Bli företagskund

Hos oss får du alla bank- och försäkringstjänster som ditt företag behöver. Vi behandlar din ansökan inom ungefär en vecka.

Startpaket för företagskunder 12,90 €/mån.

Som ny företagskund hos oss får du ett startpaket för företagskunder, med vilket du enkelt sköter ditt företags bankärenden. Utöver den månatliga grundavgiften på 12,15 € tar vi ut transaktionsvisa serviceavgifter. Vi tar också ut en engångsavgift på 100 euro för öppningen av företagskontot i samband med serviceavgifterna för följande månad. Till vårt startpaket hör följande momsfria banktjänster:

 • Företagskonto 2,50 €/mån.

  Hantera ditt företags betalningar enkelt på nätet. När du öppnar ett företagskonto får du samtidigt dispositionsrätt till kontot.

 • Kontoutdrag 0,90 €/mån.

  En gång per månad får du i nättjänsten ett kontoutdrag som duger i bokföringen.

 • OP Business Debit 3,50 €/mån.

  Ett internationellt betal- och automatkort för ditt företag.

 • Nätfakturaadress 0,00 €/mån.

  Ta emot och betala nätfakturor for ditt företag.

 • OP:s digitala tjänster för företag 6,00 €/mån.

  Sköt ditt företags dagliga bankärenden i tjänsten op.fi och i OP-mobilen med samma OP Användarkod. I tjänsten op.fi kan du också sköta ditt företags försäkringsärenden. Som systemadministratör för avtalet om digital kommunikation kan du också lägga till andra företrädare för ditt företag samt administrera deras åtkomsträttigheter via tjänsten op.fi.

Är du privatkund hos OP?

Fyll i ansökan

Är du inte privatkund hos OP?

Boka tid

Du kan fylla i ansökan på nätet då:

 • Du har OP Användarkod.
 • Dina kunduppgifter är uppdaterade i Min profil.
 • Du är myndig.
 • Du har firmateckningsrätt för ditt företag ensam eller tillsammans med någon annan.
 • Din bolagsform är aktiebolag eller firma.
 • Ditt företag är skattskyldigt endast i Finland.
 • Din företagsverksamhet huvudsakligen består av annat än placeringsverksamhet.


I samband med ansökan kontrollerar vi automatiskt dina kreditupplysningar i Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister.

Om du inte kan öppna ett konto på nätet, ber vi dig boka tid till en kundrådgivare hos oss. Boka tid


Vilka uppgifter behöver du då du öppnar ett bankkonto för ett företag på nätet?

Grunduppgifter om företaget

 • FO-nummer och en beskrivning av affärsverksamheten
 • Information om företagets ekonomi

För aktiebolag behövs dessutom

 • Uppgifter företagets ägare och verkliga förmånstagare
 • Utredning av ägarstrukturen om aktiebolaget har andra företag som ägare eller om ägandet är spritt

Red färdigt ut följande uppgifter när du bokar tid till banken

Grunduppgifter om företaget

 • FO-nummer och en beskrivning av affärsverksamheten
 • Om företaget inleder sin verksamhet, avtalet om bolagsbildning och beslutsprotokollet över konstituerande stämman
 • Om företaget är i verksamhet, företagets senaste resultaträkning och balansräkning
 • Uppgift om företagets beskattningsländer

Uppgifter om ägarna

 • Namn, födelsetid eller FO-nummer, medborgarskap, hemviststat eller registreringsstat, ägarandel
 • Uppgifter om de verkliga förmånstagarna
 • Namn, födelsetid, medborgarskap, hemviststat, politiskt utsatt ställning

Identitetsbevis

 • Kom ihåg att ta med dig ditt pass eller identitetskort om mötet är på kontoret.

Tjänsterna tillhandahålls av andelsbanken.

Vad är företagarens obligatoriska försäkring?

Företagaren måste teckna en lagstadgad pensionsförsäkring, dvs. en FöPL-försäkring, då företagarens arbetsinsatser överskrider en årligen fastställd inkomstgräns. En FöPL-försäkring måste tecknas inom en månad från det att företagsverksamheten har inletts.

Läs mer om FöPL-försäkringen och villkor för den >

Det lönar sig att också försäkra din företagsverksamhet mot risker som hotar lösegendom och verksamheten. Då en skada överraskar, möjliggör en försäkring att verksamheten i företaget kan fortsätta.

Skadeförsäkringarna beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Livförsäkringarna beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Arbetspensionsförsäkringarna beviljas av Ilmarinen.

Försäkringspaketet för företagets verksamhet och egendom Företagsettan >

Livförsäkring >

Avbrottsförsäkring >

Ilmarinens lagstadgade Pensionsförsäkring för företagare >

Bildande av företag – vår tjänst för nya företag

Överväger du att bilda ett eget företag eller har du ett nytt företag? Läs mer om vår tjänst för nya företag.
Överväger du att bilda ett eget företag eller har du ett nytt företag? Läs mer om vår tjänst för nya företag.