OP yleiskuva digitaalisuus

Gireringar

Hos OP får du automatiskt tillgång till gireringar i realtid i alla kanaler
1

Realtidsbetalningar på några sekunder

Gireringar i euro överförs på några sekunder mellan de banker som är med i SEPA expressbetalningstjänsten.

2

Enklare likviditetshantering

Pengarna överförs i realtid och ankommande medel är direkt tillgängliga. Det räcker med ett enda bankkonto för att täcka hela eurobetalningsområdet.

3

Du får genast informationen om betalningarna

Du kan avstämma ditt företags säljreskontra redan samma dag. Genom det kan du påskynda leveranserna och förbättra kundbetjäningen.

 

Du betalar smidigt och förmånligt

Finland hör till det gemensamma eurobetalningsområdet, det vill säga SEPA, och gränsöverskridande betalningar i euro inom det skiljer sig inte från inrikesbetalningar. Du kan lämna betalningsuppdrag dygnet runt varje dag i året. Avgiften för betalningarna är densamma inom hela eurobetalningsområdet.

Betalningsuppdrag som har godkänts och levererats i material senast kl. 14 en bankdag förmedlas under samma dag, senast inom några timmar, till andra banker inom hela SEPA-området.

Betalningar i realtid kan göras utan övre gräns i nästan alla banker som är verksamma i Finland. Vissa europeiska banker har tills vidare en övre gräns på 100 000 euro för enskilda betalningar. Om din betalning är i en annan valuta än euro eller om en valutabetalning riktar sig till ett land utanför SEPA-området, kan du läsa mer om internationella betalningar.

SEPA expressbetalningarna blir stegvis allt vanligare i Europa, och bankerna ansluter sig till tjänsten enligt sin egen tidtabell. En del av bankerna kan till en början erbjuda endast mottagning av expressbetalningar.

Hur kan jag börja använda SEPA expressbetalningar?

  • Som kund hos OP får du tillgång till SEPA expressbetalningar utan särskilda åtgärder. Det här gäller både mottagning av SEPA expressbetalningar och avgående expressbetalningar.
  • Företagskundernas vanliga SEPA-gireringar förmedlas som expressbetalningar i företagens betalningstjänster såsom OP:s nättjänst och OP:s mobilappar. Du kan välja SEPA expressbetalning som betalningstyp också i Web Services-kanalen.
  • Med hjälp av skräddarsydda gränssnittslösningar kan du automatisera betalningarna i realtid enligt ditt företags behov. Läs mer om API-lösningar för betalningar.
  • Serviceavgiften för SEPA expressbetalningar är densamma som för andra referensgiron och gireringar med meddelande.

Hur kan betalningen i realtid användas?

Det går att göra och ta emot betalningar i realtid (SEPA expressbetalningar) när som helst: tjänsten fungerar 24 timmar i dygnet varje dag.

Mellan vilka bankers konton fungerar betalningen i realtid?

Det går att göra och ta emot betalningar i realtid i hela Europa: samma tjänst fungerar inom hela SEPA-området mellan de banker som tagit i bruk tjänsten. Det är möjligt att tjänsten kan omfatta 34 länder i Europa.

Vad händer om man betalar en betalning i realtid och den mottagande banken inte tillhandahåller tjänsten?

OP preciserar hanteringen av avgående betalningar före ibruktagningen av expressbetalningar i realtid.

I vilken valuta görs expressbetalningarna?

SEPA expressbetalningarna i realtid är betalningar i euro.

Spelar beloppet av expressbetalningen någon roll?

Mellan banker som är verksamma i Finland finns ingen övre gräns i euro. Inom SEPA-området är maximigränsen nu 15 000 euro. Den över gränsen kommer sannolikt att stiga inom hela SEPA-området och banker också från andra länder ansluter sig till gruppen av användare utan övre gräns (ClosedUser Group, CUG).

Hur uppdateras de ankomna betalningarna i fortsättningen?

Det är redan nu möjligt att avhämta dagens konto- och referenstransaktioner med en camt.052-transaktionsförfrågan i Web Services-kanalen 24/7/365. En mer automatisk integrering av systemen via API-gränssnitt blir möjlig senare.

Hur ser man att betalningen är en expressbetalning?

Som tilläggsinformation för transaktionen står det “SEPA EXPRESSBETALNING”. Texten syns bl.a. på kontoutdraget och i transaktionsförfrågan. För en betalning som ankommit från en annan bank som en vanlig girering är samma tilläggsinformation “SEPA-BETALNING”.

Vad händer med de nuvarande ilbetalningarna (expressbetalningarna) i Finland?

När de finländska bankerna har anslutit sig till den nya SEPA expressbetalningstjänsten ersätts den gamla ilbetalningen med den nya geografiskt mer omfattande tjänsten i realtid. Bankerna ansluter sig till den nya tjänsten enligt egna tidtabeller.