Syndikerade krediter och strukturerad finansiering

Jarkko Nikkanen, tfn 010 252 8636
Janne Bergström, tfn 010 252 1295
Tommi Harjula, tfn 010 252 4173
Niko Eerola, tfn 010 252 3941
Miikka Jokinen, tfn 010 252 8768
Ville Kolehmainen, tfn 010 252 1568

Fastighetsfinansiering

Ville Kolehmainen, tfn 010 252 1568
Jarkko Nikkanen, tfn 010 252 8636