Hur fungerar e-fakturan?

När du har bytt pappersfakturan till e-fakturan behöver du inte bekymra dig för om fakturan kommer i tid och om den betalas med rätta uppgifter. Läs om hur den e-faktura som du har beställt fungerar, hur du hittar fakturorna och om annat som du behöver känna till.

Så här redigerar du e-fakturabeställningar

Du kan granska, godkänna och redigera dina inkommande e-fakturor i OP:s kanaler. Du hittar alla funktioner beträffande e-fakturor efter att du har loggat in i tjänsten op.fi i navigeringen i punkten Visa mera -> E-faktura. Du hittar en lista över e-fakturor som du har beställt och du kan redigera uppgifterna behändigt i Hantering av e-fakturor. Du kan ändra det debiteringskonto som du har valt för fakturor som faktureraren skickar och välja att de ska betalas automatiskt. Om du vill redigera en enskild inkommen e-faktura hittar du ytterligare information nedtill i artikeln. 

Hur får jag veta att jag har fått en e-faktura? 

Mottagningen av e-fakturor är avgiftsfri och du kan beställa en anmälan om en inkommen e-faktura till mobiltelefonen eller e-posten. För en anmälan per textmeddelande tas en avgift ut enligt servicetariffen. En anmälan per e-post är avgiftsfri.    

Hur redigerar jag inkomna e-fakturor?

Du hittar inkomna e-fakturor när du har loggat in i tjänsten op.fi och OP-mobilen. En noggrannare fakturaspecifikation finns som pdf-fil i samband med e-fakturan, om faktureraren erbjuder tjänsten. 

I tjänsten op.fi hittar du dina inkomna e-fakturor i punkten E-fakturaarkiv. Beroende på om e-fakturan betalas automatiskt på förfallodagen eller inte, hittar du dina kommande betalningar också bland Godkända eller Ej godkända betalningar. Du kan granska, redigera eller ta bort e-fakturor före förfallodagen. Du får fram anvisningar om hur du gör ändringar via Info-ikonen.  

I OP-mobilen finns e-fakturor som inkommit i avsnittet Betalningar, antingen under avsnittet Godkända eller Ej godkända betalningar beroende på om du har valt att e-fakturan ska betalas automatiskt eller inte. Du kan redigera en inkommen e-faktura genom att klicka på och aktivera den betalning som du vill redigera. I avsnittet E-fakturor i OP-mobilen ser du de e-fakturor som du har betalat tidigare.

Beställ e-fakturor på förhand 

Du behöver inte alltid vänta på en pappersfaktura, utan du kan beställa e-fakturor på förhand genom att ge faktureraren den identifierande uppgift som behövs. Med hjälp av den identifierande uppgiften kan faktureraren rikta din e-fakturabeställning till rätt kundrelation. Du kan söka rätt fakturerare utifrån dennes namn, FO-nummer eller kontonummer. 

I OP-mobilen kan du beställa e-fakturor i punkten Betalningar – E-fakturor – Beställ och hantera e-fakturor.

Välj själv när du vill betala en e-faktura

Det är möjligt att ta emot och betala fakturor oberoende av tid och rum. Om du har valt att e-fakturor ska betalas automatiskt behöver fakturorna inte godkännas separat före förfallodagen. Debiteringen görs automatiskt på förfallodagen. Du kan fortfarande redigera betalningsuppgifterna för en inkommen e-faktura på normalt sätt före förfallodagen. Du kan koppla på automatisk betalning för de e-fakturabeställningar som du har valt i Hantering av e-fakturor. 

Du kan också välja att godkänna inkomna e-fakturor separat före förfallodagen. Du hittar inkomna e-fakturor som väntar på godkännande efter inloggningen i punkten Ej godkända betalningar. Du kan redigera betalningsuppgifterna för en inkommen e-faktura på normalt sätt före förfallodagen. 

Du kan också lätt ändra e-fakturans betalningsdag så att den infaller tidigare eller senare än den förfallodag som faktureraren valt. Observera dock att faktureraren kan ta ut kostnader av dig om e-fakturan betalas senare än den ursprungliga förfallodagen.