Stiftelser grundade av OP Gruppen

Tutkimussaation apurahatilaisuus 2023 osallistujat ryhmäkuvassa
Forskningsstiftelse
OP Gruppens Forskningsstiftelse är grundad av OP Gruppen och stöder ekonomisk forskning.
Konststiftelse
OP Konststiftelse har en samling som omfattar både finländsk konst och värdefulla instrument.
OP Vallila
Historiestiftelse
OP Gruppens historiestiftelse är en allmännyttig stiftelse vars syfte är att värna om OP Gruppens historiska arv, förvalta och utveckla OP Museum samt främja och stötta den finländska andelsbanksverksamheten och det anknytande kulturarvet.