Raskas perävaunu

Finansiering av transportutrustning

Finansiera din transportutrustning flexibelt

Vi erbjuder ditt företag mångsidiga och flexibla finansieringslösningar för transportutrustning. Alla våra finansieringsalternativ passar för köp av både nya och begagnade objekt.

Finansiering av transportutrustning – jämför alternativen

Då det är dags att skaffa ny transportutrustning, hittar du en lösning på ditt företags behov hos oss. Objektet fungerar alltid som säkerhet, så inga separata säkerheter behövs. De månatliga betalningarna är lätta att förutse och hantera. Det går lätt att ordna finansieringen hos säljaraffären direkt vid köpet, i närmaste andelsbank eller direkt med våra lokala finansieringsexperter.

Investointirahoitus
Investeringsfinansiering

 

Köp transportutrustning på avbetalning med lämpliga månadsrater.

  • Objektet finns med i företagets balansräkning – du kan göra normala avskrivningar och dra av den mervärdesskatt som ingår i priset vid leveransen

  • När avtalet löper ut övergår objektet i ditt företags ägo

  • Möjlighet att dra nytta av investeringsstöd.

Läs mer om investeringsstöd
Leasingrahoitus
Leasingfinansiering

 

Leasa transportutrustning med lämpliga leasingavgifter.

  • Ett leasingobjekt finns i finansiärens balansräkning och leasingavgifterna är avdragbara utgifter

  • När leasingperioden löper ut kan du förlänga avtalet, lösa in leasingobjektet eller söka en köpare för det

  • Möjlighet till flexibel leasinglimit vid kontinuerliga anskaffningar.

Läs mer om leasingfinansiering

 

Intresserad?

 

Kontakta våra experter och kom till oss så diskuterar vi dina behov. Tillsammans bygger vi en finansieringslösning som stöder ditt företags tillväxt!

Fråga mer om finansiering

 

Jag använder investerings- eller leasingfinansiering – var kan jag se information om min finansiering?

 

Om du använder investerings- eller leasingfinansiering, kan du se uppgifterna om din finansiering i OP:s nättjänst för finansiering (på finska). Du kan logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder från alla finländska banker eller med Mobil ID.

Gå till OP:s nättjänst för finansiering