OP Ryhmän Taidesäätiö sr (OP Konststiftelse)

OP Ryhmän Taidesäätiö sr (OP Konststiftelse) har en samling som omfattar både finländsk konst och värdefulla instrument. OP Ryhmän Taidesäätiö sr är en allmännyttig stiftelse vars syfte är att främja bild- och tonkonst. Stiftelsen grundades år 1987 och den fortsätter OP Gruppens över hundra år långa arbete för att främja den finländska kulturen och förmedla vårt kulturarv till de kommande generationerna.

Konstsamlingen stödjer finländsk bildkonst. I samlingen finns cirka 1 500 konstverk som utgör ett representativt urval av finländsk konsthistoria. I samlingen finns bl.a. målningar, skulpturer, grafik och textilkonst från mitten av 1800-talet till modern tid.

Konstverken ställs fram i OP:s lokaler, där både personalen och besökare har glädje av dem. Konstsamlingen har beaktats särskilt på OP:s kontorshus i Vallgård, som ritats av arkitekt Asmo Jaaksi. I byggnaden finns ett konstgalleri som gör det möjligt att ordna växlande utställningar i bankens egna lokaler. Av verken sammanställs årligen utställningar som visas på olika museer och i samarbetspartners lokaler. Konstverk från samlingen lånas också ut till konstutställningar på olika museer.

Instrumentsamlingen

har sedan år 1987 understött tonkonst genom att låna ut värdefulla instrument till unga begåvade musiker. Stiftelsens instrument har använts på skivinspelningar och för att vinna internationella tävlingar, men framför allt har de gett många unga möjlighet att utvecklas i sin karriär med hjälp av ett unikt instrument.

Stiftelsen äger nu nio historiska instrument: fem violiner, två altvioliner och två cellon. I samlingen ingår också en tredje cello, en John Terry från 1989.

Besluten om vem som får låna instrumenten fattas av en expertjury. Valet grundar sig på tidigare prestationer och på ambitiösa framtidsplaner. Instrumenten lånas i genomsnitt ut på 3–4 år och ansökan om instrument som blir lediga ska i allmänhet lämnas in i oktober. Information om ansökningsförfarandet publiceras i tidningsannonser och i sociala medier.

Instrumenten och deras innehavare

OP Ryhmän Taidesäätiö sr
PL 308
00013 OP

Ombud 
Mirja Laine
tel. 040 760 9183
mirja.laine(a)op.fi

Timo Ritakallio, ordförande
Leevi Haapala
Laura Hakamies
Hannakaisa Länsisalmi
Mari Männistö
Marko Ylönen