Kuvassa soitinten soittajat ja OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio

OP Ryhmän Taidesäätiö sr

(OP Konststiftelse)

har en samling som omfattar både finländsk konst och värdefulla instrument. OP Ryhmän Taidesäätiö sr (OP Konststiftelse) är en allmännyttig stiftelse vars syfte är att främja bild- och tonkonst. Stiftelsen grundades år 1987 och den fortsätter OP Gruppens över hundra år långa arbete för att främja den finländska kulturen och förmedla vårt kulturarv till de kommande generationerna.

Konstsamlingen

stödjer finländsk bildkonst. I samlingen finns cirka 3 000 konstverk som utgör ett representativt urval av finländsk konsthistoria. I samlingen finns bl.a. målningar, skulpturer, grafik och textilkonst från mitten av 1800-talet till modern tid.

Konstverken ställs fram i OP:s lokaler, där både personalen och besökare har glädje av dem. Konstsamlingen har beaktats särskilt på OP:s kontorshus i Vallgård, som ritats av arkitekt Asmo Jaaksi. I byggnaden finns ett konstgalleri som gör det möjligt att ordna växlande utställningar i bankens egna lokaler. Av verken sammanställs årligen utställningar som visas på olika museer och i samarbetspartners lokaler. Konstverk från samlingen lånas också ut till konstutställningar på olika museer.

Taidesäätiön soitinhaku

OP Ryhmän Taidesäätiön omistama John Terry-sello vuodelta 1989 on vapautunut hakuun. Hakuaika on 23.11.–15.12.2020.

Sellon on rakentanut Englannissa syntynyt ja Firenzessä asunut soitinrakentaja John Terry (1951–2010). Terry kuului ns. cremonalaiseen koulukuntaan.

Sello sopii musiikkiopistojen ja Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen sellisteille. Nuorille soittajille, joilla on potentiaalia kehittyä ja jotka eivät vielä esiinny konserttilavoilla.

Lisätietoja antaa asiamies Riitta Pyhälä,   p. 040 5050 825, OP Vallila, Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki.