persons aktiebolag som redan är kunder hos OP. För att fylla i ansökan behöver du 15 minuter tid och följande uppgifter:
 • FO-nummer och beskrivning av affärsverksamheten
 • Information om företagets ekonomi 
 • Ett handelsregisterutdrag och bolagsordningen, om det är fråga om ett aktiebolag.

Din ansökan behandlas inom en vecka. Du kan administrera ditt företagskonto med dina personliga nättjänstkoder och också börja använda OP-företagsmobilen. Då du byter kundprofil kan du med samma inloggning sköta både dina egna och ditt företags ärenden.

I samband med ansökan kontrolleras dina kreditupplysningar automatiskt i Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister.

Försäkra dig om att ditt ärende sköts smidigt och ta färdigt fram följande uppgifter

Grunduppgifter om företaget

 • FO-nummer och beskrivning av affärsverksamheten  
 • Om företaget inleder sin verksamhet, avtalet om bolagsbildande och beslutsprotokollet över konstituerande stämman 
 • Om företaget är i verksamhet, företagets senaste resultaträkning och balansräkning 
 • Uppgift om företagets beskattningsländer 

Uppgifter om ägarna

 • Namn, födelsetid eller FO-nummer, medborgarskap, hemviststat eller registreringsstat, ägarandel 

Uppgifter om de verkliga förmånstagarna

 • Namn, födelsetid, medborgarskap, hemviststat, politiskt utsatt ställning 

Identitetsbevis

 • Kom ihåg att ta med dig ditt pass eller identitetskort om mötet är på kontoret. 

Med en ansökan på nätet får ditt företag tillgång till följande tjänster. Läs mer om tjänsterna:

Företagskonto >

OP-Visa Business Card (debit) >

OP-företagsmobilen >

Tjänsten op.fi för företag >

Vad är företagarens obligatoriska försäkring?

Företagaren måste teckna en lagstadgad pensionsförsäkring, dvs. en FöPL-försäkring, då företagarens arbetsinkomst överskrider en årligen fastställd inkomstgräns. År 2021 var inkomstgränsen 8 063,57 euro. En FöPL-försäkring måste tecknas inom en månad från det att företagsverksamheten har inletts.

Läs mer om FöPL-försäkringen och villkor för den >

Det lönar sig att också försäkra din företagsverksamhet mot risker som hotar lösegendom och verksamheten. Då en skada överraskar, möjliggör en försäkring att verksamheten i företaget kan fortsätta.

Skadeförsäkringarna beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Livförsäkringarna beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Arbetspensionsförsäkringarna beviljas av Ilmarinen.

Försäkringspaketet för företagets verksamhet och egendom Företagsettan >

Livförsäkring >

Avbrottsförsäkring >

Ilmarinens lagstadgade Pensionsförsäkring för företagare >

Bildande av företag – vår tjänst för nya företag

Överväger du att bilda ett eget företag eller har du ett nytt företag? Läs mer om vår tjänst för nya företag.
Överväger du att bilda ett eget företag eller har du ett nytt företag? Läs mer om vår tjänst för nya företag.