Kuvassa kaksi henkilöä juo kahvia ja pohtii aihetta kasvuyrittäjän vakuutukset

Försäkringar för ett växande företag

God planering är en förutsättning för lönsam tillväxt. Våra experter hjälper dig att beakta riskerna i ett växande företag och förverkliga dina drömmar.

Vi hjälper dig att lyckas

Våra experter hjälper dig att förverkliga dina drömmar. Vi stöder dig och ditt företag på vägen mot lönsam tillväxt.

Alla försäkringar enkelt

Genom oss får du obligatoriska och frivilliga försäkringar som lämpar sig för din och ditt företags situation. Rätt försäkringar ger trygghet till ett växande företag.

Digitala tjänster 24/7

Du kan enkelt se vad ditt försäkringsskydd täcker. I en skadesituation får du hjälp av Pohjola Skadehjälpen och kan söka ersättning snabbt.

Läs om obligatoriska och frivilliga försäkringar för företag

Ett företag som växer lönsamt ser till att försäkringsskyddet är uppdaterat. Om försäkringarna inte anpassas till utvidgningen av verksamheten, kan riskerna öka och äventyra företagsverksamheten om en skada inträffar.

När ditt företag växer säkerställer en identifiering av riskerna och att man garderar sig mot sådana att tillväxten fortsätter vad som än händer och du kan leva din dröm som tillväxtföretagare. 

Tillsammans med våra experter kan du bygga upp ett lämpligt försäkringsskydd för ditt företag. Vi hjälper dig att identifiera riskerna och förbereda dig på dem så att du kan ägna dig åt att utvidga din företagsverksamhet i lugn och ro. 

När du planerar en utvidgning av företagsverksamheten eller om företaget redan växer, är det bra att kontakta försäkringsbolaget. Det lönar sig att budgetera försäkringarna, anpassa dem efter företagsverksamhetens omfattning och ta reda på vilka försäkringar som kan dras av i företagets beskattning.

Vi gjorde en lista över obligatoriska och frivilliga försäkringar, som i synnerhet tillväxtföretagare bör fästa extra uppmärksamhet vid.

Obligatoriska försäkringar är obligatoriska också när företaget växer

Arbetsolycksfallsförsäkringen och arbetspensionsförsäkringen är lagstadgade försäkringar. En arbetsolycksfallsförsäkring som ersätter skador till följd av olycksfall i arbetet och yrkessjukdom ska tecknas när ditt företag anställer sin första arbetstagare.

Som företagare bör du se till att din arbetsolycksfallsförsäkring är uppdaterad. Om du exempelvis råkar ut för ett olycksfall, säkerställer arbetsolycksfallsförsäkringen att du får smidig vård och återhämtar dig snabbt.

Dessutom ska ett företag på tillväxt se till att den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen, dvs. ArPL-försäkringen, är i sin ordning också för nya arbetstagare. 

Läs om hur vår samarbetspartner Ilmarinen betjänar arbetsgivare.

Kom ihåg att försäkra nya fordon

En trafikförsäkring är obligatorisk om företaget äger fordon. När ditt företag växer är det skäl att se till att alla fordon, även specialfordon, är försäkrade.

Försäkra dig om att du inte lämnas ensam vid tvister

När företaget växer ökar också ansvaret. 

Skadeersättningar kan lamslå verksamheten i ett företag och bromsa upp tillväxten. För ett företag som strävar efter en lönsam tillväxt lönar det sig att se till att riskerna i anslutning till ansvaret har beaktats i tillräcklig omfattning. 

Ansvars- och rättsskyddsförsäkringarna hjälper i överraskande situationer och vid tvister. Behovet av ansvarsförsäkringar varierar i olika branscher och företag. Våra experter hjälper dig att välja ansvarsförsäkringar för verksamhet och produkter som lämpar sig för ditt företag.  

En del avtalstvister eller tvister i arbetet går till rätten. En rättsskyddsförsäkring hjälper tillväxtföretagaren genom att ersätta kostnader för en advokat- och rättegångsprocess. 

Låt inte ett avbrott bromsa upp tillväxten

Egendomsskador kan stoppa tillväxt som fått en god start. Det är bra att försäkra ditt företags egendom i tillräcklig omfattning, så att det finns beredskap för eventuella följder av en skada. Se också till att fastighetsförsäkringen är i ordning. Det finns flera sätt att försäkra egendom. Lämna en kontaktbegäran så får du ett lämpligt skydd för ditt företag. Våra experter hjälper dig att kartlägga ditt företags egendom och bygga upp ett lämpligt försäkringsskydd för den. 

Om egendom går sönder eller företagets lokaler skadas kan det leda till ett avbrott i verksamheten. Avbrott kan också ske av många andra orsaker. En avbrottsförsäkring som skräddarsytts för branschen och företaget är ett bra sätt att minimera riskerna till följd av ett avbrott.

Trygga ditt företags data och system

Tillväxt i affärsrörelsen hör nästan alltid samman med en utvidgning av datasystemen och en ökning av mängden kunduppgifter. Ett företag på tillväxt kan bli intressantare i nätbrottslingars ögon. 

En blockeringsattack kan lamslå verksamheten i ditt företag. Skadliga program för utpressning kan åter orsaka olika bekymmer för framtiden. Säkerställ därför att informationssäkerheten i ditt växande företag motsvarar behoven och att du får experthjälp om företaget blir utsatt för en attack.

Ta hand om säkerheten för resenärer och distansarbetare

I ett företag på tillväxt ökar mängden arbetsresor, och det är därför bra att hålla reseförsäkringarna uppdaterade. I och med att arbetslivet förändras ökar antalet nätmöten och mängden distansarbete. Det lönar sig att kontrollera att distansarbetsförsäkringen är i ordning.

Få nyckelpersoner att stanna när ditt företag utvidgar

I ett företag på tillväxt finns det ofta nyckelpersoner utan vilka tillväxten inte är möjlig. Att hitta ersättare för nyckelpersoner är svårt och ibland till och med omöjligt. Att anställa och engagera nyckelpersoner och sörja för deras välbefinnande är en hjärtesak för ett företag på tillväxt.

Det finns många sätt att engagera nyckelpersoner. Försäkringar erbjuder en av de mångsidigaste och med tanke på beskattningen effektivaste sätten att engagera nyckelpersoner.

En vältäckande sjukkostnadsförsäkring erbjuder nyckelpersoner högkvalitativ vård och snabb återgång till arbetet. En frivillig gruppensionsförsäkring engagerar och belönar de anställda. Samtidigt kan företaget i samband med rekryteringar framhålla att det sköter om sina anställda.

Nainen on huoleton ja juo kahvia, terveysturva.
Hälsoskydd
Med sjukkostnadsförsäkringen säkerställer du en högklassig vård och smidig vårdkedja för din personal samt gör sjukfrånvaron kortare.
Kaksi naista tutkii pöydällä olevia materiaaleja ja keskustelee TyEListä, lakisääteisestä työeläkevakuutuksesta työntekijälle.
ArpL dvs. lagstadgad arbetspensionsförsäkring för arbetstagare
ArPL-försäkringen är en av företagarens obligatoriska försäkringar.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren. FöPL- och ArPL-försäkringen beviljas av Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen.