Perhe yhdessä

Tillväxträntekonto

Ett smidigt och tryggt reservkonto för ditt hushåll

Ett tillväxträntekonto passar bra för hushållets besparingar som du inte har planerat någon aktiv användning för. När du har öppnat ett konto kan du flexibelt spara på det som du vill.

 • Du har tillgång till dina besparingar om du behöver dem. Du kan avgiftsfritt ta ut pengar från kontot fyra gånger om året.
 • Efter öppningsinsättningen kan du göra insättningar som du vill.
 • Inlåningsräntan är minst 0,150 % och högst 6,000 %.
 • Du kan sätta in högst 300 000 euro på kontot.
 • Kontoavtal som ingåtts på nätet sparas i ett elektroniskt arkiv. Där kan du i fortsättningen granska och skriva ut dem

Tillgångarna på ett tillväxträntekonto ger OP-bonus. Läs mer i avsnittet "Dina förmåner"! 

Du kan sätta in pengar på tillväxträntekontot alltid när du får pengar över. Pengarna är tillgängliga då du behöver dem.
Tarja Rostén, servicechef, Länsi-Suomen OP‚ OP

Räntesatsen på tillväxträntekontot kan stiga i takt med att insättningsbeloppet växer.

Steg 1

fast 0,150 %

0,00 - 9 999,99 euro

Steg 2

3 mån. euribor minus 0,90 procentenheter

10 000,00 - 49 999,99 euro

Steg 3

3 mån. euribor minus 0,50 procentenheter

50 000,00 - 300 000,00 euro

Kontot har tre differentieringsnivåer. På den lägsta nivån är räntan fast och på de två andra är räntan bunden till 3 mån. euribor 360. Räntan utbetalas på hela insättningen på basis av räntesatsen på den differentieringsnivå som uppnåtts samt på basis av insättningsbeloppet och förändringarna i marknadsräntan. Räntegrunden är dagssaldot. Inlåningsräntan är minst 0,150 % och högst 6,000 %.

Det går att ta ut pengar eller girera pengar till ett annat konto från tillväxträntekontot avgiftsfritt fyra gånger per år. För avgiftsbelagda uttag debiteras avgifter enligt den servicetariff som gäller vid respektive tidpunkt.

Kapitalet och insättningsräntan omfattas av insättningsgarantin upp till det lagstadgade beloppet. De banker som hör till OP Gruppen betraktas som en enda bank vad gäller insättningsgarantin.

Läs kontovillkoren.

OP-bonus

Som ägarkund samlar du OP-bonus till exempel för

 • lån
 • sparande och placering
 • medel på konton
 • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion och
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Förmåner för ägarkunder

 • Som ägarkund får du också bättre ränta på ditt brukskonto: 0,10 % (normalt 0,00 %).
 • Som ägarkund får du fast ränta på ett nytt bolån för hela lånetiden, rent av för 25 år. På så vis försäkrar du dig om att räntekostnaderna för ditt bolån hålls oförändrade under hela lånetiden.
 • Som ägarkund får du studielån utan expeditionsavgift, då du ansöker om lån via tjänsten op.fi.

Kontot beviljas av andelsbanken.