Hur fungerar e-fakturan?

Då du använder e-faktura får du fakturorna pappersfritt direkt till din mobil- och nätbank. Du behöver inte bekymra dig över om fakturan kommer i tid, vart den skickas och om den betalas med rätta uppgifter. Du hittar e-fakturorna som du beställt genom att logga in i tjänsten op.fi eller OP-mobilen. Alla betalningar som väntar på godkännande finns färdigt under inte godkända betalningar.

Du kan göra ändringar i ankomna e-fakturor

Du kan bläddra bland och kontrollera alla ankomna e-fakturor. Betalningens status visar om fakturan inte är godkänd, är godkänd och väntar på förfallodagen eller något annat. Du kan enkelt redigera, godkänna och ta bort ankomna e-fakturor före deras förfallodag. Du kan byta betalkonto, ändra beloppet eller tidigarelägga förfallodagen. Du kan också ta bort en betalning eller skjuta upp förfallodagen, bara du först kommer överens om det direkt med faktureraren. Du kan också betala fakturan genast när den kommer i stället för att vänta på förfallodagen.

I OP-mobilen ser du de ankomna e-fakturorna på ingångssidan under Betalningar. Beroende på status finns de under Inte godkända eller Godkända. Du kan göra ändringar i en ankommen e-faktura genom att klicka på betalningen som du vill ändra.

Du kan också välja att en e-faktura ska betalas automatiskt. Då behöver fakturorna inte godkännas separat. Debiteringen görs automatiskt på förfallodagen om inte du själv anger en tidigare förfallodag.

Du kan beställa ett meddelande om en ankommen e-faktura

Du kan beställa ett meddelande om en ankommen e-faktura som e-post eller som textmeddelande. För ett textmeddelande debiteras en avgift enligt servicetariffen.

Alternativt eller utöver detta kan du beställa meddelanden om e-fakturor till OP-mobilen. Då får du en påminnelse om du har en e-faktura som du inte har godkänt på förfallodagen.

Du kan beställa e-fakturor på förhand 

Du behöver inte alltid vänta på den första pappersfakturan, utan du kan beställa e-fakturor på förhand. Du kan söka rätt fakturerare utifrån fakturerarens namn, FO-nummer eller kontonummer. Du behöver en identifieringsuppgift av faktureraren så att din e-fakturabeställning riktas till rätt kundrelation. Identifieringsuppgiften kan till exempel vara din personbeteckning, men kontrollera alltid vad den är med faktureraren.

I OP-mobilen kan du beställa e-fakturor på ingångssidan och där Betalningar – E-fakturor – Beställ och ändra e-fakturor.

För att få en faktura som e-faktura behöver du beställa den av faktureraren. Därefter kan faktureraren ändra faktureringssättet och du får fakturan direkt till din mobil- och nätbank. När du beställer en e-faktura kan du välja ett betalkonto och på vilket sätt du vill godkänna fakturan: antingen så att du godkänner fakturan separat varje gång eller att den godkänns automatiskt. Dessutom kan du välja att fakturor under ett visst belopp som du anger ska godkännas automatiskt. Att välja e-faktura handlar bara om hur fakturan skickas, du gör själv alla betalningsrelaterade val. 

Kontrollera din e-fakturabeställning i op.fi eller OP-mobilen på sidan E-fakturor. Kontrollera att e-fakturabeställningen har riktats till rätt fakturerare och med rätt faktureringsgrund. Kontrollera dessutom att de uppgifter som faktureraren begär stämmer. Om det finns fel i uppgifterna, ska du ta bort e-fakturabeställningen och göra en ny beställning följande bankdag. Om uppgifterna är korrekta ska du kontakta faktureraren. Observera att du efter e-fakturabeställningen ännu kan få en faktura med det föregående faktureringssättet om faktureraren har hunnit bilda fakturan innan du beställde e-fakturan.

Beställ en e-faktura i samband med en ny betalning, i kontotransaktionerna eller via sidan E-fakturor. Uppgifterna som behövs för e-fakturan ser du till exempel i en tidigare faktura. Om du byter bank, också från en andelsbank till en annan, ska du först avsluta din e-fakturabeställning i din gamla bank. Observera att e-fakturor inte överförs från en bank till en annan. Därför ska du spara alla uppgifter du behöver innan du byter bank.