SEPA-betalningen

SEPA-gireringen är en girering som följer den europeiska gireringsstandarden. Med en SEPA-girering är det möjligt att utföra alla betalningar i euro inom det gemensamma eurobetalningsområdet.

En SEPA-girering är i allmänhet framme senast nästa vardag, medan en SEPA-expressbetalning i euro förmedlas i eurobetalningsområdet på några sekunder. SEPA-betalningar förmedlas från OP till andra banker i Finland och Europa i realtid som SEPA-expressbetalningar alltid då det är möjligt. 

Realtidsbetalningar på några sekunder

Betalningar blir snabbare i hela eurobetalningsområdet, då allt fler banker ersätter SEPA-gireringen med SEPA-expressbetalning.  

  • Tillgångarna överförs och kan användas på kontot inom 10 sekunder från det att betalningen har sänts 24/7 varje dag.
  • Mellan bankerna som är verksamma i Finland finns ingen övre gräns i euro. Det ingår också banker från andra länder i användargruppen som inte tillämpar någon över gräns. Inom SEPA-området är den allmänna maximigränsen för närvarande 100 000 euro.
  • Samma tjänst fungerar inom hela SEPA-området mellan de banker som är med i tjänsten.
  • De största bankerna i Finland och i hela SEPA-området har tagit tjänsten i bruk åtminstone i den utsträckningen att de mottar expressbetalningar. Bankerna ansluter sig till tjänsten enligt sin egen tidtabell och börjar tillhandahålla tjänsten stegvis.

Hur kan jag börja använda SEPA-expressbetalning?

  • Du får tillgång till SEPA-expressbetalning utan särskilda åtgärder. Betalningar i euro som godkänts för omedelbar betalning överförs i tjänsten op.fi. OP-mobilen och Pivo från OP till en annan bank i realtid alltid då det är möjligt. Förutsättningen för att en betalning ska överföras genast är att också den mottagande banken behandlar betalningar i realtid.
  • SEPA-expressbetalningar kan också tas emot i realtid utan extra åtgärder.
  • Betalningar mellan OP-konton förmedlas alltid i realtid.

Du vet väl att du som vår företagskund kan underlätta ditt företags vardag genom betalningar i realtid?

Varför används SEPA?

SEPA är en del av den långvariga europeiska integrationsprocess som den gemensamma eurovalutan är ett synligt exempel på. SEPA främjar EU-medborgarnas och de europeiska företagens rörelsefrihet och handel. Betalningarna i euro inom området skiljer sig inte från inrikesbetalningarna.

Vilka betalningar förmedlas som SEPA-expressbetalningar?

Alla betalningar där den mottagande banken kan motta SEPA-expressbetalningar och där förfallodagen är genast. 

Vad händer om den mottagande banken inte är med i SEPA-expressbetalningstjänsten?

Om den mottagande banken inte är med i tjänsten, överförs betalningen som en vanlig SEPA-girering.

Om en betalning inte sänds som en SEPA-expressbetalning, hur snabbt är den på mottagarens konto?

Inrikesbetalningar och SEPA-betalningar i euro är framme hos den andra banken inom SEPA-området samma dag, om betalningen görs i tjänsten op.fi eller OP-mobilen före kl. 14. Betalningar som görs efter det är framme följande vardag. Betalningar redovisas på konton flera gånger per dag. Betalningar som har förfallodag i framtiden eller som är återkommande förmedlas ännu inte som SEPA-expressbetalning.

I vilket format ska kontonumret anges?

I en SEPA-girering anges betalarens och mottagarens bankförbindelse alltid i det internationella IBAN-kontonummerformatet. IBAN = (International Bank Account Number) internationellt kontonummer.

Vilka länder hör till SEPA-området?

SEPA-området består av 36 länder, dvs.

  • EU-länderna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike
  • EES-länderna: Island, Liechtenstein, Norge, Monaco
  • Andorra, San Marino, Schweiz, Storbritannien, Vatikanen

Vilka valutor gäller SEPA?

SEPA-tjänsterna är alltid i euro.

Vad betyder förkortningen SEPA?

SEPA (Single Euro Payments Area), dvs. det gemensamma eurobetalningsområdet, är ett projekt där EU-kommissionen, Europeiska centralbanken och de europeiska bankerna i samarbete har upprätta en hemmamarknad för betalningarna inom hela det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.