” ”

Case: Kartingtilaisuus.fi uppskattar smidiga försäkrings- och banktjänster

Företaget, som ordnar kartingevenemang, fick en rivstart på verksamheten delvis för att det fick tjänster från Pohjola Försäkring, Ilmarinen och OP vid en lucka. Med OP-mobilen kan företagaren sköta företagets fakturering då det passar hen bäst.

Ibland lönar det sig att inte söla då man grundar ett företag. Aleksi Tuukkanen, finsk mästare i karting, kom tillsammans med Arto Sainio på idén om ett nytt företag på kafé Torpanranta i Munksnäs i Helsingfors. De erfarna tävlingsförarna ville grunda ett företag vars kunder skulle få uppleva hur det känns att köra en riktig kart. 

Då företagsidén är het, ska det gå snabbt att grunda företaget.

Kartingtilaisuus.fi kunde inleda verksamheten på ett par veckor. En viktig bidragande faktor var det, att alla försäkrings- och bankärenden kunde skötas vid en lucka: försäkringarna i Pohjola Försäkring, arbetspensionsförsäkringarna i Ilmarinen och bankärendena på OP. 

– Vissa försäkringar, såsom arbetstagarens pensionsförsäkring, ska vara i skick redan innan verksamheten kör igång. Jag är mycket nöjd med produkterna och kundservicen – tack vare den kunde vi snabbt köra igång verksamheten, säger företagaren Aleksi Tuukkanen. 

Kartingtilaisuus.fi ordnar karting på kartingbanan i Vichtis.

Kundkretsen består av företag och privatpersoner från nybörjare till ringrävar. Materielen är ett drygt tiotal snabba karts av typ Rotax Max 125. Utom att köra på banan kan man också få träningstips av erfarna kartingförare. Personalen har tiotals år av erfarenhet och flera FM, EM- och VM-medaljer i karting. 

För Tuukkanen och Sainio är Kartingtilaisuus.fi ett företag bland många. Eftersom företaget inte är deras huvudnäring, är det ytterst viktigt att personalen kan sin sak. 

– Tack vare den kunniga och erfarna personalen vet och känner jag att allt blir skött på rätt sätt också om jag inte själv är närvarande. Kunderna upplever kunnandet som en genuin upplevelse av motorsport. 

Den erfarna försäkrings- och bankpartnern bidrar också till en smidig vardag för företagaren. 

– Mina konton och försäkringar har alltid varit på OP och Pohjola Försäkring. Valet var enkelt, eftersom tjänsterna alltid har fungerat. Jag uppskattar särskilt det, att man aktivt kontaktar oss då det blir ändringar.

Företagaren kan koncentrera sig på det väsentliga. Tuukkanens båda föräldrar var företagare, så han har företagandet i blodet. Han har också lärt sig ett och annat om företagande under sin tävlingskarriär.  

– Företagande och bilsport har mycket gemensamt. Man får ingenting gratis, utan det gäller att satsa helhjärtat. 

De digitala tjänsterna och experthjälpen underlättar driften av företaget och sparar tid.

– Med OP-mobilen kan jag exempelvis fakturera var och när som helst. 

Via mobilen får jag enkelt tillgång till bokföringsmaterialet och kan genast skicka dem till bokföraren.

Kaksi naista tutkii pöydällä olevia materiaaleja ja keskustelee TyEListä, lakisääteisestä työeläkevakuutuksesta työntekijälle.
ArpL dvs. lagstadgad arbetspensionsförsäkring för arbetstagare
ArPL-försäkringen är en av företagarens obligatoriska försäkringar.
Henkilö hiihtää ladulla mielessään aloittavan yrityksen vakuutukset.
Försäkringar för ett nystartat företag
Vilka är de viktigaste försäkringarna för ett nystartat företag? Läs mer!
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren. FöPL- och ArPL-försäkringen beviljas av Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen.