Bli företagskund

Hos oss får du alla bank- och försäkringstjänster som ditt företag behöver. Vi behandlar din ansökan inom tre vardagar.

Banktjänster för företag från 8,90 €/mån.

 • Företagskonto

  Med hjälp av företagskontot sköter du ditt företags betalningar.

 • Verifikatkontoutdrag

  En gång per månad får du i nättjänsten ett verifikatkontoutdrag som duger i bokföringen.

 • OP-företagsmobilen

  Med OP-företagsmobilen sköter du ditt företags bankärenden med samma nättjänstkoder. Du kan kostnadsfritt ladda ner OP-företagsmobilen i AppStore eller Google Play.

 • Tjänsten op.fi för företag

  I vår nättjänst sköter du de flesta av ditt företags dagliga bank- och försäkringsärenden med dina personliga nättjänstkoder.

Aktiebolag och firmor

Fyll i ansökan

Andra företag och föreningar

Boka tid

Du kan fylla i ansökan på nätet då:

 • Du har OP:s nättjänstkoder.
 • Dina kunduppgifter är uppdaterade i Min profil.
 • Du är myndig.
 • Du har firmateckningsrätt för ditt företag ensam eller tillsammans med någon annan.
 • Din bolagsform är aktiebolag eller firma.
 • Ditt företag är skattskyldigt endast i Finland.
 • Din företagsverksamhet huvudsakligen består av annat än placeringsverksamhet.


I samband med ansökan kontrollerar vi automatiskt dina kreditupplysningar i Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister.

Om du inte kan öppna ett konto på nätet, ber vi dig boka tid till en kundrådgivare hos oss. Boka tid


Vilka uppgifter behöver du då du öppnar ett bankkonto för ett företag på nätet?

Grunduppgifter om företaget

 • FO-nummer och en beskrivning av affärsverksamheten
 • Information om företagets ekonomi

För aktiebolag behövs dessutom

 • Uppgifter företagets ägare och verkliga förmånstagare
 • Handelsregisterutdrag
 • Utredning av ägarstrukturen om aktiebolaget har andra företag som ägare eller om ägandet är spritt

Då du bokar tid till banken, försäkra dig om att ditt ärende sköts smidigt genom att färdigt ta fram följande uppgifter

Grunduppgifter om företaget

 • FO-nummer och en beskrivning av affärsverksamheten
 • Om företaget inleder sin verksamhet, avtalet om bolagsbildning och beslutsprotokollet över konstituerande stämman
 • Om företaget är i verksamhet, företagets senaste resultaträkning och balansräkning
 • Uppgift om företagets beskattningsländer

Uppgifter om ägarna

 • Namn, födelsetid eller FO-nummer, medborgarskap, hemviststat eller registreringsstat, ägarandel
 • Uppgifter om de verkliga förmånstagarna
 • Namn, födelsetid, medborgarskap, hemviststat, politiskt utsatt ställning

Identitetsbevis

 • Kom ihåg att ta med dig ditt pass eller identitetskort om mötet är på kontoret.

Tjänsterna tillhandahålls av andelsbanken.

Med en ansökan på nätet får ditt företag tillgång till följande tjänster. Läs mer om tjänsterna:

Företagskonto >

OP-Visa Business Card (debit) >

OP-företagsmobilen >

Tjänsten op.fi för företag >

Vad är företagarens obligatoriska försäkring?

Företagaren måste teckna en lagstadgad pensionsförsäkring, dvs. en FöPL-försäkring, då företagarens arbetsinkomst överskrider en årligen fastställd inkomstgräns. År 2021 var inkomstgränsen 8 063,57 euro. En FöPL-försäkring måste tecknas inom en månad från det att företagsverksamheten har inletts.

Läs mer om FöPL-försäkringen och villkor för den >

Det lönar sig att också försäkra din företagsverksamhet mot risker som hotar lösegendom och verksamheten. Då en skada överraskar, möjliggör en försäkring att verksamheten i företaget kan fortsätta.

Skadeförsäkringarna beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Livförsäkringarna beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Arbetspensionsförsäkringarna beviljas av Ilmarinen.

Försäkringspaketet för företagets verksamhet och egendom Företagsettan >

Livförsäkring >

Avbrottsförsäkring >

Ilmarinens lagstadgade Pensionsförsäkring för företagare >

Bildande av företag – vår tjänst för nya företag

Överväger du att bilda ett eget företag eller har du ett nytt företag? Läs mer om vår tjänst för nya företag.
Överväger du att bilda ett eget företag eller har du ett nytt företag? Läs mer om vår tjänst för nya företag.