OP Kontomeddelande

Följ kontosaldot och kontotransaktionerna med textmeddelanden

Du får ett textmeddelande alltid när något händer på ditt konto

OP Kontomeddelande skickar ett textmeddelande till din telefon, då pengar kommer in på eller tas ut från ditt konto. Du vet alltså genast, att din faktura har betalts, och om du vill, visas också saldot på ditt konto i meddelandet.

Du kan följa upp kontouppgifterna bekvämt, och var som helst

Du kan använda OP Kontomeddelande med din telefon, hemma på soffan till exempel. Mottagarens namn visas inte i meddelandena, och du kan själv välja om saldot ska visas. Du får också meddelanden om betalningar och kontoöverföringar som andra eventuella kontohavare har gjort, och vet hela tiden hur mycket pengar det finns på ditt konto.

Du ser kontotransaktionerna också mellan kontoutdragen

Då du börjar använda OP Kontomeddelande, får du information om varje transaktion på kontot till din telefon. OP Kontomeddelande kompletterar det utskrivna kontoutdraget som skickas till dig precis som förr.

Kontotransaktioner och saldoinformation till en fast månadsavgift

Med OP Kontomeddelande får du saldoinformation och transaktionsdata till din telefon. Du behöver inte längre kolla uppgifterna vid en bankautomat eller på andelsbankens kontor – och du betalar inte för de enskilda saldo- eller transaktionsförfrågningarna. Månadsavgiften för OP Kontomeddelande är 2,90 euro per månad. Om antalet betaltransaktioner per månad är större än 70, debiteras en tilläggsavgift på 2,00 euro per månad. 

Tjänsten tillhandahålls av andelsbanken.

Börja använda OP Kontomeddelande

Du kan ta i bruk OP Kontomeddelande genom att ringa vår kundtjänst eller besöka din andelsbanks kontor. Kom ihåg att ta med din mobiltelefon om du ingår ett avtal om OP Kontomeddelande på kontoret. Du kan bara använda OP Kontomeddelande för ditt eget konto.

Följ upp kontot – bekvämt och tryggt

OP Kontomeddelande skickar uppgifterna om transaktioner snabbt och behändigt som textmeddelande till din telefon. För att använda OP Kontomeddelande behöver du en mobiltelefon med ett finländskt abonnemang som kan ta emot textmeddelanden. Telefonen behöver inte var en smarttelefon, och den behöver inte heller ha pekskärm.

OP Kontomeddelande hjälper dig att enkelt följa upp transaktionerna på ditt konto utan att behöva besöka en bankautomat eller ett andelsbankskontor. Du får ett textmeddelande om en betalning så snart den har debiterat ditt konto. Du kan också beställa information om saldot på ditt konto, så du alltid kan kolla om du har tillräckligt mycket pengar på kontot för t.ex. ett inköp. Om kontot också har andra innehavare eller om du har gett dina närmaste dispositionsrätt till kontot, får du information om deras köp- och uttagstransaktioner på kontot per textmeddelande. 

Textmeddelandena om kontotransaktioner och saldon fungerar som komplement till kontoutdraget. Om du inte använder OP:s digitala tjänster, får du fortfarande månatligen ett utskrivet kontoutdrag för vart och ett av dina brukskonton per post till hemmet. 

OP Kontomeddelande ger sinnesfrid och en trygghet i uppföljningen av det egna kontot och ekonomin.

Vi erbjuder olika alternativ för betalning av fakturor. Läs mer om olika sätt att betala räkningar och hitta det sätt som passar just dig allra bäst.

 

Det känns tryggt då jag genast får veta vad som händer på kontot. En gammal människa orkar inte alltid gå till banken, och den är ju inte ens öppen varje dag.

Brita Kinnunen Pensionär, Haukipudas

Transaktions- och saldoförfrågningar till en fast månadsavgift

Månadsavgiften för OP Kontomeddelande är 2,90 euro. Om ditt konto har över 70 betalningstransaktioner under en månad, debiteras en tilläggsavgift på 2,00 euro för den månaden. Om du är ägarkund i andelsbanken tas serviceavgifterna i första hand ut från den OP-bonus som samlats för dina ärenden.

Eftersom du får information om dina kontotransaktioner till telefonen, behöver du inte längre besöka bankautomater eller andelsbankskontor för att få reda på dem. Du sparar alltså in avgifterna för enskilda transaktions- och saldoförfrågningar – du betalar bara månadsavgiften för OP Kontomeddelande.

 

Vad är OP Kontomeddelande?

OP Kontomeddelande är en tjänst som sänder kontohavaren textmeddelanden om kontotransaktioner – betalningar, räkningar och gireringar. Du kan också beställa aktuella saldouppgifter i meddelandena. Med hjälp av meddelandena följer du lätt läget på ditt konto, försäkrar dig om att betalningarna avgår i tid och ser vad eventuella andra kontoanvändare gör.

Kan jag ansluta OP Kontomeddelande till vilket konto som helst?

Du kan beställa OP Kontomeddelande till ett konto som du äger. OP Kontomeddelande är personligt, och därmed kan du inte beställa meddelanden som gäller en anhörigs konto även om du skulle ha dispositionsrätt till hens konto.

Hurdan information sänder OP Kontomeddelande och när? 

OP Kontomeddelande sänder ett textmeddelande om alla dina kontotransaktioner. Du kan själv välja om också kontosaldot ska visas i meddelandena. Du får till exempel ett textmeddelande varje gång du betalar med bankkort i en butikskassa eller när pensionen betalats in på ditt konto. Du får också ett textmeddelande när till exempel en telefonräkning betalas från ditt konto.
Meddelandena kommer kl. 8–22, så de väcker dig inte nattetid. Om kontotransaktioner som skett under den tysta tiden får du ett meddelande på morgonen efter klockan 8.

Fungerar OP Kontomeddelande i alla telefoner?

För att använda tjänsten OP Kontomeddelande behöver du en mobiltelefon med ett finländskt abonnemang som kan ta emot textmeddelanden. Telefonen behöver inte vara en smarttelefon.

Är det tryggt att använda OP Kontomeddelande?

Du kan beställa textmeddelanden endast till din egen mobiltelefon och endast om transaktioner som gäller ditt eget konto. Meddelandets mottagare kan inte identifieras på basis av innehållet.

För vem lämpar sig OP Kontomeddelande?

OP Kontomeddelande lämpar sig för kunder som inte vill eller kan börja använda våra digitala tjänster eller som inte har en smarttelefon. Tjänsten fungerar som ett stöd för hanteringen av den dagliga ekonomin och erbjuder säkerhet angående läget på ens konto.

Hur tar jag i bruk OP Kontomeddelande?

Ringa vår kundtjänst på numret 0100 0500 (lna/msa) eller besöka din andelsbanks kontor.

Vad kostar tjänsten OP Kontomeddelande?

Månadsavgiften för OP Kontomeddelande är 2,90 euro per månad. Om ditt konto har över 70 betalningstransaktioner på en månad, debiterar vi en tilläggsavgift på 2,00 euro för den månaden.