Grönt lån

Finansiera projekt som minskar miljöbelastningen med vårt gröna lån.

Trygga din plats i underleverantörskedjorna genom att uppfylla hållbarhetskraven

Storföretagen kräver att underleverantörerna satsar på hållbarhet, och de är redo att byta leverantörer på basis av hållbarhetsförpliktelserna.

Förbered dig på intressentgruppernas ökade förväntningar som en ansvarsfull aktör

Med hjälp av det gröna lånet kan ditt projekt profileras som hållbart, och du kan utnyttja det i kommunikationen med intressentgrupperna och för att bygga upp anseendet och arbetsgivarprofilen.

Lämpar sig för sme-företags och bostadsbolags investeringar som minskar miljöbelastningen

Grön finansiering är en miljövänlig lånelösning för att bygga upp en ansvarsfull affärsverksamhet. Med vårt gröna lån finansierar du olika investeringar som minskar miljöbelastningen, till exempel bygg- och renoveringsprojekt och grundliga renoveringar som förbättrar energieffektiviteten eller laddningsställen för elbilar.

Vill du diskutera dina planer innan du ansöker om finansiering?

Lämna en kontaktbegäran, så kontaktar vi dig inom några bankdagar.

Vad är grönt lån?

Ett grönt lån är ett lån för små och medelstora företag och bostadsbolag. Lånet stöder investeringar som minskar miljöbelastningen.

  • Du kan få ett grönt lån om ditt projekt uppfyller kriterierna för grön finansiering. De här kriterierna baserar sig på ramverket OP Green Bond Framework.
  • Ditt projekt kan profileras som hållbart och du kan utnyttja det i kommunikationen med intressentgrupperna och för att bygga upp anseendet och arbetsgivarprofilen. Ett grönt bostadsbolagslån är ett ansvarsfullt val för ditt bostadsbolag.
  • Du får ett grönt lån förmånligare än ett vanligt lån.
  • Vi kan be årliga uppgifter om dina investeringar, till exempel om elförbrukningen, så att vi kan bedöma de uppnådda miljöeffekterna. Att göra en anmälan är enkelt för dig.

För hurdana projekt går det att få ett grönt lån?

  • renoveringar och totalrenoveringar som förbättrar energieffektiviteten,
  • certifierade byggnader,
  • utnyttjande av förnybara energikällor,
  • byggande av utsläppssnål infrastruktur för trafik (till exempel montering av laddstolpar och anknytande elarbeten),
  • ​ekologisk odling.

Grön finansiering ger fördelar för företaget

Grön finansiering och hållbara finansieringslösningar som hör samman med den ger företagen många fördelar. Ett grönt företagslån främjar hållbar utveckling, minskar miljöpåverkan och ger ekonomisk nytta. Dessutom kan det förbättra företagets rykte och attraktivitet bland både kunder och samarbetspartner. OP:s gröna lån är ett företagslån för företagskunder. Med lånet kan vi stödja sme-kundernas hållbara klimatgärningar. Ett grönt bostadsbolagslån stöder hållbara klimatgärningar också för bostadsbolag.

Hållbara finansieringslösningar för sme-företag

Vi finansierar ditt företags hållbara investeringar. Läs mer om våra alternativ.

EIF-garanti

Fungerar som säkerhet vid företagets investeringar.