EIF-garantier

Våra EIF-garantier gör det lättare att få finansiering för sme-företags produktutveckling eller hållbara investeringar. Garantierna ingår i programmet InvestEU.

För sme-företagens och bostadsbolagens gröna investeringar

Vi påskyndar den gröna omställningen. Riskdelningsgarantin från Europeiska investeringsfonden EIF lämpar sig för sme-företags och bostadsbolags olika behov.

Påskyndar produktutvecklingen och tillväxten hos sme-företag

EIF-garantin gör det lättare att få finansiering för växande företag som satsar på att utveckla sina produkter, tjänster eller processer eller på digitalisering.

Minskar behovet av andra säkerheter

EIF-garantin fungerar som säkerhet för ditt företags lån och minskar sålunda behovet av andra säkerheter.

Finansiering till ett förmånligare pris

EIF-garantin minskar bankens risk, vilket gör att lånet kan beviljas till ett förmånligare pris.

Vi beviljar EIF-garanti i samband med att du ansöker om finansiering

Vi bedömer förutsättningarna för EIF-garanti som en del av finansieringsförhandlingarna. Du förhandlar endast med din egen bank.

Vill du diskutera dina planer innan du ansöker om finansiering?

Lämna en kontaktbegäran, så kontaktar vi dig inom några bankdagar.

Vad är en EIF-garanti?

Vi erbjuder sme-företag och bostadsbolag Europeiska investeringsfonden EIF:s riskdelningsgaranti. Garantin gör det lättare att få finansiering från banken för projekt som främjar förnyelse och tillväxt.

 • EIF-garantin beviljas på basis av investeringens syfte eller företagets gröna affärsmodell.
 • Med EIF-garantin minskar behovet av andra säkerheter. Garantin täcker maximalt 80 procent av säkerheterna för lånet.
 • EIF-garantin minskar bankens risk, vilket gör att lånet kan beviljas till ett förmånligare pris.
 • Vi bedömer förutsättningarna för EIF-garanti när vi fattar lånebeslutet i samband med ansökan om finansiering.
   

Europeiska investeringsfondens EIF-garantier som vi tillhandahåller utgör en del av programmet InvestEU. Finansieringarna som beviljas drar nytta av det stöd som Europeiska unionen erbjuder inom ramen för InvestEU-fonden.

För hurdana projekt och affärsmodeller kan EIF-garanti fås?

Hållbara lösningar för sme-företag

 • Lämpar sig för sme-företag som främjar exempelvis energieffektivitet, utnyttjande av förnybara energikällor, användning av material som är hållbara för miljön, cirkulär ekonomi eller utsläppssnåla lösningar. 
 • Beviljas för lån på högst 15 miljoner euro. 

Hållbara lösningar för bostadsbolag

 • Lämpar sig för bostadsbolag som främjar exempelvis energieffektivitet, användning av förnybara energikällor eller utsläppssnåla lösningar.
 • Beviljas för lån på högst 15 miljoner euro. 

Sme-företagens produkt- och tjänsteutveckling samt digitalisering

 • Lämpar sig för växande och innovativa företag samt för företag som digitaliserar sin verksamhet och satsar kraftigt på att utveckla sina produkter, tjänster eller processer. 

EIF-garantin är en riskdelningsgaranti som beviljas av Europeiska investeringsfonden. På basis av den ersätter Europeiska investeringsfonden den andel som den garanterat av eventuella slutliga förluster. Med slutliga förluster avses det förfallna kapital och den ränta för skulden som inte kan täckas genom andra garantier, borgensförbindelser eller realisering av säkerheterna för lånet. Av borgensmän och garanter krävs alltid deras garantiandel till fullt belopp. Likaså realiseras säkerheterna innan ersättning söks från riskdelningsgarantin.

Hållbara finansieringslösningar för sme-företag

Vi finansierar ditt företags hållbara investeringar. Läs mer om våra alternativ.

Grönt lån

Med vårt gröna lån finansierar du företagets hållbara investeringar.