Marknads- och aktieanalyser

Ta stöd av omfattande aktieanalyser om finländska och utländska börsbolag när du väljer aktier.
1

Du får tillgång till ett omfattande utbud av företags-, bransch- och marknadsanalyser.

 

2

Gör lyckade aktieval och utnyttja aktieanalyser för över 70 inhemska och 100 utländska bolag.

 

3

Beställ en morgonöversikt i OP-mobilen och var bland de första att höra om dagens hetaste marknadsnyheter.

 

4

Som en del av alla tjänstepaket för sparare och placerare får du tillgång till marknads- och aktieanalyserna utan tilläggsavgift.

 

 

Aktieanalyser för företag

Funderar du på vilka aktier du ska köpa eller sälja härnäst eller söker du exempelvis bolag som betalar bäst utdelning? Bland annat de här frågorna får du svar på i aktieanalyserna. Aktieanalyserna ingår utan tilläggsavgift i alla tjänstepaket för sparare och placerare.

OP:s analytikerteam på tio personer följer och analyserar noggrant över 70 bolag på Helsingforsbörsen. Du får stöd för diversifiering och placering i internationella bolag genom OP:s finskspråkiga analyser av hundra olika internationella bolag i USA, Europa och övriga delar av världen. Dessa omfattar välkända bolag såsom Tesla, Apple, Microsoft, JPMorgan, McDonald’s, BMW, Adidas, Volvo och L’Oréal. De högklassiga analyserna produceras av vår samarbetspartner Kepler Cheuvreux.  

 • Analyser, nyckeltal, riktpriser och rekommendationer för över 70 inhemska och 100 utländska bolag
 • Dagens hetaste börsnyheter och bolagsspecifika puffar från morgonöversikten
 • Omfattande Börsradar-publikation som publiceras två gånger om året
 • Placeringsidéer om olika aktie- och ETF-listningar, såsom OP:s Bästa aktie- och ETF-idéer

Marknadsanalyser för företag

Funderar du på vad som händer i ekonomin och på marknaden? Hur förväntas ekonomin utvecklas och vilka faktorer sätter marknaden i svängning just nu? Våra marknadsanalyser ger en aktuell inblick i makroekonomins och marknadens utveckling. Som en del av alla tjänstepaket för sparare och placerare får du tillgång till dem utan tilläggsavgift. 

 • Finskspråkiga analyser av utsikterna för makroekonomin och olika branscher
 • Aktuella kommentarer om centralbankernas åtgärder
 • Analyser och prognoser för ränte- och valutamarknaderna
 • Dagliga lyft om centrala marknadshändelser från morgonöversikten

Ränte-, valuta- och företagslåneanalyser för företag

Funderar du på vad som händer på ränte-, valuta- och företagslånemarknaden? Vad är att förvänta av centralbankerna? Vart är räntorna och valutakurserna på väg? Hur ser de finska bolagen ut ur perspektivet hos någon som placerar i företagslån? Du hittar svaren på de här frågorna i våra ränte-, valuta- och företagslåneanalyser.

På webbplatsen för ränte- och valutaanalyser hittar du:

 • Finskspråkiga analyser om ekonomin, centralbankerna samt ränte- och valutamarknaderna.
 • Engelskspråkiga rapporter om företagslånemarknaderna samt företagsanalyser och nyemissionsrapporter.
 • Analyserna är kostnadsfria och tillgängliga för alla

Så här börjar du placera företagets tillgångar

Se hur du kan börja placera på ett sätt som lämpar sig för ditt företag.

Placeringstariff för företag
Bekanta dig med tarifferna för sparande och placering för företag.
Tjänsterna för aktieplacering tillhandahålls av andelsbanken. Ränte- och valutaanalystjänsterna tillhandahålls av OP Företagsbanken Abp. Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.