Har du flyttat till Finland och vill bli kund hos oss? Delta i pilotprojektet

I pilotprojektet fyller du i en blankett med de obligatoriska uppgifterna innan vi möts på kontoret. På så sätt kan vi förbereda oss bättre inför mötet och du kan bli kund hos oss snabbare. Den egentliga ansökan om att bli kund görs på kontoret, och kundrelationen öppnas också där.

Du kan delta i pilotprojektet om du vill bli kund i någon av följande banker: OP Nyland, OP Tampere, OP Oulu, Åbonejdens Andelsbank eller OP Pohjois-Savo.

Tjänsten är tyvärr överbelastad till följd av det ökade antalet ansökningar och hanteringstiderna kan vara längre än de utlovade tiderna.

Vad behöver du innan du skickar blanketten?

  • En finländsk personbeteckning: ansök om en finländsk personbeteckning genom att registrera dina personuppgifter och din adress hos myndigheterna i Finland. Du kan registrera dig till exempel på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas betjäningsställen, Migrationsverket eller på Skatteförvaltningens kontor.
  • Din adress i Finland måste vara registrerad hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Det kan ta lite tid innan adressen har uppdaterats, så fyll inte i blanketten förrän du har fått bekräftelse på att dina adressuppgifter har registrerats.
  • Ett uppehållstillstånd om du har kommit till Finland från ett land utanför EU. Om du är EU-medborgare, måste du registrera din uppehållsrätt i Finland.
  • Ett giltigt identitetsbevis: ett pass, ett identitetskort som utfärdats efter 1.3.1999 av en myndighet i Finland eller ett resedokument som godtas som identitetskort och som har utfärdats av en myndighet i en EES-medlemsstat, i Schweiz eller i San Marino. Ditt identitetsbevis ska vara helt och det ska vara lätt att känna igen dig på fotot.
  • Du ska vara myndig.
  • Vi behöver en kopia på ditt identitetsbevis. Det kan vara en kopia av ett utländskt eller finländskt pass eller ett finländskt identitetskort. Ett uppehållstillstånd duger inte som identitetsbevis för öppningen av banktjänster. Om du bifogar ett utländskt pass eller identitetskort, ska du också lägga till ett intyg över din finländska personbeteckning, alltså ditt uppehållstillstånd, ett utdrag ur befolkningsdatasystemet eller Skatteförvaltningens Registreringsanmälan om en utlänning som vistas i Finland tillfälligt.
  • Om du har kommit för att arbete eller studera, behöver vi ett intyg över det. Andra orsaker till att komma till Finland är exempelvis familjeband eller återflyttning till Finland. Kom ihåg att bilagorna ska vara på svenska, finska eller engelska.
  • Bilagorna kan vara till exempel foton på originaldokument som du tagit med din telefon. Tillåtna filformat är pdf, jpg, jpeg och gif. Det får inte finnas länkar i pdf-filerna. Storleken på en fil kan vara högst 1 megabyte (Mb). Kontrollera att uppgifterna är läsbara.
  • Fyll i ansökan noggrant. När vi har tagit emot din ansökan, ringer vi dig inom tio vardagar och kommer överens om en tid för ett möte på kontoret. På kontoret öppnar vi de tjänster du behöver. Om vi ber om ytterligare information, såsom pengarnas ursprung eller användningssyfte, ska du sända dem som skyddad e-post.

Vad ska jag göra om jag inte kan fylla i blanketten på nätet?

Om du vill bli kund hos en annan bank än någon av dem som deltar i pilotprojektet, kan du boka tid till ett bankkontor. Skriv ut de blanketter som behövs, fyll i dem på förhand och ta med dem till banken.

 

Mer information om behandlingen av personuppgifter får du i dataskyddsbeskrivningen för andelsbankens kundregister.