OP Private

OP Private för ditt företag

Heltäckande kapitalförvaltning för företagarens och företagets bästa
1

Individuell

Vi bygger upp en individuell placeringslösning för dig enligt dina behov och mål. Vi beaktar din ekonomiska situation, förändringar i din livssituation och hjälper dig att förbereda dig för framtiden. Vår Private Banking -service passar i första hand för dig som har ett placeringskapital på över 300 000 euro.

2

Bekymmersfri

Vi utser en personlig kapitalförvaltare åt dig som är din partner i dina placeringar och i alla ärenden som gäller din ekonomi. Via din kapitalförvaltare får du kontakt också med andra experter. Till din tjänst finns mångsidiga digitala tjänster med vars hjälp det är lätt att på egen hand sköta ärenden och följa upp placeringarna.

3

Heltäckande

Du får av oss ett heltäckande stöd i såväl förmögenhetsförvaltning som i bank- och försäkringstjänster. Vi står också till tjänst i skattefrågor, i juridiska ärenden och med bostadstjänster. Hos oss får du en lösning som passar din situation – oavsett om det handlar om bankkort, placeringslån, hemförsäkring eller utarbetning av ett testamente.

Alla finanstjänster för dig under samma tak

Vi är Finlands största finansgrupp och hos oss hittar du behändigt alla finanstjänster under samma tak. Vi hittar alltid lämpliga lösningar till din situation där vi beaktar helheten i dina behov på ett övergripande sätt.

Som kund i OP Private får du tillgång till följande fördelar​:

  • Aktiv kontakt från din personliga kapitalförvaltares sida, konsultation gällande placeringar och rapportering.
  • Till ditt förfogande finns ett bredare urval placeringslösningar som OP Private fonder, individuella placeringsförsäkringsskal och alternativa placeringar.
  • Kostnadsfria kurs- nyhets- och placeringsanalyser.
  • Du kan använda våra juridiska tjänster med speciella förmåner.
  • Du får utan kostnad ta i bruk OP Platinum eller OP Gold kortet som har omfattande kompletterande tjänster.
  • Egen Privateflik i OP-mobilen.
  • Högklassiga kundevenemang.

Dina tillgångar förtjänar omvårdnad. Genom att uppmärksamma din helhetssituation och dina behov hittar vi lämpliga kapitalförvaltningslösningar just för dig. Vi betjänar dig från Helsingfors till Utsjoki.

Jukka Klemetti Senior Kapitalförvaltare

Tjänsterna tillhandahålls av andelsbanken eller OP Kapitalförvaltning Ab.