Varasto

OP Private för ditt företag

Heltäckande kapitalförvaltning för företagarens och företagets bästa
1

Finlands mest omfattande kapitalförvaltningstjänst

OP Private erbjuder heltäckande kapitalförvaltning för ditt företags bästa via Finlands mest omfattande och helt inhemskt Private Banking-nätverk.

2

En heltäckande kapitalförvaltningsplan

Ditt företag får tillgång till alla tjänster under samma tak – såväl kapitalförvaltning, banktjänster som försäkringar och mångsidiga hälsotjänster.

3

Fria händer för att uppnå förmögenhet

En personlig kapitalförvaltare ser till ditt företags tillgångar på ett övergripande sätt eller erbjuder ditt företag experthjälp för placeringsbeslut.

Heltäckande kapitalförvaltning i tjänsten OP Private

Kärnan till tjänstekonceptet OP Private är våra kapitalförvaltningstjänster. Som OP Private-kund får du alla finanstjänster för ditt företag under samma tak – såväl kapitalförvaltning som banktjänster och försäkringar. Vi hjälper också ditt företag i skattefrågor och juridiska ärenden. 

Vi förvaltar både din personliga egendom och ditt företags placeringar säkert och pålitligt, så att du kan koncentrera dig på att hålla ditt företags affärsrörelse i gång. Till ditt företags placeringsportfölj väljer vi de bästa alternativen bland OPs egna samt noga utvalda internationella samarbetsparters produkter. Vi placerar aktivt och visionärt – vi producerar ständigt ny information som stöd för beslutsfattandet. Vår företagaranda och framåtblickande attityd har i flera år gjort oss till en prisbelönad tillhandahållare av Private Banking-tjänster.

Mies ja puhelin

Vad erbjuder Private Banking ditt företag?

Vi erbjuder både företag och företagare en heltäckande lösning för förvaltningen av en förmögenhet som överskrider 100 000 euro. Vår placeringsverksamhet är ansvarsfull, aktiv och framåtblickande. Till ditt företags placeringsportfölj väljer vi de bästa alternativen bland OPs egna samt utvalda internationella samarbetsparters produkter.

En personlig kapitalförvaltare ser till ditt företags tillgångar på ett övergripande sätt eller erbjuder ditt företag experthjälp för placeringsbeslut. Du kan själv besluta i hur stor utsträckning och hur aktivt du deltar i ditt företags kapitalförvaltning.

I placeringskonsultering kontaktar din personliga kapitalförvaltare dig enligt överenskommelse och gör förslag till ändringar i innehållet av ditt företags placeringsportfölj. För en placerare som aktivt handlar med aktier kan den personliga kapitalförvaltaren till och med vara en daglig diskussionspartner och sparrare.

Diskretionär kapitalförvaltningbaserar sig på en på förhand avtalad placeringsstrategi. Inom ramen för den fattar den personliga kapitalförvaltaren placeringsbesluten. Du kan utan bekymmer koncentrera dig på din affärsrörelse, då kapitalförvaltaren självständigt förvaltar placeringsportföljen och fattar placeringsbesluten genom att iaktta principer som ni tillsammans har kommit överens om.

OP Private-tjänster för ditt företag

Du som företagare och din personal är en resurs som det lönar sig att värna om. Som vår OP Private-kund får ditt företag alla finanstjänster under samma tak – såväl kapitalförvaltning, banktjänster och försäkringar som mångsidiga tjänster som ansluter sig till personalens välbefinnande, hälsa och engagemang.

  • Kassahantering, betalningsrörelse och finansieringstjänster
  • Personlig kapitalförvaltare
  • Marknadsanalyser och placeringsöversikter
  • Juridiska tjänster och skattetjänster för företag
  • Tjänster i anslutning till personalens välbefinnande, produktivitet och trygghet
  • OP-Fastighetscentralens tjänster
  • Betalkortet OP-Visa Platinum som omfattar bl.a. PriorityPass, Concierge-tjänster, reseförsäkring och avbeställningsskydd vid resa
  • Egna OP Private-sidor i OP-mobilen

Ta kontakt

Kontakta närmaste Andelsbank eller ring oss på numret 0800 02441.

Tjänsterna tillhandahålls av andelsbanken eller OP Kapitalförvaltning Ab.