Liikenteen valot

SEPA expressbetalning

Betalningarna i realtid på företagets konto
1

Betalningarna på kontot ännu snabbare än förr

Du kan få pengar från andra banker på ditt företags konto inom några sekunder, dygnet runt, varje dag.

2

Informationen om ankommande betalningar kan utnyttjas genast

Företaget kan avstämma säljreskontran redan samma dag för att påskynda leveranserna och förbättra kundbetjäningen.

3

Likviditetshanteringen blir lättare och driftskapitalet effektivare

De ankommande pengarna kan användas genast. Det räcker med ett bankkonto för att täcka hela eurobetalningsområdet.

Betalningar i realtid i hela Europa

Betalningarna sker allt oftare i realtid inom hela eurobetalningsområdet i och med den nya realtidsbetalningen SEPA expressbetalning. Betalningarna i euro överförs på några sekunder mellan bankerna som tillhandahåller tjänsten. Bankerna ansluter sig till tjänsten enligt sin egen tidtabell, men tjänsten uppskattas vara i bruk i stor utsträckning inom hela SEPA-området före utgången av 2019.

Som kund hos OP kan du ta emot SEPA expressbetalningar i realtid från och med våren 2019 automatiskt utan separata åtgärder. Det lönar sig att ta reda på om det går att ändra företagets processer eller system så att företaget får full nytta av betalningarna i realtid.

Du får tillgång till sändning av betalningar i realtid vid en tidpunkt som preciseras senare.

SEPA expressbetalningen i ett nötskal

  • Tillgångarna överförs och kan användas på kontot inom 10 sekunder från det att betalningen har sänts 24/7 varje dag.

  • Samma tjänst fungerar inom hela SEPA-området mellan de banker som är med i tjänsten.

  • Expressbetalningen använder sig av det existerande SEPA-betalningssystemet. Betaltjänstleverantörerna kan antingen ta emot expressbetalningar eller både ta emot och sända expressbetalningar.

  • Mellan bankerna som är verksamma i Finland finns ingen övre gräns i euro. Inom SEPA-området är maximigränsen nu 15 000 euro.

Hur kan jag börja ta emot betalningar i realtid?

  • Du kan ta emot betalningar i realtid utan separata åtgärder. Du behöver bara ett konto som lämpar sig för skötseln av betalningsrörelse i euro i OP Gruppen.

  • När betalarens bank sänder betalningen som en SEPA expressbetalning finns pengarna på ditt konto inom 10 sekunder. 

  • Full nytt av tjänsten får du då du redan samma dag utnyttjar informationen om en ankommen betalning för leveranser och i kundbetjäningen.

Vad kostar en SEPA expressbetalning?

  • Serviceavgiften för ankommande SEPA expressbetalningar är samma som för ankommande referensgiron och gireringar med meddelande.

Hur kan betalningen i realtid användas?

Det går att göra och ta emot betalningar i realtid (SEPA expressbetalningar) när som helst: tjänsten fungerar 24 timmar i dygnet varje dag.

Mellan vilka bankers konton fungerar betalningen i realtid?

Det går att göra och ta emot betalningar i realtid i hela Europa: samma tjänst fungerar inom hela SEPA-området mellan de banker som tagit i bruk tjänsten. Det är möjligt att tjänsten kan omfatta 34 länder i Europa.

Vad händer om man betalar en betalning i realtid och den mottagande banken inte tillhandahåller tjänsten?

OP preciserar hanteringen av avgående betalningar före ibruktagningen av expressbetalningar i realtid.

I vilken valuta görs expressbetalningarna?

SEPA expressbetalningarna i realtid är betalningar i euro.

Spelar beloppet av expressbetalningen någon roll?

Mellan banker som är verksamma i Finland finns ingen övre gräns i euro. Inom SEPA-området är maximigränsen nu 15 000 euro. Den över gränsen kommer sannolikt att stiga inom hela SEPA-området och banker också från andra länder ansluter sig till gruppen av användare utan övre gräns (ClosedUser Group, CUG).

Hur uppdateras de ankomna betalningarna i fortsättningen?

Det är redan nu möjligt att avhämta dagens konto- och referenstransaktioner med en camt.052-transaktionsförfrågan i Web Services-kanalen 24/7/365. En mer automatisk integrering av systemen via API-gränssnitt blir möjlig senare.

Hur ser man att betalningen är en expressbetalning?

Som tilläggsinformation för transaktionen står det “SEPA EXPRESSBETALNING”. Texten syns bl.a. på kontoutdraget och i transaktionsförfrågan. För en betalning som ankommit från en annan bank som en vanlig girering är samma tilläggsinformation “SEPA-BETALNING”.

Vad händer med de nuvarande ilbetalningarna (expressbetalningarna) i Finland?

När de finländska bankerna har anslutit sig till den nya SEPA expressbetalningstjänsten ersätts den gamla ilbetalningen med den nya geografiskt mer omfattande tjänsten i realtid. Bankerna ansluter sig till den nya tjänsten enligt egna tidtabeller. 

 

E-fakturering är ett tryggt, praktiskt och kostnadseffektivt sätt att fakturera konsumenter och företag.

Ankommande utlandsbetalningar gör det möjligt att på ett konto i OP ta emot betalningar i valuta och betalningar från länder utanför SEPA-området.