Pohjola Suomen Suosikit X/2011

Eri puolilla maailmaa nähty osakekurssien raju lasku viimeisten kuukausien aikana on luonut houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia tiettyihin suomalaisiin osakkeisiin.

Olemme valinneet Pohjola Suomen Suosikit X/2011 -indeksilainaan 8 kotimaista yhtiötä, joiden osakekurssi on laskenut viimeaikaisessa markkinaepävarmuudessa alemmaksi kuin pidemmän aikavälin näkymät edellyttäisivät.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori-indeksi, jossa osakkeet 1/8 painolla: 
Konecranes Oyj, Metso Oyj, Nokia Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Rautaruukki Oyj, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj ja YIT Oyj

Laina-aika: 

noin 5 vuotta (9.11.2011 - 29.11.2016)

Merkintäaika:

3.10. - 4.11.2011

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 8 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino on osakekori-indeksissä 1/8. Lähtöarvo lasketaan kuukausihavaintojen keskiarvona kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta (7 havaintoa). Päättymisarvo lasketaan kuukausihavaintojen keskiarvona kuudelta viimeiseltä kuukaudelta (7 havaintoa). Eräpäivänä lasketaan osakekori-indeksin lähtö- ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että kolmen parhaan osakkeen tuotto on 30 % laina-aikana. Muilla osakkeilla ei ole rajoitteita. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakekori-indeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0,75 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1,60 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

29.11.2016 maksetaan sijoittajalle lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 15,7666 % x 0,75 = 11,82 %

Vaihtoehto Plus:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 15,7666 % x 1,60 = 25,53 %

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.