SEPA-maksulla voit maksaa kaikkiin SEPA-alueen maihin.

Vad är en SEPA-betalning?

SEPA (Single Euro Payments Area), dvs. det gemensamma eurobetalningsområdet, är ett projekt där EU-kommissionen, Europeiska centralbanken och de europeiska bankerna i samarbete har upprätta en hemmamarknad för betalningarna inom hela det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Varför används SEPA?

SEPA är en del av den långvariga europeiska integrationsprocess som den gemensamma eurovalutan är ett synligt exempel på. SEPA främjar EU-medborgarnas och de europeiska företagens rörelsefrihet och handel. Betalningarna i euro inom området skiljer sig inte från inrikesbetalningarna.

Vad är en SEPA-betalning?

SEPA-betalningen, dvs. SEPA-gireringen, är en girering som följer den europeiska standarden för gireringar. Med en SEPA-betalning är det möjligt att utföra alla betalningar i euro inom det gemensamma eurobetalningsområdet.

I en SEPA-girering anges betalarens och mottagarens bankförbindelse alltid i det internationella IBAN-kontonummerformatet. IBAN = (International Bank Account Number) internationellt kontonummer.

Bankerna i Finland har avtalat om att finländska referensnummer identifieras och förmedlas till mottagaren i SEPA-gireringar.

Vad är SEPA-expressbetalning?

Med SEPA-expressbetalningen, som de europeiska bankerna har tagit i bruk, överförs pengarna mellan banker i realtid dygnet runt, alla dagar. I fortsättningen överförs en betalning i euro som godkänts för betalning i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen från OP också till en annan bank i realtid alltid då det är möjligt. Övergången till betalning i realtid sker stegvis. På motsvarande sätt tar OP också emot betalningar från andra banker i realtid.

Förutsättningen för att en betalning ska överföras genast är att också den andra banken förmedlar betalningar i realtid. Över hälften av bankerna inom SEPA-området använder redan nu tjänsten och under 2020 uppskattas den utvidgas att gälla de flesta bankerna, också i Finland.

 

Vilka länder hör till SEPA-området?

SEPA-området består av 36 länder, dvs.

  • EU-länderna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike
  • EES-länderna: Island, Liechtenstein, Norge, Monaco
  • Andorra, San Marino, Schweiz, Vatikanen

Vilka banker ingår i SEPA?

Nästan alla banker inom SEPA-området, med undantag för investeringsbankerna, samt alla finländska banker ingår i SEPA.

Vilka är SEPA-tjänsterna?

SEPA-tjänster är SEPA-girering, SEPA-expressbetalning och SEPA-direktdebitering. OP:s produkt kallas SEPA-betalning.

Vilka valutor gäller SEPA?

SEPA-tjänsterna är alltid i euro.

Hur snabbt förmedlas en SEPA-betalning?

En betalning som betalas som en SEPA-girering ska finnas hos mottagarens bank senast bankdagen efter betalningsuppdraget. En SEPA-expressbetalning ska vara till mottagarens förfogande inom 20 sekunder från det att betalningen har godkänts.

Vilka är de internationella betalrutinerna inom SEPA-området?

Vår inhemska betalrörelse är i europeiskt perspektiv högklassig, och våra betalningar består till största delen av gireringar och kortbetalningar. Det internationella kontonumret IBAN och bankkoden BIC är välkända för företag och privatpersoner som idkar handel.

SEPA förenhetligar betalrutinerna i de olika länderna i hela Europa. Inom SEPA-området finns till exempel fortfarande länder där man använder checkar och kontanter, medan kortbetalningar och gireringar är vardag för finländarna. 

Tack vare SEPA har de här skillnaderna i betalningarna minskat mellan européerna, då det finns tillgång till effektiva tjänster som fungerar likadant oberoende av land. Betalningarna förmedlas enligt gemensamma regler och med en förutsägbar hastighet.

SEPA för privatkunder

Med en SEPA-betalning kan du överföra pengar till alla länder inom SEPA-området, inklusive Finland och OP Gruppen, om du har mottagarens bankförbindelseuppgifter i internationellt format.

En SEPA-betalning medför inga kostnader och ingen serviceavgift tas ut för den.

SEPA för företag

SEPA-expressbetalningen underlättar företagets vardag. Du kan få pengar från andra banker på ditt företags konto inom några sekunder, dygnet runt, varje dag i året. Det här förbättrar likviditetshanteringen i företaget, eftersom pengarna genast står till förfogande. Också betalningarna övergår till realtid.

Det lönar sig att ta reda på om det går att ändra företagets processer eller system så att företaget får full nytta av betalningarna i realtid.