OP-Tavoite 3 -sijoitusrahasto

OP-Tavoite 3 -sijoitusrahasto

Vastuullista sijoittamista maailmanlaajuisesti.
1

Sijoita vastuullisesti kansainvälisille markkinoille

Rahasto sijoittaa vastuullisesti kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille painottaen osakesijoituksia. Tavoitteellisen säästämisen voit aloittaa vaikka 10 €/kk!

2

Tutkitusti tehokas sijoitusstrategia

Tehokkaan ja tutkitun sijoitusstrategian ansiosta osakepaino voidaan pitää tyypillistä korkeampana ja näin tavoitella parempaa tuottoa suhteessa otettuun riskiin.

3

Ota avuksesi säästämiseen digitaalinen sijoitusneuvoja

Rahastoa ostat OP-mobiilista digitaalisen sijoitusneuvojan, OP Sijoituskumppanin avulla. Palvelu auttaa sinua alusta loppuun tavoitteellisessa säästämisessä.

OP-Tavoite 3-sijoitusrahasto

OP-Tavoite 3-sijoitusrahasto on aktiivisesti hoidettu yhdistelmärahasto, joka tekee suoria sijoituksia kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille painottaen osakesijoituksia. Osake- ja korkosijoitusten painotusta ei ole määritelty tarkkaan, vaan osakepaino määräytyy asetetun riskitason vaihteluväliin.

Sijoittamalla pitkällä aikavälillä kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille hajautat tehokkaasti riskiä. Rahasto-osuuksien arvo voi nousta ja laskea osake- ja korkomarkkinoiden kehityksen mukaan. Rahaston suositeltu sijoitusaika on vähintään 4 vuotta.

Osta rahastoa OP Sijoituskumppanin kautta

Rahastoa ostat helposti OP-mobiilista digitaalisen sijoitusneuvojan, OP Sijoituskumppanin avulla. Maksuttoman palvelun avulla voit aloittaa tavoitteellisen säästämisen kolmeen eri vastuulliseen rahastoon. Ota OP Sijoituskumppani käyttöön, aseta tavoite säästämiselle ja palvelu auttaa sinua alusta loppuun säästämisessä ja tavoitteesi saavuttamisessa.

Rahastoissa painotetaan vastuullisuutta

OP Sijoituskumppanin kaikissa kolmessa rahastossa noudetaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Tämä tarkoittaa sitä, että rahastoihin valitaan yrityksiä, jotka huomioivat toimintansa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet verrokkiyhtiöitään paremmin. Rahastoista on rajattu pois haitallisia ja kiistanalaisia toimialoja, kuten alkoholi, tupakka, uhkapelit, aseet, aikuisviihde ja ydinvoima. Rahastot eivät myöskään sijoita yrityksiin, jotka ovat tekemisissä esimerkiksi lapsityövoiman tai korruption kanssa.

 

 

Lisätietoa OP Sijoituskumppanin rahastoista:

OP-Tavoite 2 -sijoitusrahasto
OP-Tavoite 2 -sijoitusrahasto
Vastuullista sijoittamista maailmanlaajuisesti.
OP Sijoituskumppani
OP Sijoituskumppani
OP-mobiilista löytyvä palvelu auttaa sinua säästämisessä ja antaa juuri sinulle sopivia sijoitusneuvoja.
OP-Tavoite 4 -sijoitusrahasto
OP-Tavoite 4 -sijoitusrahasto
Vastuullista sijoittamisesta maailmanlaajuisesti.
Kaikki rahastot
Tutustu laajaan rahastovalikoimaan ja valitse sinun säästötavoitteisiisi sopiva rahasto.
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,79 % 0,00 %

Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Tavoite 3 -rahaston elokuun tuotto -0,63 %

Rahaston matalariskisen ja vastuullisen sijoitusstrategian mukaisten globaalien osakkeiden arvot laskivat elokuussa noin 1 %, mikä oli globaalien osakkeiden yleistä markkinakehitystä (-0,8 %) hieman enemmän. Osakemarkkinat notkahtivat kuun keskivaiheilla, mutta lähtivät palautumaan kuun loppua kohden. Rahastossa suurimmalla painolla olevat hyvän luottoluokituksen eurooppalaiset yrityslainat nousivat noin 0,1 %. Vuoden alusta lähtien tämän maltillisen sijoittajaprofiilin rahaston tuotto kulujen jälkeen on noin +4,3 %.

Korko- ja osakesijoitusten välistä allokaatiota ei muutettu kuluneen kuukauden aikana. Säännöllisessä seurannassa olevat riskitasot pysyttelivät koholla. Rahastossa on sen sijoitusfilosofian mukaisesti viitteellistä vertailuindeksiä korkeampi osakepaino. Rahaston korkosijoitukset koostuvat pääosin ETF-sijoituksina tehdyistä hyvän luottoluokituksen eurooppalaisista. Matalariskisiä osakkeita painottava ja hyvin hajautettu osakesijoitusten osio käsitti noin 140 vastuullisuusseulan läpäissyttä yhtiötä. Osakkeista 58 % on sijoitettuna Pohjois-Amerikkaan, 21 % Eurooppaan ja loput kehittyneisiin Aasia-Tyynimeren maiden osakkeisiin.

Elokuu oli varsin mollivoittoinen kuukausi osakemarkkinoilla, vaikka kuun lopussa kurssien suunta kääntyikin jälleen ylöspäin. Suurinta laskua nähtiin kiinteistösektorin ongelmien kanssa painiskelevan Kiinan osakemarkkinoilla. Kuun alussa tapahtunut Yhdysvaltojen luottoluokituksen lasku sai aikaan hermostuneisuutta sekä korko- että osakemarkkinoilla. Tämän lisäksi reaalikorkojen voimakas nousu herätti uudestaan huolet osakemarkkinoiden arvostustasojen kestävyydestä ja se heijastui negatiivisesti kurssikehitykseen. Odotuksia paremmin sujunut tuloskausi huipentui tekoälybuumin aallonharjalla ratsastavan siruvalmistaja NVidian tulokseen, joka oli jälleen kerran veret seisauttavan kova. Talouskasvun selkärankana toiminut vahva palvelusektori osoitti hienoisia pehmenemisen merkkejä, kun palvelusektorin luottamusluvut heikentyivät globaalisti. Fed:n pääjohtajan puhe Jackson Holen keskuspankkiirikokoontumisessa oli pitkälti vanhan kertausta. Powell totesi, että vaikka hintapaineet ovat selvästi hellittäneet, niin inflaatio on yhä liian korkealla tasolla rahapolitiikan keventämistoimia ajatellen. Hän myös korosti Yhdysvaltojen talouden olevan vahvalla pohjalla ja kestävän poikkeuksellisen hyvin korkeamman korkotason tuomat vastatuulet.

Rahastoissa toteutetaan tehokasta sijoitusstrategiaa, jonka ansiosta OP Sijoituskumppanissa saatavilla olevien rahastojen osakepainot voidaan pitää korkeampana kuin tyypillisissä vastaavan riskiluokan rahastoissa. 

Sijoitusstrategia perustuu akateemisissa tutkimuksissa tehokkaaksi osoitettuun sijoitustapaan, jossa sijoittamalla hajautetusti matalan riskin osakkeisiin voidaan päästä parempaan tuottoon suhteessa otettuun riskiin kuin markkinaindekseissä.  

Salkunhoitajat seuraavat rahastojen riskitasoja ja tarvittaessa sopeuttavat riskitason vastaamaan pitkän aikavälin tavoitetasoa. Rahastot tarjoavat mahdollisimman korkean tuotto-odotuksen hallitulla riskillä. 

OP-Tavoite 3 -sijoitusrahasto on aktiivisesti hoidettu yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin maailman osake- ja korkomarkkinoille. Rahasto voi myös sijoittaa toisten sijoitusrahastojen osuuksiin. Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita. Lisätietoja käytetyistä ESG-menetelmistä on kerrottu tarkemmin rahastoesitteessä.

”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahastoon sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Rahaston sijoituspolitiikka osake- ja korkosijoitusten suhteen määräytyy etukäteen asetetun tavoitteellisen volatiliteetin (riskitason) vaihteluvälin puitteissa. Rahaston sijoitusten historiallista volatiliteettia seurataan jatkuvasti ja muutokset volatiliteetissa voivat merkitä muutoksia rahaston sijoituskohteiden jakaumassa osake- ja korkosijoitusten kesken. Tämän rahaston volatiliteetin tavoitteellinen vaihteluväli on 5-12 %.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita. 

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, tupakkayhtiöitä sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta.  Poissulkulista on julkinen. Yleisten poissulkusääntöjen lisäksi rahasto ei sijoita epätavanomaisen öljyn tai maakaasun tuotantoa päätoimisesti harjoittaviin yhtiöihin, alkoholiin, uhkapeleihin, aseisiin, aikuisviihteeseen eikä ydinvoimaan.

ESG-tiedon hyödyntäminen sijoituskohteiden analyysissa: Rahasto hyödyntää best-in-class menetelmää ulkopuolisen palveluntarjoajan ESG-arvosanaan pohjautuen. Rahastoon valitaan vain sellaisia yrityksiä, jotka ovat vastuullisuusasioissa toimialansa parhaiden joukossa. 

Kansainväliset normirikkomukset: Rahasto läpivalaistaan säännöllisesti kansainvälisten normien rikkomusten osalta, ja mikäli rikkomus havaitaan, aloitetaan vaikuttamisprosessi kohdeyhtiön kanssa. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Mikäli vaikuttaminen ei tuota tulosta, yhtiö voidaan poistaa rahastosalkusta ja lisätä poissulkulistalle.

Kestävien sijoitusten vähimmäisosuus: Rahasto allokoi alla kuvatun vähimmäismäärän mukaisesti sijoituksia kohdeyhtiöihin, joilla on liiketoimintaa, joka edistää yhtä tai useampaa YK:n Kestävän Kehityksen Tavoitetta (SDG), aiheuttamatta haittaa muille kestävyystekijöille tai tavoitteille. Kestävän sijoituksen määrittely tehdään OP Varainhoidon analyysimallilla, joka hyödyntää ulkopuolisen palveluntarjoajan SDG-, sekä kestävyystietoa. 

Yhtiökokoukset: Rahasto äänestää yhtiökokouksissa palveluntarjoajan välityksellä vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-Rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Toimintaperiaatteet hyvien hallintotapojen arvioimiseksi: Kohdeyhtiön hallintotavan analysointi on tärkeä osa sijoitusprosessia. Pidämme hyvän hallintotavan noudattamista tärkeänä peruspilarina yhtiön taloudelliselle menestykselle toimialasta riippumatta. Hallintotapaa arvioitaessa kiinnitetään huomioita esimerkiksi kohdeyhtiön hallintorakenteiden asianmukaisuuteen, kohdeyhtiön toimiin suhteessa henkilöstöönsä sekä kohdeyhtiön käytäntöihin palkitsemisen ja verotuksen suhteen. Hyvän hallintotavan arvioinnissa käytämme ulkoisen palveluntarjoajan analyysia, sekä omaa laadullista analyysia silloin kun ulkopuolista tietoa ei ole saatavilla. Läpivalaisemme rahastot säännöllisesti hyvän hallintotavan kriteereillä, joille on asetettu minimirajat. 

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Juha Asikainen
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
25.05.2020
ISIN
FI4000410949
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
5 Meur
Osuuden arvo (25.09.)
116,44 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (22.09)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Tavoite 3 A +0,54 % +0,18 % +3,16 % +2,23 % +3,95 % -
Vertailuindeksi +0,61 % +1,20 % +5,88 % +6,00 % +5,09 % -

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP-Tavoite 3 A - - +7,09 % +15,67 % −9,30 % +3,64 %
Vertailuindeksi - - +12,10 % +15,75 % −12,81 % +8,42 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Tavoite 3 A 7,18 % - 1,57
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

 • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
 • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,325 % OP-bonuksia.** 
 • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
 • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

 • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
 • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
 • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
 • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
  Osakesäästötili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
  Arvo-osuustili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

 • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

 

 

OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jonka asiamiehenä osuuspankki toimii.