Grönt lån

Finansiera projekt som minskar miljöbelastningen med vårt gröna lån.

Trygga din plats i underleverantörskedjorna genom att uppfylla hållbarhetskraven

Storföretagen kräver att underleverantörerna satsar på hållbarhet, och de är redo att byta leverantörer på basis av hållbarhetsförpliktelserna.

Förbered dig på intressentgruppernas ökade förväntningar som en ansvarsfull aktör

Med hjälp av det gröna lånet kan ditt projekt profileras som hållbart, och du kan utnyttja det i kommunikationen med intressentgrupperna och för att bygga upp anseendet och arbetsgivarprofilen.

Lämpar sig för sme-företags och bostadsbolags investeringar som minskar miljöbelastningen

Med vårt gröna lån finansierar du olika investeringar som minskar miljöbelastningen, till exempel bygg- och renoveringsprojekt och grundliga renoveringar som förbättrar energieffektiviteten eller laddningsställen för elbilar.

Vill du diskutera dina planer innan du ansöker om finansiering?

Lämna en kontaktbegäran, så kontaktar vi dig inom några bankdagar.

Vad är grönt lån?

Det gröna lånet är avsett för små och medelstora företags samt bostadsbolags investeringar som minskar miljöbelastningen.

  • Du kan få ett grönt lån om ditt projekt uppfyller kriterierna för grön finansiering. De här kriterierna baserar sig på ramverket OP Green Bond Framework.
  • Ditt projekt kan profileras som hållbart och du kan utnyttja det i kommunikationen med intressentgrupperna och för att bygga upp anseendet och arbetsgivarprofilen.
  • Du får ett grönt lån förmånligare än ett vanligt lån.
  • Vi ber årligen om uppgifter om dina investeringar, till exempel om elförbrukningen, så att vi kan bedöma de uppnådda miljöeffekterna. Vi har sett till att det går enkelt för ditt företag eller bostadsbolag att ge dessa uppgifter. 

För hurdana projekt går det att få ett grönt lån?

  • bygg- och renoveringsprojekt och grundliga renoveringar som förbättrar energieffektiviteten,
  • energieffektivt nybyggande,
  • certifierade byggnader,
  • utnyttjande av förnybara energikällor,
  • byggande av infrastruktur för utsläppssnål trafik,
  • hållbar användning av naturresurserna, till exempel ekologiskt jordbruk och certifierat vattenbruk eller fiskeri. 
Hållbara finansieringslösningar för sme-företag

Vi finansierar ditt företags hållbara investeringar. Läs mer om våra alternativ.

EIF-garanti

Fungerar som säkerhet vid företagets investeringar.