Strukturerade placeringsprodukter

Sök avkastning i olika marknadslägen, också på en nedåtgående marknad.
1

Sprid dina placeringar

Du kan sprida dina placeringar vettigt med lösningar för olika risknivåer och målmarknader.

2

Dra nytta av olika marknadslägen

Experterna och kapitalförvaltarna strävar efter att reagera på det aktuella marknadsläget och skapa mervärde och avkastning för placeraren.

3

Med en risknivå som passar just dig

Placeringsprodukterna erbjuder en bred skala av möjligheter både för placerare som tål moderat risk och för placerare som tål hög risk.

 

Med strukturerade placeringsprodukter kan du sträva efter avkastning i olika marknadslägen, också på en nedåtgående marknad. Du kan också sprida dina placeringar vettigt med hjälp av lösningar för olika räntenivåer och målmarknader.

De strukturerade placeringsprodukterna baserar sig på ett omsorgsfullt valt tema, och de beaktar det aktuella marknadsläget. Typiska underliggande tillgångar är aktier, valutor och kreditrisk. De strukturerade placeringsprodukterna har en viss teckningstid och förfallodag. Teckningstiden är mellan en och två månader lång.

Hur bildas avkastningen?

Möjligheten till avkastning är kopplad till de strukturerade placeringsprodukternas struktur. De består av två delar: ett obligationslån, dvs. en räntekomponent och en avkastningskomponent som bildas av derivat.

Lånets räntekomponent är en ränteplacering som växer med en på förhand fastställd ränta under löptiden. Räntekomponenten garanterar att det på lånets förfallodag till placeraren återbetalas minst den på förhand fastställda andelen av det kapital som placerats i lånet.

Lånets avkastningskomponent utnyttjar derivatinstrument. De är finansiella instrument, och deras värde prissätts enligt den underliggande tillgången. I strukturerade produkter kan den underliggande tillgången vara till exempel ett index, en valuta, aktier eller kreditrisk.

Strukturerade placeringsprodukter


Läs mer om produktstrukturerna
 

Strukturerade placeringsprodukter lämpar sig för många placerare

  • Portföljförvaltarna strävar efter att reagera på det aktuella marknadsläget och skapa mervärde och avkastning för placeraren.
  • Med hjälp av strukturerade produkter kan du placera på marknader där endast stora institutionella placerare har tillträde.
  • Typiska produktfamiljer är kreditriskrelaterade lån, Autocall-produkter, aktie- och valutastrukturer med garanterat eller delvis garanterat kapital eller en kombination av dessa.

Emittenten av obligationslånet (den strukturerade produkten) är OP Företagsbanken Abp. Andelsbankerna fungerar teckningsställen utöver OP Företagsbanken.