” ”

Bankgaranti

En bankgaranti är en säkerhet som OP ställt för ditt företags (garantikundens) räkning till förmån för din avtalspart. Med bankgarantin förbinder sig banken som borgensman till en penningmässig ersättning för ditt företags räkning. Bankgarantier används allmänt inom såväl inrikes- som utrikeshandel som säkerhet för att uppfylla parternas avtalsförpliktelser. Din avtalspart (bankgarantins förmånstagare) kan vid ett avtalsbrott rikta ett betalningskrav till OP i enlighet med villkoren för bankgarantin.

  • En bankgaranti kan ställas som säkerhet exempelvis för en förskottsbetalning, leverans, betalning av en köpesumma eller garantitiden, eller för att någon annan avtalsförpliktelse ska uppfyllas. Sådana bankgarantier kallas för kommersiella garantier.
  • Bankgarantier används också för att fullgöra skyldigheter att ställa säkerhet vilka följer av myndighetsbestämmelserna eller lagstiftningen. Sådana myndighetsgarantier är till exempel garantier till tullen, säkerheter enligt lagen om paketresor och enligt marktäktslagen samt garantier för trafiktillstånd.
  • Bankgarantitexten innehåller en kort beskrivning av den förpliktelse i köpeavtalet mellan ditt företag och din avtalspart som bankgarantin baserar sig på, maximibeloppet för bankgarantin, bankgarantins sista giltighetsdag (förfallodag) och de villkor på basis av vilka banken erlägger den yrkade betalningen till bankgarantins förmånstagare. 
  • Bankgaranti kan också sökas via vår nättjänst. Den är en enkel, trygg och säker lösning för att beställa bankgarantier och få aktuell information om ditt företags garantistock. Ett villkor för att ta i bruk nättjänsten är ett avtal mellan ditt företag och OP. Nättjänsten för bankgarantier beskrivs närmare nedan.