” ”

Omfattande skydd för hela personalen

Allt vad du behöver för hantering av personrisker

Omfattande skydd för de anställda ger skydd för arbets- och fritiden, säkerställer en snabb och högkvalitativ vård samt ger ekonomiskt skydd dygnet runt och vid behov över hela världen! Lösningen garanterar dina anställda även försörjnings- och inkomsttrygghet och kompletterar pensionsskyddet vid händelse av arbetsoförmåga.

Vad ingår i det omfattande skyddet för personalen?

Försäkringslösningar för arbets- och fritiden samt arbetarskyddstjänster:

Försäkring avsedda för stödjande av hälsa och arbetsförmåg

Försäkringar som tryggar försörjningen och ekonomin:

Som arbetsgivare är du skyldig att teckna en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring för dina anställda.

Det är obligatoriskt att försäkra samtliga anställda som står i anställnings- eller tjänsteförhållande. Detta gäller även bolagsmän och aktieägare som allmänt arbetar i företaget. Företagare försäkras genom att teckna Olycksfallsförsäkring för företagare. Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen utgör en del av socialskyddet.

Försäkringen täcker bland annat:

 • Snabb tillgång till vård och återgång till arbetet vid olycksfall i arbetet
 • Vårdkostnader
 • Inkomstbortfall
 • Ersättning för bestående men
 • Rehabilitering

Det sker fler olyckor på fritiden än i arbetet! Säkerställ att din personal har en möjlighet till bra och snabb vård. Den anställda får snabbt hjälp efter en skada på fritiden, återhämtar sig snabbt och kan börja arbeta.

Försäkringen täcker bland annat:

 • Snabb tillgång till vård och återgång till arbetet vid olycksfall på fritiden
 • Vårdkostnader
 • Inkomstbortfall
 • Ersättning för bestående men
 • Rehabilitering
 • Olycksfall som inträffat vid idrott

Försäkringen gäller överallt i världen.

I en säker arbetsmiljö är förutsättningarna för att arbeta bra och arbetet förorsakar inga olägenheter för hälsan. Utvecklingen av arbetsskyddet är något som ska ske varje dag. Vi hjälper dig att hitta de rätta medlen för att förhindra olyckor, och att säkerställa säkra arbetsförhållanden och personalens arbetsförmåga.

Vi har ställt samman den viktigaste informationen om hur du sörjer för arbetarskyddet. Vid behov kan du kontakta våra arbetsskyddsexperter.

Förebyggande tjänster

Så fort ditt företag har en enda anställd måste förebyggande företagshälsovård ordnas. 

Vad ingår i de förebyggande tjänsterna?

 • Arbetsplatsutredningar
 • Arbetarskyddssamarbete
 • Uppföljning av hälsan
 • Stödjande av arbetsförmågan
 • Hänvisning till rehabilitering
 • Första hjälpen-utbildning
 • Krishjälp
 • Information och hjälp


Sjukvård

Med tanke på ditt företags framgång är det viktigt att du satsar på att stödja din personals hälsa och arbetsförmåga. 90 procent av alla företag ordnar sjukvård på allmänläkarnivå till sin personal, utöver den förebyggande företagshälsovården.

Vad täcker sjukvården?

 • Sjukvård på allmänläkarnivå
 • Konsultationer med specialistläkare för stödjande av arbetsförmåga

Du kan komplettera förebyggande företagshälsovårdstjänster och sjukvård på allmänläkarnivå med olycksfallsförsäkringar för arbete och fritid och med Hälsoskydd – med dessa stödjer du din personals hälsa och arbetsförmåga. 

Hälsoskydd är en lämplig vårdnadskostnadsförsäkring för hela personalen. Med Hälsoskydd säkerställer du att insjuknad anställd kan återgå till arbetet så snabbt som möjligt.

Du har möjlighet att välja omfattningen för vårdnadskostnadsförsäkringen, men vi rekommenderar Omfattande Hälsoskydd som skydd för din personal. Omfattande Hälsoskydd kompletterar företagshälsovårdens sjukvårdstjänster gällande sjukvård på specialistläkarnivå.

Ett olycksfall kan ske eller en sjukdom kan komma oväntat under en resa, både i Finland och utomlands. När du har tecknat Reseskydd för företag får dina anställda snabb hjälp om de råkar ut för skador på en resa, exempelvis sjukdomsfall. Reseförsäkringen skyddar också ditt företags ekonomi om en skada sker.

Invaliditetsförsäkringen kompletterar de lagstadgade försäkringarna och skyddar dina anställda vid kortvarig eller bestående arbetsoförmåga. Dessutom minskar ditt företags ekonomiska risker och kontinuiteten i din företagsverksamhet tryggas.

Livförsäkringen kompletterar det lagstadgade skyddet och hjälper ditt företag och dina anställdas anhöriga att klara sig i krislägen.

Nainen istuu kahvilan terassilla huolettomasti Terveysturva turvanaan.
Hälsoskydd
Med sjukkostnadsförsäkringen säkerställer du en högklassig vård och smidig vårdkedja för din personal samt gör sjukfrånvaron kortare.
Kaksi naista tutkii pöydällä olevia materiaaleja ja keskustelee TyEListä, lakisääteisestä työeläkevakuutuksesta työntekijälle.
ArpL dvs. lagstadgad arbetspensionsförsäkring för arbetstagare
ArPL-försäkringen är en av företagarens obligatoriska försäkringar.
Mies tekee töitä kotona turvanaan etätyövakuutus.
Distansarbetsförsäkringen
Distansarbetsförsäkringen ersätter skador som uppstår under en distansarbetsdag.