” ”

Case: Arjasmaa Yhtiöt engagerar sina anställda med försäkringar

Arjasmaa Yhtiöt köper anrika familjeföretag och engagerar de anställda med försäkringar.

Om ett anrikt företags historia hotar att ta slut på grund av att ingen tar över verksamheten, kan byggföretaget Arjasmaa från Reso komma till undsättning. Arjasmaa Yhtiöt grundades år 2013, och äger redan fyra företag i byggbranschen.

Arjasmaa Yhtiöt har specialiserat sig på att förvärva familjeföretag med stark identitet och en bra kundkrets. Verkställande direktören Kimmo Arjasmaa framhäver att bolagen som förvärvas inte fusioneras med moderbolaget: moderbolaget erbjuder stöd och trygghet, men företagen kan hålla fast vid sina beprövade verksamhetssätt. 

Att kunniga anställda i det förvärvade företaget inte flyr fältet är en förutsättning för att förvärvet ska lyckas. Försäkringar som Hälsoskydd bidrar starkt till att kunniga nyckelpersoner hålls kvar i företaget.

– Vår målsättning är att vara den bästa arbetsplatsen i byggbranschen, och vi jobbar hårt för att nå dit. Försäkringarna har här en viktig roll. Vi vill erbjuda de anställda ett så bra skydd som möjligt, så de får bra vård då det gäller. De anställda har verkligen uppskattat ett sådant skydd.

Totalt omfattar lönelistan drygt 100 personer, och omsättningen är ca 50 miljoner euro. Att företaget tar hand om sina anställda ökar dess attraktionskraft. 

– Vi har anställt äldre och erfarna och ungdomar direkt från skolbänken, vilket ger möjlighet till samarbete av typ lärling-gesäll. De anställda har varit nöjda med sitt försäkringsskydd. 

Också kunderna märker att de anställda är nöjda

Kimmo Arjasmaa har diger erfarenhet av byggbranschen. Han har jobbar på bl.a. Senaatti-kiinteistöt, ISS Proko och Rakennustoimisto Laamo. Redan som liten pojke drömde Kimmo Arjasmaa om ett eget företag, för han har byggande i blodet från både sin mors och sin fars sida.

Nu har drömmen gått i uppfyllelse, och bolaget växer planenligt. I bolaget ingår för närvarande Arjasmaa Oy, Rakennustoimisto Laamo Oy, Rakennusliike Kemppe Oy och Rakennus Oy Isotalo.

Ett stort moderbolag kan erbjuda företagen praktiskt stöd, som bidrar till att ytterligare förbättra kulturen vid de välrenommerade företagen. Det är viktigt att företagskulturen bibehålls; alla de förvärvade bolagen har drivit verksamhet i över 30 år.

– Moderbolaget kan bidra med små saker som ökar personalens välbefinnande. De kan gälla försäkringar, personalfonder eller varför inte en gemensam båt.

Arjasmaa säger att omsorg om personalen syns i kundnöjdheten.

– Man deltar gärna i arbetshälsodagar. Gemensamma evenemang ökar känslan av samhörighet; de närmar ledningen och de övriga anställda och vi kan därför reagera snabbt på eventuella utvecklingsbehov på arbetsplatser och kontor.

Kimmo Arjasmaa önskar att försäkringsbolagen vore aktiva.

– När det kommer ändringar är det bra att sätta sig ner och diskutera dem. I försäkringsärenden, liksom också personaladministration, når man de bästa lösningarna genom öppen diskussion.

Nainen istuu kahvilan terassilla huolettomasti Terveysturva turvanaan.
Hälsoskydd
Med sjukkostnadsförsäkringen säkerställer du en högklassig vård och smidig vårdkedja för din personal samt gör sjukfrånvaron kortare.
Kuvassa kaksi henkilöä juo kahvia ja pohtii aihetta kasvuyrittäjän vakuutukset
Försäkringar för tillväxtföretagare
Överväger du att utvidga företagsverksamheten? Läs om vilka försäkringar som är viktigast för tillväxtföretagare.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.