” ”

Case: En bageriföretagare som klarat en attack mot datasäkerheten hanterade cyberriskerna i samråd med experter

Porokylän Leipomo är ett år 1983 grundat familjeföretag i Norra Karelen, som har specialiserat sig på handgjorda bageriprodukter. För några år sedan råkade bageriföretaget ut för en attack mot datasäkerheten då ett virus infekterade företagets server.

Porokylän Leipomos produktion rullade på för fullt men man kunde inte skicka ut några produkter, eftersom det inte gick att komma åt orderdata. Man måste snabbt lägga om produktionen till frysvaror, och en del av produkterna var man tvungen att slänga med bioavfall, vilket innebar kostnader utöver den förlorade försäljningen.

Man vet fortfarande inte varifrån viruset kom och hur det kunde tränga in på företagets server.

– Vi gjorde många ändringar i datasäkerheten efter attacken. Vi begränsade åtkomsten till servern och lade ner ett antal funktioner i den, vi gjorde ändringar i systemen och utbildade personalen om risker som anknyter till datasäkerheten och hur man hanterar dem.

Eftersom en ny attack alltid är möjlig i vår digitala värld, beslutade Kärki, vis av skadan, att skydda sig mot kommande hot mot datasäkerheten med Pohjola Försäkrings cyberförsäkring för små och medelstora företag.

Kärki beräknade att Porokylän Leipomo hade förlorat ca 50 000 euro på grund av problemen som attacken hade medfört. Senast tog det ett och ett halvt dygn att rätta till situationen, som medförde många slags förluster.

Om en ny attack skulle komma blir skadorna sannolikt mindre, eftersom försäkringen ersätter de ekonomiska förlusterna som den medför och erbjuder experthjälp dygnet runt alla dagar hela året.

Nainen istuu kannettava tietokone sylissä ja pohdiskelee mitä kaikkia tietoturvariskejä hän välttää kybervakuutuksella.
Har ditt företag förberett sig för dataskador?
Cybertjuvar kan fara iväg med företagets värdefullaste tillgång: information. Cyberförsäkring tryggar kontinuiteten i din affärsrörelse.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.