Stiftelser grundade av OP Gruppen

Konststiftelse
OP Konststiftelse har en samling som omfattar både finländsk konst och värdefulla instrument.
OP Vallila
Historiestiftelse
OP Gruppens historiestiftelse är en allmännyttig stiftelse vars syfte är att värna om OP Gruppens historiska arv, förvalta och utveckla OP Museum samt främja och stötta den finländska andelsbanksverksamheten och det anknytande kulturarvet.