” ”

Case: Hälsoskydd hjälper Deemec att ta hand om sina anställda och sticka ut

Konsultbyrån Deemec tar hand om sina anställda på många olika sätt. Viktigast av alla försäkringar är Hälsoskydd, som hjälper vid vård även av gamla sjukdomar och besvär.

Deemec från Hyvinge är en av personalen ägd mekanikplanerings- och konsultbyrå som grundades år 2011 och har ett dotterbolag i Rumänien. De anställda arbetar bl.a. med krävande planeringsuppdrag för stora börsbolag i projekt med tidvis tajta tidtabeller och deadlines.

Bra personalförmåner är för Deemec ett sätt att sticka ut

– Vi är en mycket platt organisation. Vi upplever att anställda som kan påverka och som omhändertas är nöjda och effektiva anställda, säger vd Sami Rajala.

Bra personalförmåner är också ett sätt att sticka ut från mängden, för konkurrensen om bra arbetstagare är hård. Utöver motions- och kulturförmånen samt arbetshälsotjänsten som många företag erbjuder är dessutom försäkringarna viktiga för Deemec. En av de viktigaste är Pohjola Hälsoskydd.

– Vi har betonat det starkt i vår rekrytering. Eftersom Hälsoskydd också täcker existerande sjukdomar, har många anställda kunnat låta undersöka besvär som de annars kanske inte hade låtit undersöka, såsom knä- och ryggbesvär, berättar Rajala, och fortsätter:

– Det är en förmån som också de yngre anställda förstår att uppskatta. Självrisken på hundra euro per år som den anställda själv betalar är ett billigt pris för alla tjänster som skyddet erbjuder.

Genuin omsorg om de anställda är ett av Deemecs kärnvärden

Deemecs Senior Mechanical Designer Ville Lindstén är en av de nöjda anställda. Ryggsmärtorna som hade besvärat honom redan länge visade sig vid en magnetkameraundersökning kräva ett kirurgiskt ingrepp.

– Jag har säkert haft ett par månader sjukfrånvaro på grund av ryggen under de senaste 15 åren, berättar Lindstén. – I juni i fjol sökte jag mig till undersökning via Hälsoskydd, och fick genast vård och en magnetkameraundersökning.

Man hittade ett allvarligt dubbelsidigt diskbråck i de nedersta ryggkotorna, och beslutet om operation togs snabbt.

– Jag tog in på sjukhuset på morgonen, och då hustrun kom för att hämta mig på kvällen, gick jag ut från sjukhuset på egna ben, säger Lindstén stolt. – Ryggen fungerar igen, och det har ju förbättrat livskvalitén, fortsätter han.

Efter en månads sjukledighet återgick Lindstén till arbetet, och har sedan dess inte varit frånvarande på grund av ryggbesvär.

Inspirerad av den goda erfarenheten tänker Lindsten härnäst låta undersöka sitt onda knä och sin axel, och är redo att åter lägga sig på operationsbordet, om fysioterapi inte råder bot på besvären.

Nainen istuu kahvilan terassilla huolettomasti Terveysturva turvanaan.
Hälsoskydd
Med sjukkostnadsförsäkringen säkerställer du en högklassig vård och smidig vårdkedja för din personal samt gör sjukfrånvaron kortare.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.