Yrityksen sijoitusratkaisut 2021

Företagets placeringslösning – öka ditt företags förmögenhet

Låt placeringen av företagets tillgångar bidra till att öka företagets värde och förmögenhet. Att samla tillgångar på ett konto ger ingen avkastning, medan företaget kan öka sin förmögenhet genom att placera tillgångarna rätt.

I synnerhet då det samlas överskottsmedel på ditt företags konto, gör du klokt i att fundera på olika kapitalförvaltningsalternativ. Det lönar sig nämligen att se till att överskottet ger avkastning. Då du placerar växer företagets kapital, och du kan förbereda dig på investeringar eller eventuella företagsköp långt på förhand.

Företagets placeringslösning i försäkringsform är en övergripande och enkel lösning, som passar ditt företag då du vill

  • koncentrera dig på att främja affärsrörelsen
  • låta placeringsexperter följa upp förändringarna på placeringsmarknaden för dig

Urvalet för placering av tillgångarna består av placeringsobjekt med OPs bästa portföljförvaltningsexpertis. Du bestämmer ditt företags riskvillighet och längden på den uppskattade placeringstiden. Tillgångarna placeras enligt det i lämpliga objekt som stöder dina mål.

Fördelar för ditt företag

  • en lätt och övergripande lösning för ditt företags placeringsbehov
  • ett flexibelt och tydligt avtal för att sträva efter avkastning
  • kostnadseffektivitet – bred spridning av placeringstillgångarna
  • placeringen anpassar sig till olika situationer – tillgångarna kan tas ut när som helst
  • vettig beskattning – avkastningen på placeringen beskattas först när avkastningen tas ut

Du får lätt ett avtal genom att boka tid till kontoret. Vi upprättar en placerarprofil och placeringsplan för ditt företag och går igenom bland annat målen och placeringstiden. Efter det bygger vi upp en placeringslösning enligt dem.

Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för OP-Livförsäkrings Ab.