Strukturoidut tuotteet

Strukturerade produkter

Har ditt företag tillgångar som du är beredd att placera på längre sikt? De strukturerade produkterna är flexibla alternativ för ditt företags långsiktiga placeringar.

Strukturerade produkter är obligationslån som erbjuder placeringsmöjligheter vid olika marknadslägen.  Avkastningen på dem baserar sig helt eller delvis på utvecklingen hos en viss underliggande tillgång. Den underliggande tillgången för strukturerade produkter kan väljas ur ett rätt brett sortiment. Som underliggande tillgång kan man välja till exempel aktier, aktieindex, fonder, valutor, råvaror, räntor eller ränteindex, kreditrisken, inflationen eller olika kombinationer av dem.  Det är kostnadseffektivt att placera i de här produkterna för det uppkommer inga kostnader för löptiden.

Produkternas avkastningsprofiler är mycket flexibla och de kan byggas upp helt enligt ditt företags behov. Man kan också påverka avkastningsprofilen genom att välja huruvida man skyddar produktens kapital helt, delvis eller inte alls under placeringstiden.

Utöver skräddarsydda lösningar finns det hela tiden också tillgång till produkter ur strukturfamiljen såsom Sparobligation, Placeringsobligation och Företagsränta.

Kontakta din andelsbank, så hjälper våra experter dig att välja det placeringsalternativ som bäst passar ditt företags situation.

I OPs strukturfamilj finns något för alla. Med strukturerade produkter kan du placera mångsidigt i olika underliggande tillgångar och referensbolag.

Läs mer om Sparobligationer, Placeringsobligationer och Företagsräntor samt andra produkter ur strukturfamiljen.

Klicka på länken så kommer du till nätsidorna för OPs privatkunder, det går inte att göra teckningar på nätsidorna för företagskunder. Du kan gå tillbaka till sidan för strukturerade produkter genom att klicka på tillbakaknappen uppe till vänster.

Emittenten av obligationslånet (den strukturerade produkten) är OP Företagsbanken Abp. Andelsbankerna fungerar teckningsställen utöver OP Företagsbanken.