Har du flyttat till Finland och vill bli kund hos oss?

Det här är en blankett för dig som ännu inte har finländska bankkoder

Inled öppnandet av banktjänster genom att fylla i nedanstående blankett. Med blanketten lämnar du in de obligatoriska uppgifterna innan vi träffas på kontoret. När du har fyllt i blanketten kontaktar vi dig. På så sätt kan vi förbereda oss bättre inför mötet. Den egentliga ansökan om att bli kund görs på kontoret, och kundrelationen öppnas också där.

 

Vad behöver du innan du skickar blanketten?

  • En finländsk personbeteckning: ansök om en finländsk personbeteckning genom att registrera dina personuppgifter och din adress hos myndigheterna i Finland. Du kan registrera dig till exempel på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas betjäningsställen, Migrationsverket eller på Skatteförvaltningens kontor.
  • Din adress i Finland måste vara registrerad hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Adressen måste vara stadigvarande eller tillfällig, det räcker inte med postadress. Det kan ta lite tid innan adressen har uppdaterats, så fyll inte i blanketten förrän du har fått bekräftelse på att dina adressuppgifter har registrerats.
  • Ett uppehållstillstånd om du har kommit till Finland från ett land utanför EU. Ditt uppehållstillstånd ska vara giltigt minst 3 mån. Om du är EU-medborgare, måste du registrera din uppehållsrätt i Finland.
  • Ett giltigt identitetsbevis: ett pass, ett identitetskort som utfärdats efter 1.3.1999 av en myndighet i Finland eller ett resedokument som godtas som identitetskort och som har utfärdats av en myndighet i en EES-medlemsstat, i Schweiz eller i San Marino. Ditt identitetsbevis ska vara helt och det ska vara lätt att känna igen dig på fotot.
  • Om du vill ha nätbankskoder för identifiering, måste du ha ett pass eller identitetskort utfärdat av en myndighet i Finland, ett annat EES-land, Schweiz eller San Marino.
  • Du måste ha tillräckligt med pengar för serviceavgifterna. Brukskontot kostar 2,5 €/mån och OP:s digitala tjänster beroende på bank cirka 3 €/mån.
  • Du ska vara myndig.


Servicetarifferna för privatkunder finns här

Läs mer om uppehållstillstånd och registrering av personuppgifter (Migrationsverket)

Läs mer om registrering av personuppgifter (Befolkningsdatasystemet)

Läs mer om registrering av personuppgifter (Skatteförvaltningen)

 

Bilagor som ska bifogas till blanketten

 

Identitetsbevis

Ditt identitetsbevis kan vara en kopia av ett utländskt eller finländskt pass eller ett finländskt identitetskort. Bara ett uppehållstillstånd duger inte som identitetsbevis för öppningen av banktjänster. 

Intyg över att du vistas lagligt i Finland

Om du har kommit från ett land utanför EU behöver du ett uppehållstillstånd som gäller i mer än 3 mån. Om du är EU- medborgare behöver du ett registreringsbevis över uppehållsrätt. Bifoga en kopia av beviset till banketten. 

Intyg över arbetsplats eller studieplats

Om du har kommit för att arbeta, bifoga en kopia av ditt arbetsavtal. Om du har kommit for att studera, behöver vi ett intyg över det. Andra orsaker till att komma till Finland är exempelvis familjeband eller återflyttning till Finland. 

Verifikat för pengar som kommer in på kontot

Vi frågar dig om pengarnas ursprung. Det är banken skyldig att göra i samband med insättning av kontanter och girering. För det behöver vi en bilaga med exempelvis ett kvitto eller ett köpebrev eller med uppgifter om kontotransaktioner under de senaste tre månaderna hos din nuvarande bank. 

Bilagorna ska vara på svenska, finska eller engelska. Bilagorna kan vara till exempel foton på originaldokument som du tagit med din telefon. Tillåtna filformat är pdf, jpg, jpeg och png. Det får inte finnas länkar i pdf-filerna. Storleken på en fil kan vara högst 4 megabyte (Mb). Kontrollera att uppgifterna är läsbara

Fyll i blanketten noggrant. När vi har tagit emot de uppgifter du lämnat, kontaktar vi dig inom fem vardagar och kommer överens om en tid för ett möte på kontoret. På kontoret diskuterar vi dina behov.

Skicka tilläggsuppgifter

Om vi ber om kompletterande uppgifter, använd länken nedan.

Tilläggsuppgifter

Har du en annan banks koder och är du medborgare i ett EES-land?

Du kan öppna banktjänsterna digitalt hos OP. 

Bli kund hos OP på nätet

Om du inte är medborgare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och du redan har ett konto och koder i en annan finsk bank, ska du boka tid för ett möte.

Vad ska jag göra om jag inte kan fylla i blanketten på nätet?

Boka tid på ett kontor och ta med dig de nödvändiga blanketterna ifyllda och utskrivna.

 

Mer information om behandlingen av personuppgifter får du i dataskyddsbeskrivningen för andelsbankens kundregister.