Så här kommer du i gång med att placera företagets tillgångar

1

Varför lönar det sig att placera företagets tillgångar?

Då du placerar växer företagets kapital och du kan förbereda dig på förändringar, investeringar eller eventuella företagsförvärv på lång sikt. Placeringarna förbättrar också företagets finansieringsmöjligheter.

2

Placering som lämpar sig för just ditt företag

Välj lämpliga placeringsobjekt för ditt företag ur vårt stora sortiment. Du kan placera bland annat i aktier, fonder, ETF:er, strukturerade produkter och obligationslån.

3

Så här kommer du igång med att placera företagets tillgångar

Vill du placera aktivt i aktier eller sprida placeringarna enkelt i fonder? Lämna kontaktbegäran så tar vi reda på vilket placeringssätt som är bäst för ditt företag.

Vad behöver jag för att mitt företag ska kunna börja placera?

För att kunna köpa fonder och andra placeringsprodukter behöver ditt företag ett OP Avtal om sparande och placering. Beroende på företaget, behöver du också ett styrelseprotokoll för att kunna börja. För placering i aktier behöver du företagets LEI-nummer så att vi kan öppna ett värdeandelskonto. Lämna en kontaktbegäran så kontaktar vi dig inom några vardagar.

1. OP Avtal om sparande och placering – lämna en kontaktbegäran 

Lämna en kontaktbegäran för att börja spara och placera. Vi gör upp ett avgiftsfritt OP Avtal om sparande och placering för ditt företag och bokar tid för ett nätmöte för underteckningen av avtalet. Det lönar sig att ingå avtalet genast, även om det just nu inte är aktuellt med placeringar för ditt företag. Det går snabbt och enkelt att börja placera på nätet när avtalen har ingåtts på förhand.

2. Aktiebolag behöver ett styrelseprotokoll

Om ditt företag inte har placerat via OP tidigare behöver du ett styrelseprotokoll inför nätmötet. Du kan skicka protokollet med ett meddelande i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi på förhand eller under nätmötet. Ur protokollet ska framgå: 

  • vem som är företagets kontaktperson och vem som har rätt att sköta besparingarna och placeringarna 
  • styrelsens befullmäktigande att ingå OP Avtal om sparande och placering  
  • befullmäktigande att öppna ett konto och ett värdeandelskonto samt vem som ska ha dispositionsrätt till dem.

3. Av enpersonsföretag krävs inget protokoll 

När det gäller enpersonsbolag (firma, kommanditbolag, öppet bolag eller aktiebolag) behövs inte styrelsens protokoll för att ingå avtalet. I aktiebolag behövs protokollet då det finns fler än en ordinarie ledamot i styrelsen. Protokoll behövs inte heller om ditt företag redan placerar via OP och har en uppdaterad placerarprofil, ett gällande förvaringsavtal eller en för placeringar ansvarig person som OP har kännedom om. 

4. Beställ ett LEI-nummer om du placerar i aktier, EFT:er eller obligationslån 

Om ditt företag planerar att placera i aktier, ETF:er eller obligationslån, öppnas ett värdeandelskonto för ditt företag vid mötet. För det här behöver vi ditt företags LEI-nummer. Beställ numret i god tid på förhand, eftersom det kan ta flera vardagar att få numret. 

Beställ LEI-numret hos Patent- och registerstyrelsen

5. Börja spara och placera 

När avtalen har ingåtts får du om du så önskar placeringsrådgivning. Vi gör upp en placerarprofil för ditt företag. Den hjälper dig att få en bild av ditt företags risktolerans och den förväntade avkastningen som placerare. Du kan också kartlägga placerarprofilen själv i tjänsten op.fi. Du kan spara och placera bekvämt i OP:s mobilappar eller tjänsten op.fi. 

Gör upp din placerarprofil

Varför lönar det sig att placera företagets tillgångar?

Genom att placera och spara försäkrar du dig om att företagets tillgångar är sysselsatta. Tack vare fenomenet ränta på ränta är det möjligt att få avkastning på företagets tillgångar. Då du placerar tillgångar låter du företagets kapital växa, och du kan förbereda dig på förändringar, kommande investeringar eller eventuella företagsförvärv på lång sikt. Placeringar tryggar även företagets finansieringsmöjligheter i framtiden, eftersom placeringsobjekt kan användas för finansiering av investeringar eller som säkerhet för lån. 

Det behövs inte något stort startkapital för att börja placera. Det går att börja också med små belopp. Du kan börja månadsspara i en fond till exempel med några hundra euro i månaden. Du kan ändra sparbeloppet vid behov. Om du råkar ut för en oväntad investering, kan fondandelarna lösas in på ditt företags konto på några dagar. 

 

Så här kan dina besparingar växa – testa sparräknaren

Vill du placera aktivt i aktier eller sprida placeringarna enkelt i fonder?

Om du är ute efter ett enkelt och räntabelt sätt att placera företagets tillgångar och du inte har tid att aktivt sköta placeringarna, är fondplacering ett bra alternativ. Fonderna sprider placeringarna för din räkning och fondmedlen förvaltas av portföljförvaltare. 

Läs om fonderna

Om du aktivt vill placera i aktier eller andra börsnoterade produkter, är aktieplaceringarna ett lämpligt sätt att placera för ditt företag. 

Vad ska jag placera i just nu? På den här sidan har vi samlat våra experters idéer om aktuella placeringsprodukter – läs våra nyaste placeringstips.

Bli företagskund
Vi bygger tillsammans upp en lämplig helhet för ditt företag. Ta kontakt och boka tid hos en av våra experter. 
Placeringsbaserad kassahantering
Bättre avkastning på ditt företags medel genom smart kassahantering.
Placeringsrådgivning för företag
Vår avgiftsfria placeringsrådgivning ger dig experthjälp i frågor som gäller placering av företagets tillgångar.
Beräkna ränta på ränta-effekten
Med sparräknaren finner du de lämpligaste sätten att spara och placera för ditt företag. Välj belopp och räkna!