Kuljetusalan yrittäjä iloisesena ja hymyillen työssään, tietäen että kuljetusvakuutus on kunnossa.

Varutransportförsäkring för företag

Ersätter skador på varor under transport.

Varutransportförsäkring som är skräddarsydd för ditt företag

Du kan välja årsförsäkring för alla inrikes- och utlandstransporter eller engångstransportförsäkring för endast en bestämd transport. Försäkrings omfattning kan väljas från Grundskydd med utvidgningar till Helskydd samt Krigsskydd och Strejkskydd.

De bästa experterna till ditt förfogande i skadesituationer

Vi börjar behandla transportskadan omedelbart efter att ha fått skadeanmälan. Vårt internationella nätverk av skadeinspektorer står till din tjänst över hela världen. Du kan koncentrera dig på företagets kärnverksamhet medan vi sköter ersättningsärendet på dina vägnar.

Vårt partnernätverk över hela världen

Företags internationella transporter över hela världen kan försäkrats genom experterna i vårt nätverk. Vår samarbetspartner är AXA XL, som vid behov sköter lokala försäkringslösningar.

Försäkringsintyg på nätet 24/7

Som vår kund får du avgiftsfri tillgång till nättjänsten Cargocert, du kan 24/7 skriva ut försäkringsdokumenten Insurance Policy och Insurance Certificate.

Transport av varor är alltid förbunden med risk att skadas eller försvinnas

Pohjola Varutransportförsäkring täcker skador på varan som kan inträffa under transport, lastning eller lossning. Transportmedlet kan drabbas av en olycka, varan kan skadas av bräckage eller stöld. Brand, naturfenomen och temperatur är också vanliga orsaker till skador. Försäkringen täcker också till transporten anknuten kortvarig och tillfällig lagring.

Om exempelvis en vara som är avsedd för försäljning går sönder eller försvinner under transport, kan det medföra en betydande ekonomisk förlust för företaget. Fraktföraren ansvarar för varan som transporteras mellan mottagning och överlåtelse, men ansvaret begränsas enligt lagar, avtal och bestämmelser.

Därför är det möjligt att fraktföraren inte är ansvarig för skadan som inträffar eller ersätter endast en del av varans värde. Genom att försäkra dina transporter med Pohjola Varutransportförsäkring skyddar du verksamheten mot transportriskerna.

Varan kan transporteras eller hanteras av många fraktföraren eller andra aktörer under transport. Transportförsäkringen är egendomsförsäkring för varans hela transportkedja. Våra experter behandlar eventuella skadesituationer på dina vägnar.

Försäkrade transporter

Transporterna som försäkras kan vara exempelvis

  • export- och importtransporter
  • inrikes sälj- och köptransporter
  • transporter mellan verksamhetsställen
  • underleverantörs-, service-, garanti-, retur- reparations-, flytt- eller utställningstransporter

Transportförsäkringen kan tecknas antingen av varans säljare eller köpare, dvs. av den part som enligt leveransvilkkor, handelsavtalet eller något annat avtal har försäkringsskyldigheten eller bär risken för att varan skadas eller försvinner under transporten.

Leveransklausulerna Incoterms 2020 (på engelska) definierar när risken övergår från säljaren till köparen och vilkendera handelsparten har försäkringsskyldigheten.

Läs mer av leveransklausulerna Incoterms

Är du transportföretagare?

Med våra försäkringar för yrkestrafik kan du skydda dina inrikes och internationella transporters skadeståndsskyldighet.

Skadeinspektioners nätverk over hela världen

En allt större del av handeln är global. Med Varutransportförsäkringen kan du försäkra dina internationella transporter.

Pohjola Försäkring har ett erfaret och yrkeskunnigt samarbetsnätverk för skadeinspektioner. Då skadan har inträffat svarar vi för utredningen av skadan, betalar ersättning enligt försäkringsvillkoren och yrkar regressanspråk av parten som förorsakat skadan, exempelvis fraktföraren.

Skydd mot krig eller strejk 

Med ett separat avtal kan skydd mot krig eller strejk läggas till grund- eller helskyddet. Krigsförsäkringen gäller endast vid sjö-, flyg- och posttransporter.

Skydd mot krig eller strejk gäller inte automatisk i områden med hög risk för krig.

Om försäkringsskyddets giltighet i den här typen av områden ska avtalas försändelsevis med försäkringsbolaget och försäkringsbolaget ska kontaktas minst 3 dagar före transporten avgår. Ifall en försäkring beviljas för ett område med hög risk för krig kan försäkringsbolaget debitera en tilläggsavgift enligt den bedömda risknivån.

Med områden med hög risk för krig avses områden vars risknivå för krigs- eller strejkrisker är 3,2 eller högre i den av Joint Cargo Commitee upprättade JCC Watchlist. Listan publiceras på IHS Markits webbplats och uppdateras månatligen.

Den uppdaterade listan över risknivåer finns på webbplatsen:
JCC Cargo Watchlist
https://watchlists.ihsmarkit.com/services/watchlistinspector.aspx?watchlist_id=a661e336-c342-4965-b1e7-70980edf8cc2 

Vilka faktorer inverkar på Transportförsäkringens premie?

På Varutransportförsäkringens premie inverkar exempelvis:

  • det totala värdet av försäkrade transporter
  • ditt företags bransch och produkterna som ska transporteras
  • omfattningen av försäkringsskyddet
  • självrisken
  • försäkringens giltighetsområde.

Lämna dina kontaktuppgifter genom att klicka på knappen nedan, så får du offert av Varutransportförsäkring. Vi kontaktar dig och analyserar riskerna som anknyter till dina transporter.

Nainen selaa kannettavalla tietokoneellaan tietoja tilanteista, joissa vastuuvakuutus on hyödyksi.
Ansvarsförsäkring
Med ansvarsförsäkring för verksamhet skyddar du företaget om det blir skadeståndsskyldigt.

På varutransportförsäkringar tillämpas villkoren KU 05, som med ett separat avtal kan utvidgas med specialvillkoren KU 06. Inom den internationella handeln tillämpas villkoren KU 07 och KU 08.

Incoterms är den Internationella Handelskammarens (ICC) reglerna för leveransvillkor, som fastställer köparens och säljarens ansvar för leveransen, godset och kostnaderna.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.