Nainen katsoo kaukaisuuteen

Användning och hantering av företagskortet OP Corporate Gold

Tack vare OP Corporate Gold-kortets mångsidiga funktioner och tjänster är det smidigt att använda kortet och lätt att hantera kort och följa upp transaktioner.

På den här sidan får du veta allt du behöver veta om användningen av OP Corporate Gold och om uppföljningstjänsterna.

Behändiga funktioner för kortinnehavare

 • Med den kontaktlösa betalningsfunktionen betalar du snabbt små inköp på högst 25 euro utan att du behöver knappa in din kod.
 • Du kan själv välja PIN-kod för kortet.
 • Du får tillgång till ett engångslösenord per sms.

Följ upp dina korttransaktioner enkelt på nätet

Kortinnehavare som har registrerat sig i tjänsten kan följa upp sina korttransaktioner i nättjänsten OP Corporate Gold transaktionsöversikt. Som kortinnehavare ser du saldot i realtid enkelt på nätet, oberoende av om en faktura har sänts. Du får en tydlig översikt över dina inköp och kan följa upp dina kostnader när och var du vill.

I tjänsten kan kortinnehavaren bland annat

 • se på sina ofakturerade inköp och fakturor och söka transaktioner,
 • sända meddelanden till kundtjänsten och
 • ändra sina uppgifter.
Ta kontakt!

Som en avgiftsbelagd tilläggstjänst erbjuder vi också ditt företag nättjänsten Corporate Gold korthantering. Med hjälp av korthanteringen får ditt företag en helhetsbild över fakturorna, betalningarna och korttransaktionerna och kan beställa nya kort via nätet.

Via nättjänsten kan de som ansvarar för kort

 • behändigt följa upp och hantera fakturor, betalningar och transaktioner.
 • beställa nya företagskort.
Betala tryggt på nätet Mastercard SecureCode

Mastercard SecureCode är en verifieringstjänst baserad på stark autentisering för förbättring av säkerheten vid nätbetalningar. I tjänsten verifieras både köparen och säljaren vid inköpstidpunkten. Vid en betalning identifierar du dig antingen med dina personliga nätbankskoder eller med ett engångslösenord som kortbeviljaren sänder dig per sms.

Så här fungerar tjänsten

 1. Gör först inköpen och välj sedan att betala.
 2. Välj Mastercard som betalningssätt.
 3. Ge ditt kortnummer, kortets giltighetstid och kontrollkod (på kortets frånsida).
 4. Klicka på knappen "Betala".
 5. Om köpmannen använder tjänsten Mastercard SecureCode, förflyttas du automatiskt till tjänsten, där du kan välja om du vill identifiera dig med dina nätbankskoder eller med ett engångslösenord som sänds per sms till det mobiltelefonnummer som har angetts i kortansökan.
 6. Kvittera inköpen med dina nätbankskoder eller det sms-lösenord som sänds till din telefon.
 7. Du får en bekräftelse på att betalningen har lyckats.
 8. Gå tillbaka till köpmannens webbplats, där du får en beställningsbekräftelse av köpmannen.
Fakturering Samlingsfaktura

OP Corporate Gold-fakturorna sänds som samlingsfaktura till ditt företag, antingen på papper eller som nätfaktura. Faktureringen sker alltid den första bankdagen i månaden.

Samlingsfaktura

 • Alla kortinnehavares inköp på samma faktura.
 • Sammandragssida över företagets alla kort.
 • Varje kortinnehavares transaktioner specificeras på egna sidor.
 • Minimibetalning per faktura 20 procent, dock minst 500 euro.