Vad ska jag placera i just nu?

Funderar du på vad ditt företag kunde placera i 2024? Eller i vad kunde jag placera 100, 1 000 eller 10 000 euro? Vi samlade våra experters idéer om aktuella placeringsprodukter – läs de nyaste placeringstipsen.

Dra nytta av experternas placeringsidéer när du funderar på lämpliga placeringsobjekt och välj de hetaste aktierna just nu och andra placeringsobjekt för företagets portfölj.

Placeringsidéer (på finska)

Så här börjar du placera företagets tillgångar

Se hur du kan börja placera på ett sätt som lämpar sig för ditt företag.

Placeringsbaserad kassahantering
Bättre avkastning på ditt företags medel genom smart kassahantering.

De uppgifter som ges är inte avsedda som placeringsråd, erbjudande eller uppmaning att lämna ett erbjudande för köp eller försäljning av ett finansiellt instrument. Det är viktigt att komma ihåg att den historiska utvecklingen inte är en garanti för den framtida avkastningen.

Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab. Tjänsterna för aktieplacering tillhandahålls av andelsbanken. De strukturerade obligationslånen emitteras av OP Företagsbanken Abp. Andelsbankerna fungerar som teckningsställen utöver OP Företagsbanken Abp.