Pankkitakaukset

Bankgaranti

Ett smidigt sätt att ordna ditt företags behov att ställa säkerheter

En bankgaranti är en borgensförbindelse som OP ställt för ditt företags räkning till förmån för företagets finländska eller utländska avtalspart. I bankgarantin förbinder sig banken som borgensman till ett penningmässigt ansvar för ditt företags räkning. För din avtalspart är bankgarantin enkel att ta emot och hantera.

  • En bankgaranti kan användas som säkerhet i olika avtalsförhållanden för fullgörandet av parternas  avtalsförpliktelser.
  • Bankgarantin kan ställas som säkerhet för att leveransen, betalningen av köpesumman, garantitiden eller någon annan avtalsförpliktelse uppfylls. Sådana bankgarantier kallas för kommersiella garantier.
  • Du kan använda en bankgaranti också för att uppfylla säkerhetskrav som myndigheterna eller lagstiftningen ställer. Sådana myndighetsgarantier är till exempel garantier till tullstyrelsen, säkerheter enligt lagen om paketresor, marktäktslagen och säkerheter för trafiktillstånd.
  • Vi erbjuder bankgarantier också som nättjänst. Vår nättjänst är en flexibel och trygg lösning för att beställa bankgarantier och få information i realtid om ditt företags garantistock.
Om ditt företag ofta behöver garantier, är en bankgarantilimit en flexibel lösning på hur företaget kan ordna garantier. Du sparar tid och arbete när ditt företag kan beställa garantier inom limiten utan separata underskrifter eller motförbindelser.
Ditt företag och OP avtalar i en motförbindelse till bankgarantin om avgivningen av bankgarantin. Med motförbindelsen förbinder sig ditt företag att ersätta banken allt vad banken blir tvungen att betala på grund av garantin. Med motförbindelsen avtalar man också om den garantiprovision som tas ut för bankgarantin och övriga villkor mellan ditt företag och OP.

Nättjänsten för bankgarantier fungerar i samband med nättjänsten Företagstjänster. Den erbjuder ditt företag moderna lösningar för att beställa och hantera bankgarantier samt få information i realtid om ditt företags garantistock.

Ditt företag kan beställa bankgarantier enkelt, effektivt och tryggt.  Till beställningen kan man vid behov också foga elektroniska dokument. Via nättjänsten har ditt företag tillgång till ett beställningsregister för uppföljningen och förvaltning av garantibeställningar.  Vid behov kan man till vår nättjänst foga en godkännandefunktion för garantiläget och garantiförbindelsetexter. Den blir då en del av ditt företags interna garantiprocess.

Med nättjänsten hålls ditt företag alltid à jour. I tjänsten upprätthåller vi det garantireskontra som ditt företag behöver och ett elektroniskt arkiv för garantiförbindelsetexter.