Yrittäjät rivissä

SME InnovFin-riskdelningsgaranti för innovativa sme-företag

OP har avtalat med Europeiska investeringsfonden (EIF) om SME InnovFin-finansieringsmodellen. Målet med garantin är att förbättra tillgången på sme-företag, så att du kan investera i ditt företags tillväxt bättre än tidigare.

Riskdelningsgarantin är en god finansieringslösning särskilt då ditt företag är snabbväxande och innovativt och satsar kraftigt på utvecklingen av produkter, tjänster eller processer. SME InnovFin-riskdelningsgarantin gör det förmånligare att få finansiering och minskar ditt företags säkerhetskrav, eftersom Europeiska investeringsfonden delar finansieringsrisken för projektet med OP genom att ge finansieringen en garanti på 50 procent.

Passar SME Innovfin-riskdelningsgarantin ditt företag?

  • Ditt företag är ett onoterat sme-företag som sysselsätter mindre än 500 anställda.
  • Du behöver högst 7,5 miljoner euro i lån (riskdelningsgarantin utgör 50 procent av lånet).
  • Ditt företag uppfyller minst ett av de innovationskriterier som beskrivs nedan.
Tillsammans med ditt företag bedömer vi förutsättningarna för finansiering och garantier samt fattar ett kreditbeslut. EIF-garantin är avsedd för investeringar som är ekonomiskt lönsamma.
Financing is supported by the InnovFin SME Guarantee Facility, with the financial backing of the European Union under Horizon 2020 Financial Instruments and the European Fund for Strategic Investments (EFSI) set up under the Investment Plan for Europe. The purpose of EFSI is to help support financing and implementing productive investments in the European Union and to ensure increased access to financing.