Leasingrahoitus

Leasing – frigör kapital för annat

Leasing innebär att anläggningstillgångar hyrs långsiktigt.

Leasingbeloppet kan förutses

Avkastningen på investeringen blir lättare att uppskatta och kassahanteringen i ditt företag underlättas.

Uppdatera ditt företags inventarier enklare

Ger möjlighet att uppdatera inventarierna enligt senaste teknik och att övergå till renare och energieffektivare utrustning.

Det lönar sig att använda företagsleasing också vid anskaffning av lösa anläggningstillgångar

Leasing innebär att anläggningstillgångar leasas långsiktigt. Leasing är en bekant term för många från bilvärlden, men ditt företag kan använda leasing mångsidigt också för att finansiera olika anläggningstillgångar. Utöver fordon kan du leasa it-utrustning, produktions- och arbetsmaskiner, kontors- och butiksmöblemang, olika slag av industriutrustning, fastigheters energieffektivitetsanskaffningar och till och med lokaler.

Med ett leasingavtal leasar du produkter på lång sikt. Som med ett avbetalningsavtal betalar ditt företag vid leasing en månatlig avgift. När avtalet löper ut byter objektet dock inte automatiskt ägare. Ofta kan ändå ditt företag om det så vill lösa in maskinen, apparaten eller fordonet när avtalet löper ut. 

Ditt företag köper en produkt som det har skaffat på avbetalning eller med investeringsfinansiering. Ägarförhållandet övergår då produktens sista avbetalningspost har betalats.

Vad har ditt företag för nytta av leasing?

Idén med leasing är att dela kostnaderna för anskaffningen jämnt på leasingobjektets hela användningstid och samtidigt använda leasingobjektet som säkerhet. Leasing erbjuder ditt företag ett effektivt och enkelt sätt att finansiera utrustning och andra anskaffningar. Du får finansiering av den rätta storleken snabbt och behändigt. Eftersom leasingobjektet fungerar som säkerhet för finansieringen, behöver du vanligtvis inte andra säkerheter. Leasing binder inte upp ditt företags kapital på samma sätt som ägande. Utgifterna för anskaffningen fördelas jämnt på leasingobjektets användningstid och kostnaderna blir mer förutsägbara och lättare att hantera. Det går enkelt att kombinera fakturan för leasingposten också med månadsavgifter för tilläggstjänster som du har valt och premier för försäkringen.

Våra limitlösningar erbjuder flexibilitet vid finansieringen av fortlöpande anskaffningar till ditt företag. Inom leasinglimiten kan du vid behov göra uttag, och de betalda leasingposterna i sin tur frigör limit. Anskaffningar till större företag med flera funktioner och godkännande av fakturor underlättas genom i förväg avtalade specialvillkor och processer.

I OP:s nättjänst för finansiering kan du granska dina leasingavtal och fakturor mångsidigt samt vid behov ladda ner uppgifter för vidare bearbetning.
 

Fördelarna med leasing för ditt företag: 

  • Finansieringsobjektet används som säkerhet, och därför behöver du i allmänhet inte andra säkerheter.

  • Vår finansieringsprocess är tydlig, behändig och snabb.

  • Utgifterna för anskaffningen fördelas jämnt och kostnaderna blir mer förutsägbara och lättare att hantera.

  • Företagsleasing gör finansieringsstrukturen mångsidigare och effektiviserar balansräkningen. Enligt finländsk bokföringspraxis räknas leasing till åtaganden utanför balansräkningen.

  • Med leasinglimit är finansieringen av fortlöpande anskaffningar systematisk och kan enkelt ges i uppgift att skötas av en viss del av organisationen.
     

Leasinglösningar för olika behov

 

OP erbjuder mångsidiga leasinglösningar som beaktar företagens olika behov.

  Leasing av maskiner och utrustning Billeasing Leasing av IT-utrustning
För vem? För företag För företag och privatpersoner För företag och organisationer
Objekt som ska finansieras Fordon, maskiner, utrustning, inredning, till och med lokallösningar Bilar och fordon IT-utrustning
Ingår försäkring? Nej, men du kan begära en offert av Pohjola Försäkring. Kunden kan välja OP
Finansieringskasko (omfattar trafik- och
kaskoförsäkring).
Kunden kan inkludera en försäkring för anordningar som en del av tjänsten.
Typisk leasingperiod 3–6 år 2–4 år 2–4 år
Kompletterande tjänster för finansiering Rapportering enligt kundens behov, även IFRS16 Service- och/eller däcktjänster enligt kundens val Tjänst för livscykelhantering med ett elektroniskt utrustningsregister

 

När leasingperioden löper ut kan ditt företag förlänga leasingen, lösa in leasingobjektet eller söka en köpare för det. Till skillnad från förfarandet vid finansieringsleasing, returneras ett leasingobjekt enligt villkoren för leasingavtalet till säljaren eller tjänsteleverantören efter leasingperiodens slut.

Leasing av maskiner och utrustning 

Många olika slag av lösa anläggningstillgångar i ditt företag kan finansieras genom leasing. När det gäller maskiner och utrustning kan det innebära allt från kontors- och butiksinventarier till transportmateriel, arbets- och produktionsmaskiner och industriutrustning. Vi finansierar även fastighetsköp och till och med olika lokallösningar.

När du leasar maskiner och utrustning kan ditt företag välja mellan två olika produkter hos oss, finansieringsleasing och leasingavtal. Vid finansieringsleasing kan du när avtalsperioden löper ut flexibelt antingen förlänga avtalet, skaffa leasingobjektet en köpare eller lösa in leasingobjektet. Vid ett leasingavtal returnerar du objektet till säljaren vid avtalsperiodens slut.

Leasingbil för företag: Billeasing, Leasing plus och finansieringsleasing

Vi erbjuder en lösning för företagsleasing för hanteringen av bilarnas livscykel enligt ditt företags bilpolicy. Du kan välja mellan mångsidiga finansieringsformer: OP Billeasing, heltäckande serviceleasing eller OP Leasing plus samt OP Finansieringsleasing. OP Billeasing lämpar sig för såväl privat- som företagsbruk.

Till finansieringen kan du enkelt ansluta även OP Finansieringskasko. Då sköts både trafik- och kaskoförsäkringen behändigt på samma faktura som finansieringen.

OP Anläggningstillgångstjänsten är en leasinglösning för IT-utrustning

OP Anläggningstillgångstjänst är ett sätt att anskaffa datateknik och andra lösa anläggningstillgångar för ditt företag, såsom utrustning för produktion och lagring eller kontors- och butiksinredning. 

IT-utrustningens leasingtid är i regel 36–48 månader och du kan inkludera en försäkring för anordningar som en del av tjänsten. Att förnya utrustningen är enkelt enligt på förhand fastställd användningstid. Ditt företag får effektiva och tillförlitliga dataskyddsrutiner och logistiktjänster för återvinning av IT-utrustning.

En tjänst för livscykelhantering med ett elektroniskt utrustningsregister gör det enkelt att hantera it-utrustning och andra lösa anläggningstillgångar. Du kan använda registret för rapporteringen. Med registret kan ditt företag också allokera och följa upp kostnaderna för de lösa anläggningstillgångarna under deras användningstid.

Försäljningsfinansiering

OP ger ditt företag möjlighet att erbjuda finansiering för anskaffningar av fordon, maskiner och utrustning samt finansiering i anslutning till hem och fritid samt hälsovård. 

Hos oss har ditt företag alltid även tillgång till en egen namngiven kontaktperson, och vi erbjuder också utbildning i användning av nättjänsten och försäljning av finansieringsprodukter. 

Med våra finansieringslösningar ökar du försäljningen och förbättrar ditt företags konkurrenskraft.

Läs mer om försäljningsfinansiering

Jag använder leasingfinansiering – var kan jag se information om min finansiering?

Om du använder leasingfinansiering ser du uppgifter om din finansiering i OP:s nättjänst för finansiering (på finska). Du kan logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder från alla finländska banker eller med Mobil ID.