Gör någon glad – ge pengar som gåva

Pengar hör år efter år till de mest önskade gåvorna. I dag finns det flera olika sätt att ge pengar i gåva, så nu är det lätt att övergå från sedlar till modernare sätt att ge penninggåvor.

Pengar på konto som gåva

Snabbast ger du en penninggåva som en Siirto-betalning i OP-mobilen eller Pivo. Då behöver du bara känna till mottagarens telefonnummer. I meddelandefältet kan du skriva dina hälsningar till gåvotagaren.. Du behöver inte mottagarens bank- eller kontouppgifter, och pengarna finns genast på gåvotagarens konto, också om kontot finns i en annan bank. Observera att gåvotagaren måste ha aktiverat Siirto-betalningarna.

Du kan också överföra pengar som girering, om du känner till gåvotagarens kontonummer. Be modigt om mottagarens kontonummer då du vill ge pengar som girering.

Fonder som gåva

En fondgåva är ett smidigt och enkelt gåvoalternativ. I praktiken ger du gåvobeloppet till gåvotagaren, till exempel som girering, och skriver i meddelandet att pengarna är avsedda för en fondplacering. Gåvotagaren besöker sedan banken för att själv välja vilken fond som ska tecknas för pengarna. Du kan uppmuntra till regelbundet sparande genom att ge fondgåvor på viktiga festdagar, till exempel födelsedagar.

Aktier som gåva

Genom att ge pengar eller aktier som gåva uppmuntrar du samtidigt gåvotagaren att spara och investera. Under åren kan din gåva öka i värde och bli ett stort kapital. En aktiegåva kan du välja efter gåvotagarens intressen, då den kan uppmuntra gåvotagaren att lära sig mer om investering.

För en aktiegåva behöver mottagaren ett värdeandelskonto eller aktiesparkonto där aktierna förvaras. Ett värdeandelskonto kan öppnas i tjänsten op.fi och ett aktiesparkonto i OP-mobilen. Det går inte att köpa en aktie direkt i någon annans namn, så en aktie lämpar sig inte riktigt som en överraskningsgåva.

Du kan ge bort aktier på två sätt:

  1. Girera ett visst belopp till gåvotagaren så att gåvotagaren själv kan köpa aktier till värdeandelskontot eller aktiesparkontot.
  2. Ge bort dina aktier till gåvotagarens värdeandelskonto med ett gåvobrev.

Så här skapar du ett gåvobrev

I gåvobrevet bör man ange:

  • gåvotagarens och givarens personuppgifter (namn, adress, personbeteckning och värdeandelskontonumret)
  • uppgifter om gåvan (värdepappersslag, antal och gåvans värde totalt)
  • datum och underskrifter.

Dessutom kan du i gåvobrevet fastställa uteslutning av giftorätt, det vill säga att du utesluter gåvotagarens makes giftorätt till gåvan. Om du gör det, behöver du två ojäviga vittnen och deras underskrifter på gåvobrevet. Om gåvotagaren är en bröstarvinge, kan du ange i gåvobrevet om gåvan ska beaktas som mottagarens förskott på arv eller som gåva.

Instruera gåvotagaren att lämna in gåvobrevet till sin andelsbank.

Pengar på BSP-konto som gåva

Sparar gåvotagaren till en egen bostad? Ett bra gåvoalternativ är också en insättning på gåvotagarens BSP-konto som ett bidrag till besparingarna för det kommande bostadsköpet.

En fondförsäkring som gåva

Du kan också ge en fondförsäkring som gåva. Då öppnar du försäkringen i ditt namn och anger gåvotagaren som förmånstagare. Alternativt kan en fondförsäkring med fullmakt öppnas direkt i gåvotagarens namn.

Ge en bit av en finländsk andelsbank som gåva

Ägarkundskapet i andelsbanken är en värdefull och annorlunda gåva som gläder länge. Du kan lätt överföra det belopp som behövs som en Siirto-betalning till exempel i OP-mobilen eller Pivo. Skriv utöver gratulationerna i överföringens meddelandefält att pengarna är avsedda för andelsbankens ägarkundskap.

Ägarkunderna får flera förmåner och de har dessutom rätt att påverka i beslutsfattandet i den egna andelsbanken samt att delta i utvecklingen av banken och dess tjänster.