Pohjola Edelläkävijät I/2014

Maailma muuttuu. Muutokset näkyvät arkipäiväisessä elämässämme muun muassa väestön ikääntymisenä sekä uusina teknologisina sovelluksina ja ratkaisuina.

Tähän indeksilainaan on valittu 8 yhtiötä, jotka ovat pitkään panostaneet teknologian kehittämiseen omalla toimialallaan ja ovat sen johdosta edelläkävijöitä moniin kilpailijoihinsa verrattuna. Uskomme lainaan valittujen yhtiöiden hyötyvän myös tulevaisuudessa teknologisesta etumatkastaan moniin kilpailijoihinsa nähden ja näemme niissä houkuttelevaa nousupotentiaalia.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori, jossa kunkin osakkeen paino on 1/8:

Apple Inc
El du Pont Nemours & CO
European Aeronautic Defence and Space Co NV
eBay Inc
GlaxoSmithKline PLC
Iberdrola SA
International Business Machines Corp
Schlumberger Ltd

Laina-aika:

noin 6 vuotta (15.1.2014 - 31.1.2020)

Merkintäaika:

2.12.- 10.1.2014

Vakuus:

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekoriin, johon sisältyy 8 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino osakekorissa on 1/8.  Osakekorin arvonmuutos on yksittäisten osakkeiden arvonmuutosten aritmeettinen keskiarvo kuitenkin niin, että yksittäisen osakkeen arvonmuutos voi olla korkeintaan 50 %. Laina-ajan päättyessä hyvitys lasketaan siten, että osakekorin positiivinen arvonmuutos muunnetaan euroiksi valuuttakurssikertoimella (EURUSD muutos) ja kerrotaan tuottokertoimella 0,75 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1,75 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, hyvitystä ei makseta.

31.1.2020 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali:
Arvonmuutos (valuuttakurssikerroin huomioiden) 19,68 % x 0,75 = 14,76 %

Vaihtoehto Plus:
Arvonmuutos (valuuttakurssikerroin huomioiden) 19,68 % x 1,75 = 34,45 %


(1) Apple Inc:n lähtöarvoa on muutettu. Alkuperäinen lähtöarvo 557,370. 9.6.2014 Stock Split 1:7. Kerroin 0.14286.

(2) eBay Inc:n Spin-off, eBay eriytti PayPalin omaksi yritykseksi 20.7.2015. Kerroin 0.42088.

(3) GlaxoSmithKline ylimääräinen osinko 18.2.2016. Kerroin 0.98572.

(4) El du Pont de Nemours & Co Spin-off, The Chemouts Company eriytettiin 1.7.2015. Kerroin 0.94996.

(5) DowDuPont Inc DowDuPont Inc osti El du Pont de Nemours & Co:n 1.9.2017. Kerroin 0.78003.

(6) DowDuPont spin-off ja split 3.6.2019. Kurssi lasketaan DD UN ja DOW UN painotettuna summana.

 

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.