Tapaaminen lentokentällä

Ett internationellt företag i Finland

På OP betjänar vi även företag som inte har Finland som hemort. Via oss kan ditt internationella företag smidigt fakturera finska konsumenter och företag och samla tillgångarna till ett konto i OP, samt till exempel betala löner och myndighetsbetalningar i Finland.

OP:s tjänster för utländska företag

Som OP:s partner kan ditt företag utnyttja en ledande finländsk banks betalningar i realtid i SEPA-området och snabba utlandsbetalningar, samt använda branschens färskaste verktyg för digital kassahantering och internationella gränssnitt för kassahantering, samlande av betalningar och skötsel av gränsöverskridande penningrörelse.

Att sköta finländska och europeiska betalningar med OP:s tjänster

Många internationella företag har valt oss som sin samarbetspartner tack vare OP:s API-lösningar för betalningar. Våra gränssnitt möjliggör till exempel följande av kontotransaktioner i realtid och betalningar som kan automatiseras till hela det europeiska SEPA-betalningsområdet i realtid.
 
OP Företagsekonomi är en digital tjänst för företagets kassahantering, som lämpar sig väl även för utländska företag, oavsett storlek.

Hantering av ett konto från annan ort än Finland

Ett utländskt företag eller ett finskt dotterbolags utländska moderbolag kan granska och hantera sina tillgångar i OP med hjälp av OP Företagsekonomi. Dessutom går det enkelt att hantera ett konto i OP i företagets utländska banks tjänst med hjälp av Payment Request-betalningsuppdrag samt SWIFT-kontorapporteringstjänsten.
 
  • Via tjänsten Payment Request kan tillgångar skickas till en utländsk bank redan samma dag.
  • Via SWIFT-tjänsten kan företaget hämta elektroniska kontoutdrag, dagens interna transaktionsutdrag och saldomeddelanden för kontot i OP. Bankerna sänder kontouppgifterna i enlighet med sina cut off-tider, men i regel kan företagen hämta kontoutdragen på morgonen.

Förbered dig på för att öppna ett konto med rätt handlingar

Innan kontot i OP öppnas ska kontoöppnarens, kontohavarens och de dispositionsberättigade personernas identitet, existens och rättskapacitet kontrolleras. Beträffande företagskunder ber vi dessutom om en utredning över företagets existens och de personer som företräder företaget.

Dokument som begärs av företaget för kontoöppningen

  • Rekommendationsbrev från utländsk bank
  • Beskrivning av företagets affärsrörelse
  • Uppskattning över kontotransaktionernas antal, storlek och ursprung
  • Utdrag ur styrelsens mötesprotokoll, där det besluts om att öppna ett konto
  • Dispositionsberättigade personer, deras namnteckningsprov och kopior på passen
  • Kopia på handelsregisterutdraget (Extract from the Trade Register OR Certificate of Incorporation)
  • Kopia av bolagsordningen (Articles of Association).
Kontakta andelsbanken när du funderar på rörelse i Finland. Tillsammans finner vi de bästa lösningarna för ditt företags behov inom betalningar och internationell kassahantering