Raskas perävaunu

Finansiering av transportutrustning

Vi erbjuder ditt företag mångsidiga och flexibla finansieringslösningar för transportutrustning. Hur kan vi stå till tjänst?

Då det är dags att skaffa ny transportutrustning, hittar du ett alternativ för ditt företags behov hos oss. Alla våra finansieringsalternativ passar för köp av både nya och begagnade objekt. Det går lätt att ordna finansieringen hos säljaraffären direkt vid köpögonblicket, i närmaste andelsbank eller direkt med våra lokala finansieringsexperter.

I tabellen nedan redogör vi för skillnaderna mellan två finansieringsformer, avbetalning och leasing, så att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att bland våra alternativ hitta ett som passar ditt företags behov.

Avbetalning, dvs. investeringsfinansiering Leasingfinansiering
  • Det objekt som anskaffas utgör säkerhet
  • Ditt företag får äganderätt till objektet då avtalsperioden löpt ut
  • Objektet ingår i balansräkningen - du kan göra normala avskrivningar för objektet
  • Du kan dra av mervärdesskatten som ingår i priset på objektet vid leveranstidpunkten
  • Leasingobjektet utgör säkerhet
  • Ditt företag leasar objektet av finansiären för en viss tid
  • Ett åtagande utanför balansräkningen - balansräkningen belastas mindre och nyckeltalen förbättras
  • Ett snabbt och flexibelt alternativ är en leasinglimit

Intresserad?

Kontakta våra experter och kom till oss så diskuterar vi ditt företags finansieringsbehov. Låt oss tillsammans bygga upp en finansieringslösning som passar ditt företag och som hjälper företaget att växa!