Foretagsberattelser

Erfarenheter av företagsförsäkring – företagare berättar

 

Pohjola Försäkring är den ledande skadeförsäkraren i Finland. Som partner inom riskhantering erbjuder vi våra kunder ett mångsidigt och täckande försäkringsskydd oavsett företagets storlek och bransch. Hos Pohjola Försäkring handlar partnersamarbetet inom riskhantering om mycket mer än bara försäkring.

Våra experter hjälper kunderna att utveckla sina affärsverksamheter och hantera riskerna i företagets vardag och i alla dess skeden.

På den här sidan hittar du länkar till berättelser om erfarenheter som företag och företagare i olika branscher haft av hur försäkringsbolaget hjälper redan innan en skada uppkommer. 

 

Försäkringar för ett nystartat företag
Vilka är de viktigaste försäkringarna för ett nystartat företag? Läs mer!
Försäkringar för tillväxtföretagare
Överväger du att utvidga företagsverksamheten? Läs om vilka försäkringar som är viktigast för tillväxtföretagare.
” ”
Företagsettan
Försäkringspaket för att skydda företagets lösegendom och verksamhet. Företagsettan ersätter också kostnader till följd av skador då något plötsligt går sönder.