Leasing

Leasing

Leasing erbjuder ditt företag ett effektivt och enkelt sätt att finansiera utrustning och andra inköp.

"Leasing optimerar finansieringen enligt leasingobjektet och ditt företags behov. Leasing underlättar ditt företags inköp, gör det lättare att förutse utgifterna, jämnar ut kassaflödet, optimerar säkerheterna och effektiviserar balansräkningen." Mikko Allonen, finansieringschef, OP.

Leasing innebär att anläggningstillgångar hyrs långsiktigt. Vi köper leasingobjektet av den leverantör som du väljer och hyr ut det till ditt företag för en bestämd tid mot en ersättning.

Leasing är ett bra sätt att underlätta ditt företags investeringar i anläggningstillgångar, eftersom inga andra säkerheter än leasingobjektet behövs. Leasing binder inte heller upp ditt företags kapital på samma sätt som ägande. För inköp som sker längs året erbjuder vi en snabb och smidig leasinglimit.

Till de mest typiska leasingobjekten hör fordon, arbets- och produktionsmaskiner, IT- och annan kontorsutrustning, kontorsmöbler samt industriutrustning. För restvärdet svarar så som avtalas antingen ditt företag som leasetagare, säljaraffären eller en tredje part.

Fördelarna med leasing för ditt företag

  • Avkastningen på investeringen blir lättare att uppskatta och kassahanteringen underlättas då leasingbeloppet kan förutses.
  • Anläggningstillgångarna hanteras smidigt, eftersom finansiering för inköp finns att få vid behov, t.ex. enligt förändringar i kapaciteten.
  • Leasing gör finansieringsstrukturen mångsidigare och effektiviserar balansräkningen. Enligt finsk bokföringspraxis räknas leasing till åtaganden utanför balansräkningen.
  • Leasing gör det möjligt att uppdatera utrustningen enligt senaste teknik och att övergå till renare och energieffektivare utrustning.

Voit hakea tilanteen niin vaatiessa leasing- tai investointirahoitussopimuksiin kolmen tai maksimissaan kuuden kuukauden mittaista muutosta maksuohjelmaan.

Muutos toteutetaan joko jatkamalla sopimusaikaa tai siirtämällä muutoksen aikaisten maksuerien lyhennysosuudet erääntymään tämän jakson jälkeisiin maksueriin. Myönnetyn muutosjakson aikana laskutetaan kuitenkin vähintään maksuerän koron osuus, laskupalkkio sekä mahdolliset sopimukseen liittyvät arvonlisävero, vakuutukset, lisäpalvelut tai muut toimenpidepalkkiot. Vuokrasopimuksissa voimme pienentää vuokraerän väliaikaisesti noin kolmannekseen nykyisestä.

Voit hakea leasing- tai investointirahoitukseen maksuohjelmanmuutosta osoitteessa: https://rahoitus.op.fi/lyhennysvapaa.

Jos yrityksen viimeisimmästä tilinpäätöksestä on kulunut yli 6 kuukautta, pyydämme lisäksi lähettämään kuluvasta tilikaudesta väliajon sähköpostiin: sopimusmuutos@op.fi.

Käsittelemme maksuohjelman muutoshakemukset saapumisjärjestyksessä. Tällä hetkellä käsittelyssä on hieman ruuhkaa, joten odotathan rauhassa. Olemme yhteydessä sähköpostitse, kun hakemus on käsitelty.

Kuinka kauan lähettämäni maksuohjelman muutoshakemuksen käsittely kestää?

Valitettavasti palvelussa on ruuhkaa, sillä poikkeustilanne on lisännyt hakemusten määrää. Pyrimme vastaamaan jokaiseen hakemukseen mahdollisimman pian. On hyvä kuitenkin varautua joidenkin päivien tai jopa viikkojen odotusaikaan. Teemme kaikkemme hakemusten käsittelyn tehostamiseksi. Pahoittelemme asiaa ja toivomme asiakkailtamme kärsivällisyyttä ja ymmärrystä.

Vi erbjuder en helhetslösning för hanteringen av bilarnas livscykel enligt ditt företags bilpolicy. Du kan välja mellan mångsidiga finansieringsformer: Leasing plus och finansieringsleasing.

Till finansieringen kan du enkelt ansluta ett Företagsbilsskydd. Då sköts både trafik- och kaskoförsäkringen behändigt på samma faktura som finansieringen.

OP Anläggningstillgångstjänsten är en livscykelhanteringstjänst för förvärv och administrering av datateknik och andra lösa anläggningstillgångar. Apparaterna hyrs för en viss tid och återlämnas efter leasingtidens slut.

En leasinglimit är en enkel och modern lösning för ditt företags inköp av anläggningstillgångar längs året och för hanteringen av dem. Typiska objekt är fordon, arbets- och produktionsmaskiner samt industriutrustning. Inom limiten kan du vid behov göra uttag, och de betalda leasingposterna frigör sedan åter limit. För leasinglimiten avtalar vi på basis av de uppskattade inköpen om ett belopp i euro och vilka produkter som finansieras inom limiten.

Fördelar för ditt företag:

  • Förenklar och försnabbar inköpsprocessen
  • Underlättar hanteringen av anläggningstillgångarna
  • Ger kostnadsinbesparingar