Tillväxträntekonto

Konto för flexibelt sparande

Ett tillväxträntekonto passar bra för hushållets besparingar som du inte har planerat någon aktiv användning för. När du har öppnat ett konto kan du flexibelt spara på det som du vill. Du kan börja spara redan med ett litet belopp.

  • Sparandet är flexibelt eftersom du när som helst kan använda dina besparingar utan tidsfrister. Du kan ta ut pengar från kontot avgiftsfritt fyra gånger om året.
  • Räntesatsen på kontot kan stiga i takt med att insättningsbeloppet växer. I samband med räntebetalningen tas det ut källskatt på räntan.
  • Du kan sätta in högst 300 000 euro på kontot.

Tillgångarna på ett tillväxträntekonto ger OP-bonus. Läs mer i avsnittet ”Förmåner för ägarkunder och OP-bonus för banktjänster"!

Räntesatsen på tillväxträntekontot kan stiga i takt med att insättningsbeloppet växer.

Steg 1

fast 0,000 %

0,00 - 9 999,99 euro

Steg 2

3 mån. euribor minus 0,90 procentenheter

10 000,00 - 49 999,99 euro

Steg 3

3 mån. euribor minus 0,50 procentenheter

50 000,00 - 300 000,00 euro

Kontot har tre differentieringsnivåer. På den lägsta nivån är räntan fast och på de två andra är räntan bunden till 3 mån. euribor 360, dock så att räntan är minst 0,000 % och högst 6,000 %. Räntan utbetalas på hela insättningen på basis av räntesatsen på den differentieringsnivå som uppnåtts samt på basis av insättningsbeloppet och förändringarna i marknadsräntan. Räntegrunden är dagssaldot. 

Det går att ta ut pengar eller girera pengar till ett annat konto från tillväxträntekontot avgiftsfritt fyra gånger per år. För avgiftsbelagda uttag debiteras avgifter enligt den servicetariff som gäller vid respektive tidpunkt.

Kapitalet och insättningsräntan omfattas av insättningsgarantin upp till det lagstadgade beloppet. De banker som hör till OP Gruppen betraktas som en enda bank vad gäller insättningsgarantin.

Läs kontovillkoren.

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-Bonus för:

  • Pengar på konton för sparande

  • Bolån, studielån och banklån med säkerhet

  • Fonder och fondanknutna försäkringar

  • Betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring eller fortlöpande reseförsäkring

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

 


Kontot beviljas av andelsbanken.