Aktier och aktieplacering för företagskunder

Aktier är på lång sikt det mest lönsamma placeringsobjektet och ett utmärkt sätt att få medlen i ditt företags kassa att ge avkastning. Avkastningen på aktier består av värdestegring och utdelning. Ju större risk man är beredd att ta med placeringar, desto större avkastning kan ett företag få på sina aktieplaceringar.

Ditt företag kan genom vår op.fi-tjänst och i OP:s mobilappar enkelt bedriva handel på den inhemska och utländska aktiemarknaden.

Varför lönar det sig att placera företagets tillgångar i aktier?

Avkastningen på aktier består av värdestegring och utdelning. Ju större risk man är beredd att ta med placeringar, desto större avkastning kan ett företag få på sina aktieplaceringar.

För vem är aktieplacering ett bra val och vad kräver det?

Aktieplacering passar om det finns tid och vilja att välja placeringsobjekt för ett företag. Aktieplacering kräver långsiktighet. Aktieköpen ska spridas tidsmässigt, i olika branscher och geografiskt. Enligt ett gammalt ordspråk ska man inte lägga alla ägg i samma korg. Detta gäller även aktieplacering: det lönar sig att köpa aktier i flera bolag till sin egen aktieportfölj. På så vis är placeringarna bättre spridda, och allt hänger inte på ett kort.

Du har marknads- och aktieanalyser till din hjälp för att välja ut aktier

Som kund hos andelsbanken har du tillgång till mångsidiga marknads- och aktieanalyser och övriga placeringsverktyg.

Överför företagets aktieplaceringar till OP

Du kan överföra ditt företags aktieplaceringar i en annan bank till oss. Be före överföringen din nuvarande aktieförmedlare uppge aktiernas anskaffningspris och ge dem till din andelsbank, så uppdaterar vi dem i vårt system. Vid överföring av värdepapper i en annan bank till oss uppstår ett avbrott på 5 vardagar i handeln. Vill du överföra värdepapper i en annan bank till oss? 

Tjänsterna för aktieplacering tillhandahålls av andelsbanken. Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.