Så här kommer du igång med att placera företagets tillgångar

1

Varför lönar det sig att placera företagets tillgångar?

Då du placerar låter du företagets kapital växa, och du kan förbereda dig på förändringar, kommande investeringar eller eventuella företagsförvärv på lång sikt. Placeringar förbättrar även företagets finansieringsmöjligheter. 

2

I vårt breda utbud kan du hitta en lösning som passar just ditt företag

Vi erbjuder ditt företag mångsidiga sätt att placera. Via oss kan du placera till exempel i aktier, fonder, strukturerade produkter, derivatinstrument, obligationslån, penningmarknadsprodukter och valutaplaceringar.  

3

Så här kommer du igång med att placera ditt företags tillgångar

För att kunna använda tjänsterna för sparande och placering behöver ditt företag ett OP Avtal om sparande och placering. Lämna kontaktbegäran, så kontaktar vi dig inom några bankdagar.

Vad behöver du för att ditt företag ska kunna börja placera?

För att kunna köpa fonder och andra placeringsprodukter behöver ditt företag ett OP Avtal om sparande och placering. Du behöver bara lämna kontaktbegären, så kontaktar vi dig inom några bankdagar.

1. Ingå ett OP Avtal om sparande och placering i din andelsbank – lämna kontaktbegäran

Avtalet är avgiftsfritt och enkelt att underteckna. Du behöver bara lämna kontaktbegären, så kontaktar vi dig inom några bankdagar. Det lönar sig att sätta avtalet i skick genast, även om det just nu inte är aktuellt med placeringar för ditt företag. Det går snabbt och enkelt att börja placera på nätet när alla avtal har ingåtts på förhand.

Först gör vi en placerarprofil för ditt företag. Den hjälper dig att få en bild av ditt företags risktolerans och den förväntade avkastningen som placerare. Om du vill kan du göra en placerarprofil redan före mötet på op.fi.

2. Aktiebolag behöver ett styrelseprotokoll för ett möte

Om ditt företag inte har placerat via OP tidigare ber vi dig ta med till mötet ett styrelseprotokoll för undertecknande av avtalet. Av protokollet ska framgå styrelsens bemyndigande att ingå ett Avtal om sparande och placering med andelsbanken.

3. Av enpersonsföretag krävs inget protokoll

Styrelseprotokoll krävs inte av företag som består av en person (firma, kommanditbolag, öppet bolag). Protokoll krävs inte heller av sådana företagskunder som redan är placerarkunder hos OP, som har en uppdaterad placerarprofil, ett gällande förvarsavtal eller en för placeringar ansvarig person som OP har kännedom om.

4. För börsaktier, EFT-fonder och obligationslån behövs LEI-nummer

Om ditt företag planerar att placera i produkter i värdeandelsform, såsom börsaktier, ETF-fonder och obligationslån, öppnas vid mötet ett värdepappersförvar och ett värdeandelskonto för ditt företag. För placering i produkter i värdeandelsform behöver ditt företag också ett LEI-nummer. Du kan beställa LEI-numret på Patent- och registerstyrelsens webbplats.

Varför lönar det sig att placera företagets tillgångar?

Då du placerar låter du företagets kapital växa, och du kan förbereda dig på förändringar, kommande investeringar eller eventuella företagsförvärv på lång sikt. Placeringar tryggar även företagets finansieringsmöjligheter i framtiden, när placeringsobjekt kan användas för finansiering av investeringar eller som säkerhet för lån.

Det behövs inte något stort startkapital för att börja placera, utan det går att börja också med små belopp. Man kan placera regelbundet i till exempel fonder med några hundra euro i månaden. Man kan också ändra placeringsbeloppet enligt behov och om en oväntad investering behövs kan fondandelarna snabbt lösas in på ditt företags konto.

Om du är ute efter ett enkelt och räntabelt sätt att placera tillgångar och du inte har tid att aktivt sköta ditt företags placeringar, är fondplacering ett lämpligt alternativ för ditt företag. De är väldiversifierade placeringsobjekt där fondmedlen förvaltas av portföljförvaltare. Läs mer om vårt fondurval här.

Om du själv aktivt vill påverka ditt företags placeringar, kan direkt aktieplacering passa ditt företag bättre. Bekanta dig med lösningar för företagets aktieplaceringar här.

Vastuuvakuutus
Placering av samlad förmögenhet
Om det samlas överskott i ditt företags kassa, är det bäst att placera det. Vilket alternativ passar ditt företag bäst?