Arbetshälsa

Välbefinnandet i arbetet är summan av många delar och det lönar det sig att satsa på dem. Utvecklingen av välbefinnandet i arbetet berör alla företag. I en välmående arbetsgemenskap upplevs arbetet som intressant och motiverande, vilket syns som starkare engagemang och högre produktivitet i arbetet. Personalens arbetsförmåga, hälsa och arbetarskyddet påverkar alla välbefinnandet. Läs mer om våra tjänster och om hur vi kan stöda ditt företag att på alla sätt utveckla och upprätthålla välbefinnandet i arbetet.

 

OP Gruppensionsförsäkring
Komplettera det lagstadgade pensionsskyddet för dig själv och personalen och gör det möjligt att flexibelt gå i pension.