Leasing – frigör kapital för annat

Leasing innebär att anläggningstillgångar hyrs långsiktigt.
1

Leasingbeloppet kan förutses

Avkastningen på investeringen blir lättare att uppskatta och kassahanteringen underlättas.

2

Leasing gör det möjligt att uppdatera lättare utrustningen

Uppdatera utrustningenenligt senaste teknik och att övergå till renare och energieffektivare utrustning.

Leasing kan användas för anskaffning av andra lösa anläggningstillgångar

Leasing innebär att anläggningstillgångar hyrs långsiktigt. Leasingtermen är bekant för många från bilvärlden, men leasing kan även användas för anskaffning av andra lösa anläggningstillgångar. Utöver fordon kan IKT- och kontorsutrustning och -inredning, produktions- och arbetsmaskiner, olika slag av industriutrustning och till och med lokaliteter leasas.  

Med ett leasingavtal hyr man produkterna på lång sikt. Som med ett avbetalningsavtal betalar företaget vid leasing en månatlig avgift. När avtalet löper ut byter objektet dock inte automatiskt ägare. Ofta kan ändå företaget om det så vill lösa in maskinen, apparaten eller fordonet när avtalet löper ut. 

En produkt som skaffas på avbetalning eller med investeringsfinansiering, blir däremot egen. Ägarförhållandet övergår då produktens sista avbetalningspost har erlagts.

Leasingprodukter för olika behov

OP erbjuder mångsidiga leasinglösningar som beaktar företagens olika behov.

  Leasing av maskiner och utrustning Billeasing Leasing av IT-utrustning
För vem? För företag För företag och privatpersoner För företag och organisationer
Objekt som ska finansieras Fordon, maskiner, utrustning, inredning, till och med lokallösningar Bilar och fordon IT-utrustning
Ingår försäkring? Nej, men du kan begära en offert av Pohjola Försäkring. Kunden kan välja OP
Finansieringskasko (omfattar trafik- och
kaskoförsäkring).
Kunden kan inkludera en försäkring för anordningar som en del av tjänsten.
Typisk leasingperiod 3–6 år 2–4 år 2–4 år
Kompletterande tjänster för finansiering Rapportering enligt kundens behov, även IFRS16 Service- och/eller däcktjänster enligt kundens val Tjänst för livscykelhantering med ett elektroniskt utrustningsregister

 

När leasingperioden löper ut kan du förlänga avtalet, lösa in leasingobjektet eller söka en köpare för det. Till skillnad från förfarandet vid finansieringsleasing, returneras ett leasingobjekt som leasats med ett leasingavtal till säljaren eller tjänsteleverantören efter leasingperiodens slut.

Fördelarna med leasing för ditt företag

Leasing är ett bra sätt att underlätta investeringar i anläggningstillgångar i företaget. Leasing binder heller inte ditt företags kapital så som ägande, och leasingobjektet fungerar som säkerhet för finansiering. Leasing erbjuder ditt företag ett effektivt och enkelt sätt att finansiera utrustning och andra inköp. 

Fördelarna med leasing för ditt företag: 

 • Det förutsägbara leasingbeloppet gör det lättare för dig att beräkna utgifterna.
 • Ett jämnt kassaflöde underlättar kassahanteringen.
 • Flexibel hantering av anläggningstillgångarna, till exempel enligt kapacitet.
 • Leasing gör det möjligt att uppdatera utrustningen enligt senaste teknik och att övergå till renare och energieffektivare utrustning.
 • Leasing gör finansieringsstrukturen mångsidigare och effektiviserar balansräkningen. Enligt finsk bokföringspraxis räknas leasing till åtaganden utanför balansräkningen.

Nedan presenterar vi närmare olika finansieringslösningar som vi erbjuder.

Leasing av maskiner och utrustning 

Många olika slag av lösa anläggningstillgångar kan finansieras genom leasing. När det gäller maskiner och utrustning kan det innebära allt från kontors- och butiksinventarier till transportmateriel, arbets- och produktionsmaskiner och industriutrustning. Vi finansierar även fastighetsköp och till och med olika lokallösningar.

När du leasar maskiner och utrustning kan du välja mellan två olika produkter hos oss, finansieringsleasing och leasingavtal. Vid finansieringsleasing kan du när avtalsperioden löper ut flexibelt antingen förlänga avtalet, skaffa leasingobjektet en köpare eller lösa in leasingobjektet. Vid ett leasingavtal returneras objektet till säljaren vid avtalsperiodens slut.

Lösningar för företagsfordon: Billeasing, Leasing plus och finansieringsleasing

Vi erbjuder en helhetslösning för hanteringen av bilarnas livscykel enligt ditt företags bilpolicy. Du kan välja mellan mångsidiga finansieringsformer: OP Billeasing, heltäckande serviceleasing eller OP Leasing plus samt OP Finansieringsleasing. OP Billeasing lämpar sig för såväl privat- som företagsbruk.

Till finansieringen kan du enkelt ansluta även OP Finansieringskasko. Då sköts både trafik- och kaskoförsäkringen behändigt på samma faktura som finansieringen.

OP Anläggningstillgångstjänsten är en leasinglösning för IT-utrustning

OP Anläggningstillgångstjänsten är ett sätt att anskaffa datateknik och andra lösa anläggningstillgångar, såsom utrustning för produktion och lagring eller kontors- och butiksinredning. 

IT-utrustningens leasingtid är i regel 36–48 månader och du kan inkludera en försäkring för anordningar som en del av tjänsten. Att förnya utrustningen är enkelt enligt på förhand fastställd användningstid. Ditt företag får effektiva och tillförlitliga dataskyddsrutiner och logistiktjänster för återvinning av IT-utrustning.

En tjänst för livscykelhantering med ett elektroniskt utrustningsregister gör det enkelt att hantera it-utrustning och andra lösa anläggningstillgångar. Du kan använda registret för rapporteringen. Med registret kan du också allokera och följa upp kostnaderna för de lösa anläggningstillgångarna under deras användningstid.

Leasinglimit ger flexibilitet vid anskaffningar

För inköp som sker under året erbjuder vi en snabb och smidig leasinglimit.

En leasinglimit är en enkel och modern lösning för ditt företags inköp av anläggningstillgångar under året och för hanteringen av dem. Inom limiten kan du vid behov göra uttag, och de betalda leasingposterna frigör sedan åter limit. 

Fördelar för ditt företag:

 • Förenklar och snabbar upp inköpsprocessen
 • Underlättar hanteringen av anläggningstillgångarna
 • Anskaffningar till större företag med flera funktioner och godkännande av fakturor underlättas genom i förväg avtalade specialvillkor och processer.
 • Möjliggör affärsrörelse för kunden, till exempel uthyrning
 • Ger kostnadsinbesparingar
   

Försäljningsfinansiering

OP ger ditt företag möjlighet att erbjuda finansiering för anskaffningar av fordon, maskiner och utrustning samt finansiering i anslutning till hem och fritid samt hälsovård. 

Hos oss har ditt företag alltid även tillgång till en egen namngiven kontaktperson, och vi erbjuder också utbildning i användning av nättjänsten och försäljning av finansieringsprodukter. 

Med våra finansieringslösningar ökar du försäljningen och förbättrar ditt företags konkurrenskraft.

Läs mer om försäljningsfinansiering

Jag använder leasingfinansiering – var kan jag se information om min finansiering?

Om du använder leasingfinansiering ser du uppgifter om din finansiering i OP:s nättjänst för finansiering (på finska). Du kan logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder från alla finländska banker eller med Mobil ID.