Tillväxträntekonto

Sparkonto för flexibelt sparande

Ett flexibelt konto för sparande och förvaring av medel

På kontot kan du spara regelbundet och göra engångsinsättningar när som helst. Vid behov kan du enkelt använda besparingarna på sparkontot.

Ju mer du sparar på sparkontot, desto högre blir räntan

Räntan på kontot bestäms enligt det sparade beloppet och det räntesteg som uppnåtts utgående från det. Med ränteräknaren räknar du behändigt ut hur mycket ränta du för tillfället kunde få på dina besparingar.

Gå till Ränteräknaren för Tillväxträntekontot >

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-bonus för dina besparingar

Besparingarna på kontot ger ägarkunder OP-bonus som används för avgifter och provisioner för bank- och försäkringstjänster. Som ägarkund får du 40 procent mer bonus år 2024 än normalt.

Vad är ett Tillväxträntekonto och för vem lämpar det sig?

Ett Tillväxträntekonto är ett flexibelt sparkonto för fortlöpande sparande. Det är enkelt att spara på kontot, för du kan spara regelbundet i egen takt och göra engångsinsättningar. Det är dessutom lönsamt, eftersom du får ränta på besparingarna. Du kan börja spara redan med ett litet belopp.

Kontot passar dig som sätter värde på enkelt och säkert förvar och som vill att besparingarna vid behov är lätt disponibla. Du kan ta ut pengar från kontot avgiftsfritt fyra gånger per år och medlen på kontot skyddas av insättningsgarantin. Den maximala insättningen på kontot är 300 000 euro.

Vad får man för ränta på sparkontot?

Tillväxträntekontot har tre räntesteg och på kontots saldo betalas ränta enligt det högsta räntesteg som nåtts. Genom att spara mer på kontot kan du uppnå ett högre räntesteg och få bättre ränta. Det första räntesteget har en fast ränta. Det andra och det tredje steget har en rörlig ränta som bildas av referensräntan euribor 3 mån. och en marginal som dras av från den. Läs mer om hur räntan bestäms under ”Insättningsränta”.

Insättningsränta Bestämning, betalning och beskattning av räntan
Kontots räntesteg
 
Tillväxträntekontot har tre räntesteg. Det första räntesteget har en fast insättningsränta på 0,40 procent. Det andra och det tredje steget har en rörlig ränta som bildas av referensräntan euribor 3 mån. och en marginal som dras av från den. Det andra och det tredje stegets ränta är alltid minst 0,40 procent och högst 6,00 procent. Du ser kontoräntan när du öppnar ett konto.
 
 • På en insättning under 10 000 euro beräknas räntan enligt det första räntesteget. Räntan på det första räntesteget är fast 0,40 procent.
 • På en insättning på 10 000–49 999 euro beräknas räntan enligt det andra räntesteget. På det andra räntesteget är räntan 3 mån. euribor minus en marginal på 0,90 procentenheter.
 • På en insättning på 50 000–300 000 euro beräknas räntan enligt det tredje räntesteget. På det tredje räntesteget är räntan 3 mån. euribor minus en marginal på 0,50 procentenheter.
Räntesteg Insättningsbelopp Insättningsränta
Räntesteg 1 0–9 999 euro Fast 0,40 %
Räntesteg 2 10 000–49 999 euro 3 mån. euribor minus en marginal på 0,90 procentenheter
Räntesteg 3 50 000–300 000 euro 3 mån. euribor minus en marginal på 0,50 procentenheter

Namnet på euriborräntan anger den tid under vilken Euriborräntan hålls oförändrad. Det här innebär att Euriborräntan på det andra och tredje steget justeras med tre månaders mellanrum från kontoöppningsdagen. Referensräntan på Tillväxträntekontot bestäms enligt räntenoteringen på justeringsdagen.

Du kan kontrollera Euriborräntorna i realtid på Finlands Banks webbplats. 

Till Finlands Banks webbplats

Beräkning och bestämning av insättningsräntan

Räntan på kontot beräknas separat på varje dags saldo.

Insättningsräntan fogas till kapitalet på kontot årligen 1.1 och räntan kan tas ut från kontot före mitten av januari, om inte annat avtalats separat i kontoavtalet. Du kan kontrollera räntebetalningsdagen i ditt kontoavtal. Det elektroniska kontoavtalet finns i Mitt arkiv. Kontoavtal i pappersform har antingen skickats till dig per post eller så har du fått det på mötet.

Logga in och gå till Mitt arkiv 

Beskattning

I samband med räntebetalningen tas det ut källskatt på räntan. Insättningen och räntan behöver inte uppges i beskattningen.

Kontrollera hur räntan för ditt konto bestäms

Du kan kontrollera hur räntan beräknas i tjänsten op.fi eller OP-mobilen, då du loggar in med dina OP-koder. Om du inte har OP-koder kan du ringa vår kundtjänst på nummer 0100 0500 (lna/msa). Kundtjänsten berättar hur du enklast kan kontrollera räntan för ditt konto.

Så här kontrollerar du hur räntan för ditt konto beräknas via tjänsten op.fi:

1. Logga in i tjänsten op.fi.
2. Välj Pengar i huvudmenyn och sedan Konton, Mina konton.
3. Välj sedan Kontouppgifter och ändring av uppgifterna.
4. Välj därefter det konto som du vill se uppgifterna för.

Logga in i tjänsten op.fi och gå till kontouppgifterna 

Så här kontrollerar du hur räntan för ditt konto beräknas via OP-mobilen:

1. Logga in i OP-mobilen.
2. Välj det konto vars ränteuppgifter du vill se.
3. Gå till Kontoinställningar via kugghjulet.
4. Välj Kontots ränta.

Exempel 1: Första räntesteget

Tillväxträntekontots saldo är 5 000 euro. På kontots saldo betalas insättningsränta enligt det första steget, det vill säga 0,40 procent.

Exempel 2: Andra räntesteget

Tillväxträntekontots saldo är 15 000 euro. På kontots saldo betalas insättningsränta enligt det andra steget. Om 3 mån. Euribor är till exempel 3,90 %, avdras från den en marginal på 0,90 procentenheter och räntan blir då 3,00 %. Euriborräntan justeras med tre månaders mellanrum från kontoöppningsdagen.

Exempel 3: Tredje räntesteget

Tillväxträntekontots saldo är 60 000 euro. På kontots saldo betalas insättningsränta enligt det tredje steget. Om 3 mån. Euribor är till exempel 3,90 %, avdras från den en marginal på 0,50 procentenheter och räntan blir då 3,40 %. Euriborräntan justeras med tre månaders mellanrum från kontoöppningsdagen.

Exempel 4: Kontots minimi- och maximiränta

Räntan på Tillväxträntekontot på det andra och tredje steget är oberoende av ändringarna i referensräntan euribor 3 mån. alltid minst 0,40 procent och högst 6,00 procent.

 • På ett Tillväxträntekonto kan du spara regelbundet och göra engångsinsättningar.
 • Du kan ta ut pengar eller girera pengar till ett annat konto från Tillväxträntekontot avgiftsfritt fyra gånger per år. För avgiftsbelagda uttag debiteras avgifter enligt bankens servicetariff som gäller vid respektive tidpunkt.
 • Du kan enkelt följa transaktionerna på Tillväxträntekontot och göra gireringar i OP-mobilen och tjänsten op.fi.
 • Till Tillväxträntekontot kan inte anslutas till exempel ett kort. Banken kan också avtala om andra uttags- eller användningsbegränsningar.

Besparingarna på kontot skyddas av insättningsgarantin. Insättningsgarantin ersätter högst 100 000 euro av insättarens insättningar i en och samma inlåningsbank. De banker som hör till OP Gruppen betraktas som en enda bank när det gäller insättningsgarantin.

Insättningsgarantin skyddar insättarens medel på kontot, om inlåningsbanken skulle bli insolvent. Om inlåningsbanken har försatts i konkurs eller om den har bestående betalningssvårigheter, betalar Verket för finansiell stabilitet ersättningar till bankens insättare ur insättningsgarantifondens medel.

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-bonus som minskar avgifterna för dina bank- och försäkringstjänster. Under 2024 samlar du 40 % mer bonus än normalt.

OP-bonus samlas för

 • medel på sparkonton
 • bolån, studielån och banklån med säkerhet
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring samt fortlöpande reseförsäkring.

OP-bonus är skattefri. Därför används bonus automatiskt till exempel för service- och expeditionsavgifter för lån och försäkringspremier.

Läs mer om OP-bonus

Som ägarkund får du också rejäla förmåner och rabatter. Du får till exempel de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter till slutet av 2024 samt ränta på ditt Brukskonto. Det är också förmånligare för dig att spara och placera.

Se alla förmåner för ägarkunder

Allmänna kontovillkor (pdf)

Observera att banken har rätt att ändra avtalet, villkoren för det och tariffen. Banken informerar om ändringar i enlighet med villkoren.


Kontot tillhandahålls av andelsbanken.