Hur fungerar e-fakturan?

Då du använder e-faktura får du fakturorna utan papper direkt till din nättjänst. Du behöver inte bekymra dig över om fakturan kommer i tid och om den betalas med rätta uppgifter. Du hittar e-fakturorna som du beställt genom att logga in i tjänsten op.fi eller OP-mobilen.

Du kan göra ändringar i ankomna e-fakturor 

Du kan se på, ändra eller ta bort ankomna betalningar beroende på deras status. Status anger om fakturan inte är godkänd, är godkänd eller väntar på förfallodagen, är betalad eller annat (till exempel under behandling, återkallad eller bristfällig) I e-fakturaarkivet ser du de ankomna e-fakturorna och deras status: 

  • Inte godkänd, varvid e-fakturabetalningen inte ännu har godkänts för betalning. Du kan ännu göra ändringar i förfallodagen, betalningskontot eller beloppet. Du kan till exempel betala fakturan genast när den kommer till nättjänsten utan att vänta till förfallodagen.

  • Godkänd betalning som väntar på förfallodag. Du kan fram till förfallodagen göra ändringar i förfallodagen, betalningskontot och beloppet. 

  • Betald, varvid e-fakturan redan har betalats. Du kan inte längre göra ändringar i betalningen, men du kan ännu se på fakturaspecifikationen. Det finns en noggrannare fakturaspecifikation om faktureraren erbjuder tjänsten.

  • Annan, till exempel återkallad, varvid betalningsuppdraget som gäller e-fakturan har tagits bort, eller så har faktureraren sänt en återkallelsebegäran. Du kan själv avlägsna e-fakturan. 

I OP-mobilen ser du de ankomna e-fakturorna på ingångssidan under Betalningar. Beroende på status finns de under Inte godkända eller Godkända. Du kan göra ändringar i en ankommen e-faktura genom att klicka på betalningen som du vill ändra. 

Du kan också välja att en e-faktura ska betalas automatiskt. Då behöver fakturorna inte godkännas separat. Debiteringen görs automatiskt på förfallodagen. 

Du kan beställa ett meddelande om en ankommen e-faktura

Du kan beställa ett meddelande om en ankommen e-faktura till mobiltelefonen eller e-posten. För ett textmeddelande tas det ut en avgift enligt servicetariffen. 

Du kan beställa e-fakturor på förhand

Du behöver inte alltid vänta på den första pappersfakturan, utan du kan beställa e-fakturor på förhand. Du kan söka rätt fakturerare utifrån faktuerarens namn, FO-nummer eller kontonummer. Du behöver en identifieringsuppgift av faktureraren så att din e-fakturabeställning riktas till rätt kundrelation.

I OP-mobilen kan du beställa e-fakturor på ingångssidan och där Betalningar – E-fakturor – Beställ och hantera e-fakturor.

Du kan se på, ändra eller ta bort ankomna betalningar beroende på deras status. Status anger om fakturan inte är godkänd, är godkänd eller väntar på förfallodagen, är betalad eller annat (till exempel under behandling, återkallad eller bristfällig) Du kan beställa e-fakturor också på förhand och beställa ett meddelande om en ankommen e-faktura till mobiltelefonen eller e-posten.
Kontrollera din e-fakturabeställning i op.fi eller OP-mobilen på sidan E-fakturor. Kontrollera att e-fakturabeställningen har riktats till rätt fakturerare och med rätt faktureringsgrund. Kontrollera dessutom att de uppgifter som faktureraren begär stämmer. Om det finns fel i uppgifterna, ska du ta bort e-fakturabeställningen och göra en ny beställning följande bankdag. Om uppgifterna är korrekta ska du kontakta faktureraren. Observera att du efter e-fakturabeställningen ännu kan få en faktura med det föregående faktureringssättet om fakturan har hunnit bildas för e-fakturabeställningen.
För en e-faktura behöver du ett betalkonto i andelsbanken och koder till tjänsten op.fi eller OP-mobilen. Beställ en e-faktura i samband med en ny betalning, i kontotransaktionerna eller via sidan E-fakturor. Uppgifterna som behövs för e-fakturan ser du till exempel i en tidigare faktura. Om du byter bank, ska du först avsluta din e-fakturabeställning i din gamla bank.