Tillväxträntekonto

Sparkonto för flexibelt sparande
Aktuellt

Upp till över 3 % ränta på Tillväxträntekontot

Om du öppnar ett Tillväxträntekonto får du med den nuvarande räntenivån en ränta på cirka 3,0 procent med en insättning på 10 000–49 999 euro. Med en insättning på mer än 50 000 euro blir räntan hela 3,4 procent.

Läs mer om hur räntan bestäms under ”Insättningsränta” och öppna ett Tillväxträntekonto redan i dag.

Läs mera Stäng

Ett flexibelt konto för sparande och förvaring av medel

På kontot kan du spara regelbundet och göra engångsinsättningar när som helst. Vid behov kan du enkelt använda besparingarna på sparkontot.

Ju mer du sparar på sparkontot, desto högre blir räntan

På besparingarna på Tillväxträntekontot betalas insättningsränta. Räntan på sparkontot bestäms enligt det sparade beloppet och det räntesteg som uppnåtts utgående från det.

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-bonus för dina besparingar

Besparingarna på kontot ger ägarkunder OP-bonus som används för avgifter och provisioner för bank- och försäkringstjänster. Under 2023 får du som ägarkund 30 % mer OP-bonus. År 2024 samlas det ännu mer bonus: 40 % mer än normalt.

Vad är ett Tillväxträntekonto och för vem lämpar det sig?

Ett Tillväxträntekonto är ett flexibelt sparkonto för fortlöpande sparande. Det är enkelt att spara på kontot, för du kan spara regelbundet i egen takt och göra engångsinsättningar. Det är dessutom lönsamt, eftersom du får ränta på besparingarna. Du kan börja spara redan med ett litet belopp.

Kontot passar dig som sätter värde på enkelt och säkert förvar och som vill att besparingarna vid behov är lätt disponibla. Du kan ta ut pengar från kontot avgiftsfritt fyra gånger per år och medlen på kontot skyddas av insättningsgarantin. Den maximala insättningen på kontot är 300 000 euro.

Vad får jag för ränta?

Tillväxträntekontot har tre räntesteg. Räntan bestäms enligt det sparade beloppet och det räntesteg som uppnåtts utgående från det. Ju mer du sparar på kontot, desto högre blir insättningsräntan. Läs mer om hur räntan bestäms under ”Insättningsränta”.

Insättningsränta Bestämning, betalning och beskattning av räntan
Kontots räntesteg
 
Tillväxträntekontot har tre räntesteg. På det första räntesteget är räntan fast, och på de övriga stegen är räntan bunden till referensräntan 3 mån. euribor, från vilken en fast marginal dras av. Räntan på kontot är alltid minst 0,20 % och högst 6,00 %. Du ser kontoräntan när du öppnar ett konto.
 
 • På en insättning under 10 000 euro beräknas räntan enligt det första räntesteget. Räntan på det första räntesteget är fast 0,20 procent.
 • På en insättning på 10 000–49 999 euro beräknas räntan enligt det andra räntesteget. På det andra räntesteget är räntan 3 mån. euribor minus en marginal på 0,90 procent.
 • På en insättning på 50 000–300 000 euro beräknas räntan enligt det tredje räntesteget. På det tredje räntesteget är räntan 3 mån. euribor minus en marginal på 0,50 procent.
Räntesteg Insättningsbelopp Insättningsränta
Räntesteg 1 0–9 999 euro Fast 0,20 %
Räntesteg 2 10 000–49 999 euro 3 mån. euribor minus marginalen 0,90 %
Räntesteg 3 50 000–300 000 euro 3 mån. euribor minus marginalen 0,50 %

Namnet på euriborräntan anger den tid under vilken räntan på lånet hålls oförändrad. Räntan på ett tillväxträntekonto som bundits till 3 mån. euribor justeras med 3 månaders mellanrum från kontoöppningsdagen. Referensräntan på tillväxträntekontot bestäms enligt räntenoteringen på justeringsdagen och räntan minskas med en marginal.

Du kan kontrollera Euriborräntorna i realtid på Finlands Banks webbplats. Till Finlands Banks webbplats > 

Till Finlands Banks webbplats

Beräkning och bestämning av insättningsräntan

Räntan betalas på hela insättningen enligt räntesatsen på det räntesteg som nåtts. Räntan betalas på kontot i början av följande kalenderår.

Räntan på kontot beräknas separat på varje dags saldo.

Beskattning

I samband med räntebetalningen tas det ut källskatt på räntan. Insättningen och räntan behöver inte uppges i beskattningen.

Kontrollera hur räntan för ditt konto bestäms

Logga in i tjänsten op.fi med OP:s koder och gå till uppgifterna för ditt Tillväxträntekonto för att kontrollera beräkningsgrunden för räntan. Om du inte har OP:s koder, ring vår kundtjänst på 0100 0500 (mån.–fre. 8–16). Kundtjänsten berättar hur du enklast kan kontrollera räntan för ditt konto.

Logga in i tjänsten op.fi och gå till kontouppgifterna

Exempel 1: Första räntesteget

På tillväxträntekontot har 5 000 euro satts in. Räntan beräknas enligt det första steget. Räntan på det första steget är fast 0,20 %.

Exempel 2: Andra räntesteget

På tillväxträntekontot har 15 000 euro satts in. Räntan beräknas enligt det andra steget. Om referensräntan 3 mån. euribor är till exempel 2,50 %, avdras från den en marginal på 0,90 % och räntan blir då 1,60 %. Räntan justeras med tre månaders mellanrum från kontoöppningsdagen.

Exempel 3: Tredje räntesteget

På tillväxträntekontot har 150 000 euro satts in. Räntan beräknas enligt det tredje steget. Om referensräntan 3 mån. euribor är till exempel 2,50 %, avdras från den en marginal på 0,50 % och räntan blir då 2,00 %. Räntan justeras med tre månaders mellanrum från kontoöppningsdagen.

Exempel 4: Kontots minimi- och maximiränta

Kontots ränta är alltid minst 0,20 % och högst 6,00 % vilket betyder att räntan hålls mellan de här värdena. Om räntan på kontot efter marginalminskningen skulle vara 0,00 %, betalas ändå 0,20 % ränta på kontot.

Banken har rätt att ändra avtalet, villkoren för det och tariffen. Banken informerar om ändringar i enlighet med villkoren. Du hittar villkoren för kontot under “Kontovillkor”.

Du kommer väl ihåg att du som ägarkund i andelsbanken samlar OP-bonus för medlen på Tillväxträntekontot.

 • På ett tillväxträntekonto kan du spara regelbundet och göra engångsinsättningar.
 • Du kan ta ut pengar eller girera pengar till ett annat konto från tillväxträntekontot avgiftsfritt fyra gånger per år. För avgiftsbelagda uttag debiteras avgifter enligt bankens servicetariff som gäller vid respektive tidpunkt.
 • Du kan enkelt följa transaktionerna på tillväxträntekontot och göra gireringar i OP-mobilen och tjänsten op.fi.
 • Till tillväxträntekontot kan inte anslutas till exempel ett kort. Banken kan också avtala om andra uttags- eller användningsbegränsningar.

Besparingarna på kontot skyddas av insättningsgarantin. Insättningsgarantin ersätter högst 100 000 euro av insättarens insättningar i en och samma inlåningsbank. De banker som hör till OP Gruppen betraktas som en enda bank när det gäller insättningsgarantin.

Insättningsgarantin skyddar insättarens medel på kontot, om inlåningsbanken skulle bli insolvent. Om inlåningsbanken har försatts i konkurs eller om den har bestående betalningssvårigheter, betalar Verket för finansiell stabilitet ersättningar till bankens insättare ur insättningsgarantifondens medel.

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-bonus som minskar avgifterna för dina bank- och försäkringstjänster. För 2023 samlar du 30 procent mer OP-bonus och för 2024 hela 40 procent mer än normalt.

OP-bonus samlas för

 • medel på sparkonton
 • bolån, studielån och banklån med säkerhet
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring samt fortlöpande reseförsäkring.

OP-bonus är skattefri. Därför används bonus automatiskt till exempel för service- och expeditionsavgifter för lån och försäkringspremier.

Som ägarkund får du också rejäla förmåner och rabatter. Du får till exempel de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter till slutet av 2024 samt ränta på ditt Brukskonto. Det är också förmånligare för dig att spara och placera.

Observera att banken har rätt att ändra avtalet, villkoren för det och tariffen. Banken informerar om ändringar i enlighet med villkoren.

Kontot tillhandahålls av andelsbanken.