Poika ja koira.

Trygghet

Viktig information om ditt kort

Läs våra allmänna kortvillkor omsorgsfullt innan du börjar använda ditt kort.

Kortet alltid med dig – tryggt

Förvara ditt kort omsorgsfullt och försäkra dig särskilt på offentliga platser om att du har kortet kvar. Se till att kortkoden förblir hemlig: dölj koden så att ingen annan kan se den då du knappar in den.

Om ditt kort eller din kod försvinner, om kortet tas omhand av en automat eller om du märker att någon har använt kortet obehörigt, ska du genast anmäla det till kundtjänsten för ditt kort.

Du ansvarar för att kortet och koden förvaras omsorgsfullt. Ditt kort är personligt och du får inte överlåta det till någon annan – inte ens till en familjemedlem. Banken, polisen eller myndigheter frågar aldrig efter din kortkod.

Trygga inköp på nätet med ditt kort

Särskilt tryggt betalar du på nätet i de affärer som har symbolen Visa Secure eller Verified by Visa. Du betalar dina inköp på nätet med kortnumret, giltighetstiden och det tresiffriga kontrollnummer som finns på kortets frånsida.

Kortets giltighetstid ser du på kortets framsida. På kortets framsida ser du också kortnumret som är avsett för credit-användning. Säkerhetskoden i anslutning till det finns på kortets frånsida till höger om namnteckningspanelen. Debit-kortnumret finns på kortets frånsida och säkerhetskoden som motsvarar det följer direkt efter kortnumret.