” ”

Case: Bilhandlaren i tredje generationen om livförsäkringen: "Om företagaren avlider, behöver de efterlevande inte oroa sig"

Företagaren Antti Herajärvi hann jobba en lång tid som företagare innan hans intresse för en livförsäkring vaknade. Han berättar att livförsäkringen gör livet lättare och ger trygghet.

Bilhandlaren Antti Herajärvi svarar i telefonen klockan åtta på morgonen. Han trycker knapphörluren i örat och berättar att han åker till jobbet från stugan. Just nu har han ett ögonblick för oss.

Mannen från Rovaniemi är jäktad, för bilbranschen är stadd i snabb förändring. Herajärvi Car Center har verkat i Finland i över 20 år. För ett par år sedan började företaget använda namnet Bilmax. Samtidigt utvidgade företaget sitt verksamhetsområde till utlandet. Bilmax har verksamhet i Lappland, huvudstadsregionen och Sverige.

Varför blev en erfaren företagare över huvud taget intresserad av en livförsäkring?

– Branschen är kapitalintensiv. Om det värsta skulle hända, så vill jag se till att mina efterlevande inte behöver ta någon ekonomisk risk.

Han har också andra skäl att teckna en livförsäkring.

– Skattmasen är också en faktor då företagaren dör. De anhöriga kan få problem med arvsskatten. Företagarna borde förstå, att man kan påverka saker med en livförsäkring. På så sätt kan man bland annat undvika att arvingarna blir tvungna att realisera egendom till underpris för att kunna betala arvsskatten.

Herajärvi berättar att ansvaret har vuxit i takt med att verksamheten har utvidgats. I praktiken innebär detta exempelvis att företaget har mer lån. Då om någonsin är det skäl att se till att livet är tryggat.

–Visst är livförsäkringen en utgiftspost, men den är inte så dyr som man tror. Själv hann jag verka som företagare i 10–15 år, innan jag blev medveten om ansvaret. Jag har märkt att en livförsäkring underlättar och ger trygghet.

Äiti katsoo hymyillen lastaan tietäen, että hänellä on yrittäjän henkivakuutus turvanaan.
Livförsäkring för företagaren och personalen
Trygga företagsverksamhetens kontinuitet och minska de ekonomiska risker som gäller personalen.
Yrityksen toimitusjohtajan ja hallinnon vastuuvakuutus
Ansvarsförsäkring för verkställande direktör och styrelse
Ansvarsförsäkring för företagsledningen.

Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Andelsbankerna och Pohjola Försäkring fungerar som ombud för bolaget.