Hållbara finansieringslösningar för sme-företag och bostadsbolag

Nu är det rätt tid att minska ditt företags eller bostadsbolags miljöbelastning. Lämna en kontaktbegäran, så kontaktar vi dig.

Trygga kontinuiteten i din affärsverksamhet

Hållbarhetsregleringens betydelse för företagens verksamhet är stor, och storföretagen kräver också att underleverantörerna förnyar sig och satsar på hållbarhet. I framtiden kommer företagets hållbarhet att påverka också tillgången på finansiering och finansieringsvillkoren.

Du kan utveckla, förbättra eller skapa ny affärsverksamhet

Att satsa på hållbarhet hjälper att utveckla affärsverksamheten och skapa ny affärsverksamhet som lockar både kunder och finansiärer.

Hållbarhet bidrar till framgång i konkurrensen och ökar företagets värde

Hållbarhet är en differentierande faktor. En minskad miljöbelastning medför dessutom kostnadsinbesparingar.

Vill du påskynda din ansökan om finansiering?

Du kan fylla i en finansieringsansökan också i våra digitala kanaler. Nämn i din beskrivning av projektet att du är intresserad av våra hållbara finansieringslösningar.

För hurdana projekt går det att få finansiering?

Hållbarhetens betydelse för sme-företagens och bostadsbolagens verksamhet ökar ständigt. Våra hållbara finansieringslösningar lämpar sig för dig om ditt företag eller bostadsbolag planerar att investera till exempel i:

 • renoveringar och totalrenoveringar som förbättrar energieffektiviteten,
 • energieffektivt nybyggande,
 • utnyttjande av förnybara energikällor, 
 • utsläppssnåla lösningar, 
 • cirkulär ekonomi,
 • byggande av infrastruktur för utsläppssnål trafik (till exempel montering av laddstolpar och anknytande elarbeten),
 • ekologiskt odling.

Hur kan du finansiera din hållbara investering?

Du kan finansiera ditt hållbara projekt till exempel med vårt gröna lån eller använda vår EIF-garanti. Vi bedömer alltid ditt projekt från fall till fall och hjälper dig att välja ett lämpligt alternativ på basis av investeringens syfte eller företagets affärsmodell.

Grönt lån

 • Lånet beviljas för gröna investeringar och det möjliggör en affärsverksamhet som minskar miljöbelastningen.
 • Ditt projekt kan profileras som hållbart och du kan utnyttja det i kommunikationen med intressentgrupperna och för att bygga upp anseendet.
 • Du får ett grönt lån förmånligare än ett vanligt lån.

Läs mer om gröna lån

EIF-garanti

 • Beviljas på basis av en grön affärsmodell eller för en grön investering.
 • EIF-garantin fungerar som säkerhet för lån och minskar sålunda behovet av egna säkerheter. EIF-garantins andel kan vara upp till 80 procent.
 • Du får finansieringen till ett förmånligare pris då EIF-garantin minskar bankens risk.

Läs mer om EIF-garantin

53% av storföretagen tänker byta leverantörer eller underleverantörer inom den närmaste framtiden på grund av hållbarhetsmålen. (Källa: OP:s storföretagsundersökning 2024)

Europeiska investeringsfondens EIF-garantier som vi tillhandahåller utgör en del av programmet InvestEU. Finansieringarna som beviljas drar nytta av det stöd som Europeiska unionen erbjuder inom ramen för InvestEU-fonden.

Grönt lån

Med vårt gröna lån finansierar du företagets hållbara investeringar.

EIF-garanti

Fungerar som säkerhet vid företagets investeringar.