Tiliraportointi

Kontorapportering

För att ditt företag ska hållas à jour erbjuds omfattande och mångsidiga kontorapporteringstjänster, med hjälp av vilka du kan följa och analysera ditt företags kassarörelse.

Till ditt företags förfogande står kontoutdrag, referenstransaktionsförteckningar och kontoförfrågningar.

  • Kontoutdraget är ditt företags bokföringsverifikat, i vilket du kan granska alla transaktioner och saldon på företagets konton.
  • Du kan hämta transaktionsförteckningar över betalningar med referens som kommit in på företagets konton och avstämma konton automatiskt.
  • Du kan göra förfrågningar om uppgifter och saldon för alla betalningar på ditt företags konton.
  • Du kan hämta ditt företags kontoutdrag över registreringen av transaktioner elektroniskt senast kl. 7.00 på morgonen följande bankdag (Verifikatkontoutdrag som PDF senast kl. 9.00). På kontoutdraget rapporteras de transaktioner som betalts in och debiterats på ditt företags konto samt kontots saldouppgifter.
  • Du kan beställa nya kontoutdrag, ändra nuvarande kontoutdragsbeställningar och göra engångsbeställningar av kontoutdrag i tjänsten op.fi för företag.
  • Du kan hämta referenstransaktionsförteckningen för att bokföra transaktionerna senast kl. 7.00 på morgonen följande bankdag i Företagets bankförbindelse (WS) eller i Filöverföringstjänsten. Med referenstransaktionsförteckningen görs en lista på de referenstransaktioner som betalas in på ditt företags konto i stigande referensnummerordning. Dessutom rapporteras med referenstransaktionsförteckningen för varje betalningstransaktion referenstransaktionernas betalningsdag, arkiveringskod, belopp och betalarens namn.
  • Med kontoförfrågningar, såsom saldoförfrågan, transaktionsförfrågan, transaktionsutdragsförfrågan, saldosammandragsförfrågan och koncernkontoförfrågan, kan du göra förfrågningar via Företagets bankförbindelse (WS) eller Filöverföringstjänsten om realtida saldon eller transaktioner på ditt företags konton 24 timmar i dygnet.

Ur tjänsteutdraget får du uppgifter i realtid om hur kontoutdrag och referensförteckningar upprättas.

Via WS-kanalen kan du sända och ta emot ditt företags betalmaterial till och från banken och ditt program.

För dig som skapar ditt betalningsrörelsematerial i ett ekonomiförvaltningssystem, finns alla relevanta dokument och instruktioner behändigt samlade på ett ställe.


Kontot tillhandahålls av andelsbanken.