Yrittäjät rivissä

InnovFin-riskdelningsgaranti för innovativa sme-företag

Riskdelningsgarantin underlättar sme-företagens utveckling och tillväxt.

Lämpar sig för innovativa företag som satsar på produktutveckling

Du kan investera i ditt företags tillväxt lättare än förr.

Minskar säkerhetskravet för ditt företag

Europeiska investeringsfonden delar på finansieringsrisken tillsammans med OP genom att ställa en riskdelningsgaranti på 50 eller 80 procent av finansieringen.

Vi ansöker om riskdelningsgaranti för dig

Vi bedömer förutsättningarna för finansiering och riskdelningsgarantin tillsammans med ditt företag och fattar ett kreditbeslut.

En bra finansieringslösning då ditt företag är snabbväxande och innovativt

OP har avtalat med Europeiska investeringsfonden (EIF) om SME-riskdelningsgarantin. Syftet med garantin är att förbättra tillgången på lånefinansiering för sme-företag, så att du kan investera i ditt företags tillväxt lättare än förr.

Riskdelningsgarantin är en bra finansieringslösning särskilt då ditt företag är snabbväxande och innovativt och satsar kraftigt på utveckling av produkter, tjänster eller processer. 

InnovFin-riskdelningsgarantin gör det förmånligare att få finansiering och minskar ditt företags säkerhetskrav, eftersom Europeiska investeringsfonden delar på finansieringsrisken för projektet med OP genom att ge finansieringen en garanti på 50 eller 80 procent beroende på användningsändamålet. En riskdelningsgaranti på 80 procent är möjlig vid finansiering av driftskapital fram till 30.6.2021.

Passar InnovFin-riskdelningsgarantin ditt företag?

  • Ditt företag är ett onoterat sme-företag, litet Mid-cap eller stort Mid-cap, som sysselsätter mindre än 3 000 anställda.
  • Du behöver högst 7,5 miljoner euro i lån (riskdelningsgarantin utgör 50 eller 80 procent av lånet).
  • Ditt företag uppfyller minst ett av de innovationskriterier.

Vi bedömer förutsättningarna för finansiering och garantin tillsammans med ditt företag och fattar ett kreditbeslut. EIF-garantin är avsedd för investeringar som är ekonomiskt lönsamma. 

Financing is supported by the InnovFin SME Guarantee Facility, with the financial backing of the European Union under Horizon 2020 Financial Instruments and the European Fund for Strategic Investments (EFSI) set up under the Investment Plan for Europe. The purpose of EFSI is to help support financing and implementing productive investments in the European Union and to ensure increased access to financing.