Sparräknaren

Testa sparräknaren, det vill säga placeringsräknaren! Sparräknaren är en placeringsräknare för företag, som hjälper dig att hitta en placeringslösning som lämpar sig för ditt företags behov. Ju tidigare du börjar, desto längre hinner företagets kapital öka tack vare ränta på ränta-effekten. Hur mycket kunde du placera per månad? Hur stor avkastning är du ute efter?

Vad är ränta på ränta-effekten?

Ränta på ränta-effekten innebär att det växer ränta också på räntan, det vill säga avkastningen, på företagets besparingar och placeringar, och inte bara på det placerade kapitalet. Tiden är ränta på ränta-effektens bästa vän. Den största nyttan drar du genom att börja spara så tidigt som möjligt. Exempel på ränta på ränta-effekten:

Om ditt företag sparar 100 euro i månaden på ett konto vars avkastning är 0 %, uppgår besparingarna efter 20 år till 24 000 euro.

Om företaget sparar 100 euro i månaden exempelvis i en fond med en förväntad avkastning på 7 %, kan besparingarna efter 20 år uppgå till 51 000 euro tack vare ränta på ränta-effekten.

Placeringsbaserad kassahantering

Den placeringsbaserade kassahanteringstjänsten sköter likviditeten i ditt företag och ger företagets pengar möjlighet att ge avkastning och växa. Tjänsten placerar tillgångarna så att de kan ge avkastning. Automatiken ser till att det alltid finns tillräckligt med pengar på företagets konto för de löpande utgifterna.

Placeringsbaserad kassahantering är en avgiftsfri tjänst. Du betalar endast fondavgifterna. 

Så här börjar du placera företagets tillgångar

Se hur du kan börja placera på ett sätt som lämpar sig för ditt företag.

Placeringsbaserad kassahantering
Bättre avkastning på ditt företags medel genom smart kassahantering.
Bli företagskund
Vi bygger tillsammans upp en lämplig helhet för ditt företag. Ta kontakt och boka tid hos en av våra experter. 

Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Också den förväntade avkastningen kan utebli. OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab. Tjänsterna för placering tillhandahålls av andelsbanken.