Som Ägarkund Plus-kund får du mest nytta

Som Ägarkund Plus-kund får du det bästa stödet för dina ärenden och din ekonomi. Du blir Ägarkund Plus-kund automatiskt då du är ägarkund och har ett visst antal produkter och tjänster i OP Gruppen.

Du kontrollerar lätt om du är Ägarkund Plus-kund.

Förmåner för Ägarkund Plus-kunder

Som Ägarkund Plus-kund får du tillgång till fler förmåner än tidigare och mer personlig betjäning.

Du har en egen kontaktperson i din andelsbank. Kontaktpersonen stöder och vägleder dig i låneärenden eller i lösningar för sparande och placering. Om du däremot kontaktar vår kundtjänst, får du alltid betjäning bland de första.

Dessutom behandlas din ansökan om lån snabbare än vanligt. Som en tilläggsförmån för ägarkunder får du alla OP:s betalkort utan månadsavgifter till slutet av 2024. Efter att tilläggsförmånen har upphört får du korten OP Gold och OP Duo till ett förmånligt paketpris.

” ” ” ”

* Du får automatiskt tillgång till förmånen om du har både ägarkundrelation och de tjänster som omfattas av förmånen i en och samma andelsbank. Efter att förmånen har upphört är priset på paketet med dagliga tjänster för ägarkunder från 3,95 euro/månad, och för ägarkunder under 30 år från 0 euro/månad. För övriga kunder från 8,25 euro/månad.

** OP-bonus samlas för ärenden som ger rätt till bonus.

Hur blir jag Ägarkund Plus-kund?

Du blir Ägarkund Plus-kund automatiskt, då du har produkter och tjänster i OP Gruppen för minst 150 000 euro, lånen medräknade, eller placeringar i fonder och aktier för minst 50 000 euro.

Dessutom har du minst tre av följande:

  1. Dagliga banktjänster: Brukskonto, OP:s betalkort och OP:s digitala tjänster
  2. Lån med säkerhet, exempelvis studielån eller bolån, kredit utan säkerhet, kortkredit eller avbetalningsfinansiering i OP Gruppen
  3. Placeringar: minst en produkt för fond-, placerings- eller försäkringssparande frånsett Avkastningsandelen
  4. Du är preferenskund hos Pohjola Försäkring (du blir preferenskund när du har försäkringar ur tre olika kategorier)

 

Korten beviljas av OP Detaljkunder Abp.

Hur blir jag Ägarkund Plus-kund?

– Du blir Ägarkund Plus-kund då du är ägarkund i andelsbanken och har de ovan på den här sidan nämnda ärenden som berättigar till tjänsten.

Kostar Ägarkund Plus-kundrelationen något?

– Ägarkund Plus-kundrelationen är inte avgiftsbelagd.

Kan jag säga upp Ägarkund Plus-kundrelationen?

– Observera att Ägarkund Plus-kundrelationen är avgiftsfri. Kundrelationen förpliktar dig inte till något och det är helt frivilligt att använda sig av den. Ägarkund Plus-kundrelationen upphör om du säger upp din ägarkundrelation eller 12 månader från det att dina ärenden inte längre uppfyller kriterierna för Ägarkund Plus-kundrelationen.

Hur länge i taget gäller Ägarkund Plus-kundrelationen?

– Du är Ägarkund Plus-kund ett år (12 mån.) åt gången. Skötseln av ärenden som berättigar till kundrelationen kontrolleras årligen.

Kan en minderårig vara Ägarkund Plus-kund?

– En minderårig kan vara Ägarkund Plus-kund då hen har de ovan på den här sidan nämnda ärenden som berättigar till tjänsten. Kontaktpersonen för en minderårig är i regel densamma som för föräldern eller föräldrarna.

Hur räknas gemensamma lån och insättningar bland de ärenden som berättigar till Ägarkund Plus-kundrelationen?

​​​​​​​– Om ett konto eller lån är gemensamt och i två personers namn, räknas medelsaldot till vardera personens ärendevolym. Till exempel om ett par har ett gemensamt bolån på 300 000 euro, räknas 300 000 euro till varderas ärendevolym, eftersom båda gäldenärerna ansvarar för det gemensamma lånet till fullt belopp. I fråga om gemensamma insättningar sker beräkningen enligt samma princip för kontohavarna.

Påverkar betalningshistorian möjligheten att bli Ägarkund Plus-kund?

– Du får Ägarkund Plus-tjänsten då du har de ovan på den här sidan nämnda ärenden som berättigar till tjänsten och du dessutom har uppfyllt dina avtalsförpliktelser, till exempel dina betalningar till OP, inom utsatt tid.

Jag ser inte min kontaktpersons uppgifter i OP-mobilen eller tjänsten op.fi. Hur länge tar det innan jag får en egen kontaktperson?

– Din kontaktpersons uppgifter syns i regel direkt när du ser Ägarkund Plus-kundrelationen i OP-mobilen eller då du loggar in i tjänsten op.fi. I vissa fall ser du den egna kontaktpersonens uppgifter senare. Det är då till exempel fråga om att din andelsbank fusioneras med en annan andelsbank eller om att en expert vid din andelsbank byts ut.